Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 2, br. 3, str. 135-161
Kako nepravo postaje pravo
Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Pravni fakultet, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: vladavina prava; konstitutivnost naroda; nacionalne manjine; tumačenje ustava; primjena ustava; politička participacija; političko predstavljanje nacionalnih manjina
Sažetak
Mnogo je toga u ustavnom uređenju BiH što iznova privlači pažnju. Već je više puta od strane mnogih autora ukazano na mnogobrojne čudnovatosti sadržane kako u slovu njenog ustava, tako i u onome što se odnosi na njegovu primjenu a što se (s važnošću ne samo za ovoj prostor) u američkoj ustavnopravnoj literaturi naziva constitution in action. U zemljama koje imaju ustav u formalnom smislu može se do određene granice razumjeti i tolerisati potreba političkih aktera da u svakodnevnoj međusobnoj političkoj borbi slovo važećeg ustava tumače onako kako to odgovara njihovim trenutnim političkim interesima, makar se za to tumačenje i ne moglo naći ustavno uporište. Takvo razumijevanje, a još više tolerisanje je prihvatljivo jer, u krajnjem, mišljenje ma kog od tih aktera pravno ne obavezuje. Međutim, kada to čini sud koji u pravosudnoj hijerarhiji zauzima najviše mjesto, takva pojava predstavlja istinsku opasnost koja treba zabrinuti svakog dobronamjernog čovjeka. Upravo to pitanje predstavlja predmet ovog rada, s obzirom na to da je način odlučivanja Ustavnog suda BiH u jednom predmetu iz 2000. godine (o konstitutvnosti naroda u BiH) razotkrio spremnost određenih sudija tog suda da svoju funkciju stave u službu ostvarivanja određenih političkih interesa. Za odluku donesenu u tom predmetu (i način na koji je to učinjeno) ne postoji uporište kako u slovu tako ni u duhu Ustava BiH, ali se o tome u BiH danas veoma malo ili gotovo nikako ne govori. Predmet ovog rada je i odluka Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci (iz 2009.), kojom je taj sud na pravno nedopušten način sebe stavio u poziciju institucije koja hoće da izvrši reviziju ustava jedne zemlje, baš kao što je to prije njega učinio i Ustavni sud BiH u pomenutom predmetu iz 2000. godine.
Reference
*** (2009) Izdvojeno neslažuće mišljenje Đovanija Bonelija, sudije Evropskog suda za ljudska prava, koje je u svojstvu sudije dao u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, po aplikacijama br. 27996/0
*** (2009) Presuda Evropskog suda za ljudska prava od 22.12.2009. godine, u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine. aplikacije br. 27996/06 i 34836/06
*** (2000) Izdvojeno mišljenje sudije Vitomira Popovića o odluci u predmetu Ustavnog suda BiH broj U 5/98 od 30.6. i 1.7
*** (2000) Djelimična odluka Ustavnog suda BiH o dopustivosti i meritumu. broj U 5/98 od 30.6. i 1.7
*** (2000) Izdvojeno mišljenje sudije Mirka Zovka o odluci u predmetu Ustavnog suda BiH broj U 5/98 od 30.6. i 1.7
*** (2000) Izdvojeno mišljenje sudije Snežane Savić o odluci u predmetu Ustavnog suda BiH broj U 5/98 od 30.6. i 1.7
*** (2000) Izdvojeno mišljenje sudije Zvonka Miljka o odluci u predmetu Ustavnog suda BiH broj U 5/98 od 30.6. i 1.7
*** (2000) Izdvojeno mišljenje sudije Hansa Daneliusa o odluci u predmetu Ustavnog suda BiH broj U 5/98 od 30.6. i 1.7.2000. godine
Blagojević, M. (2002) Pravna priroda i položaj Brčko distrikta u Bosni i Hercegovini. Doboj: Narodna biblioteka u Doboju
Blagojević, M. (2004) Tehnologija ohaerizma. Doboj: Štampa
Kaurinović, D., Blagojević, M. (2008) Povratno dejstvo krivičnog zakona - aktuelno pitanje sudske prakse u Bosni Hercegovini. Strani pravni život, br. 2, str. 107-149
Nagradić, S. (2011) Sudbina jugoslovenstva i perspektiva bosanstva u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini - nacionalne manjine ili ostali. Radovi - časopis za humanističke i društvene nauke, Banja Luka, broj 14, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pol1203135B
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka