Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 6, br. 1, str. 55-62
Uticaj industrijskih akcidenata u namenskoj industriji na bezbednost u Republici Srbiji
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za inženjerski menadžment - FIM, Beograd, Srbija
bUniverzitet odbrane, Beograd, Srbija

e-adresarade.slavkovic@fim.rs, alekdum977@gmail.com
Sažetak
Bezbednost ljudi i imovine osnovna je premisa poslovanja svakog preduzeća. Bezbednost kao značajna funkcija menadžmenta organizacije, naročito dolazi do izražaja u preduzećima koja se bave proizvodnjom eksplozivnih i zapaljivih materija. U kategoriju bezbednosno rizičnih preduzeća spadaju i preduzeća namenske industrije. Ove konstatacije su se potvrdile u bliskoj prošlosti kroz nekoliko industrijskih akcidenata koji su imali ozbiljne posledice. Bezbednosna ugroženost ovih preduzeća se ogleda pre svega u osetljivosti pojedinih proizvodnih i tehnoloških procesa u pogledu mogućeg nastanka požara, eksplozija isticanja opasnih gasova i tečnosti, zatim u količinama i osetljivosti eksplozivnih i zapaljivih materija koje svakodnevno učestvuju u procesima proizvodnje. Uzimajući u obzir navedeno jasno se nameće zadatak preventivnog delovanja i sprečavanja nastanka akcidenata odnosno umanjenja efekata njihovog eventualnog ispoljavanja (ukoliko se dogode). Suština ovog rada ukazuje na problematiku sagledavanja najkarakterističnijih industrijskih akcidenata koji su se dogodili u namenskoj industriji iz aspekta njihovih fenomenoloških obeležja, sa ciljem izvlačenja određenih zaključaka kao pouka. Kao najznačanija, obrađena su pitanja prevencije akcidenata i aktivnosti subjekata bezbednosti u pogledu preventive i otklanjanja posledica. Takođe izdvojeni su zaključci proizašli obradom ove veoma složene i u savremeno doba veoma aktuelne problematike, a koja zahteva punu pažnju svih subjekata bezbednosti u državi, kako bi se sprečile izuzetno opasne, pa čak i katastrofalne posledice po objekte bezbednosti u Republici Srbiji.
Reference
Becelic, M. (2008) Determination of Heavy Metals in System of Sediment -Water and Risk Assessment. Workshop, Natural -Mathematical Faculty University of Novi Sad, 4
Beriša, H.A., Jegeš, M.Č., Slavković, R.V. (2015) New security challenges in view of environmental protection. Tehnika, vol. 70, br. 4, str. 727-734
Cvetanovic, S. (2015) Integrated Model Systematic Approach to Risk Management of Chemical Accidents at the Local Level. Faculty of Occupational Safety, PhD dissertation, 114
Cvorovic, Z. (1999) Response to Chemical Accident. Belgrade: Fondacija Andrejević, 2
Djuric, S., Vukadinovic, N. (2015) Risk Assessment for Workers in the Laboration Ordnance. u: Proceedings of the Quality of the Festival in 2015, 3
Group, of authors (2008) Troubleshooting Pyrotechnic Safety in Warehouses Ordnance. u: Scientific Research Project RMM / SMR MD and MA, 14
Jeremic, R., Dimitrijevic, R., Milosavljevic, D., Bajic, Z. (2008) Troubleshooting Pyrotechnic Safety in Warehouses Ordnance. Project (2003-2008) documentation
Jovanovic, D. (2007) Methodology Optimization of Management and Maintenance of Complex Military Systems. European University, FMMSP, 212-214
Kekovic, Z., Savic, S., Komazec, N., Milosevic, M., Jovanovic, D. (2011) Risk Assessment to Protect Persons, Property and Business. Centre for risk analyises and crisis management, 105
Kekovic, Z., Glisic, G., Komazec, N. (2009) Access Methodology of Integrated Risk Management in the Organization. Vojno delo, 3/2009, 7-9
Keković, Z., Nikolić, V. (2006) Process of integrated risk management in organizations. Bezbednost, Beograd, vol. 48, br. 3, str. 414-424
Klem, E., Bakrač, S.T., Milanović, M. (2017) Ecological consequences of warfare. Vojno delo, vol. 69, br. 4, str. 126-133
Marković, S.S., Stojanović, D.V., Bakrač, S.T., Zorić, M.M. (2013) Influence of technical and technological accidents caused by breakdowns, fires and explosions on human security. Vojnotehnički glasnik, vol. 61, br. 4, str. 198-212
Mladjan, D. (2009) Prevention and Suppression of Fires, Accidents and Explosions in Criminal. Police Academy, 48
Talijan, M., Talijan, M.M. (2011) General and safety management. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/SJEM2101055S
prihvaćen: 27.01.2021.
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka