Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
Vrednosti znaka u teoriji i filozofiji fizičke kulture u Matićevom opusu
Nema
Sažetak
Povod za ponovno analiziranje doprinosa fizičkoj kulturi u nas je 80. godina od rođenja dr Milivoja Matića. Analizirajući pojedinačno Matićev doprinos fizičkoj kulturi u svakom njegovom radu od 1961. godine do 1998. God. dolazi se do zaključka da CE u pojedinim radovima nalaze i iskre "filozofskih mrvica" neophodne za razumevanje autorovog uverenja da je Matić u znatnoj meri učinio da CE može govoriti o mogućnosti filozofskog pogleda i konstituisanja filozofije fizičke kulture kod nas. M. Matić daje smernice koje su znakovi da postoji događanje koje bi bilo prognostičko za stalni napredak naše struke u kontekstu celokupnog obrazovanja kod nas i u svetu. U ovoj raspravi, Matićev doprinos promišljanju fizičkog vaspitanja u kontekstu filozofije fizičke kulture i u kontekstu znaka pravca reforme u obrazovanju - reforme nastave fizičkog vaspitanja kod nas, treba sagladati i analizirati pre svega sa aspekta poprečnih veza koje višestruko povezuju razmatranje teorije i prakse fizičkog vaspitanja.
Reference
Burger, X. (1991) Filozofska antropologija i socijalna filozofija. Filozofska istraživanja, br.4
Gelen, A. (1974) Čovjek. Sarajevo: Veselin Masleša
Gelen, A. (1994) Čovjek i institucije. Zagreb: Školska knjiga
Gelen, A. (1986) Ka sistematizaciji antropologije. u: Filozofija modernog doba (zbornik radova), Sarajevo: Veselin Masleša
Goldman, L. (1960) Filozofija humanističke nauke. Beograd: Kultura, 960
Habermas, J. (1980) Teorija u praksa - socijalnofilozofske studije. Beograd: BIGZ
Habermas, J. (1986) Tehnika i znanost kao ideologija. Zagreb: Školska knjiga
Habermas, J. (1988) Filozofski diskurs moderne. Zagreb: Globus
Hajdeger, M. (1979) Kant i problem metafizike. Beograd: Mladost
Horhajmer, M. (1982) Kritička teorija. Zagreb: Globus, knjiga 1
Kant, I. (1974) Um i sloboda. Mladost
Keler, V. (1986) Filozofska antropologija. u: Filozofija modernog doba
Matić, M. (1992) Opšta teorija fizičke kulture. Beograd: FFK, str. 13
Milić, V. (1989) Prilozi istoriji sociologije. Sarajevo: Veselin Masleša
Plesner, X. (1981) Stupnjevi organskog čovjeka. Sarajevo: Veselin Masleša
Plesner, X. (1986) Homo absconditus. u: Filozofija modernog doba
Rothaker, E. (1985) Filozofska antroplogija. Sarajevo: Veselin Masleša
Sartr, Ž.P. (1983) Kritka dijalektičkog uma. Beograd: Nolit, knjiga 1
Vukadinović, Đ. (1991) Hegelova kritika prosvetiteljske ideje ostvarenja uma. Filozofski godišnjak, br. 4
Vukadinović, Đ. (1998) Habermasova ideja kriti(č)ke antropologije. Sociologija, vol. 40, br. 1, str. 95-130
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gfsfV1823087K
objavljen u SCIndeksu: 14.06.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka