Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 47, br. 2, str. 62-75
Osnove upravljanja poslovnim procesima u visokom obrazovanju
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd

e-adresalazarjanic@gmail.com
Ključne reči: teorije upravljanja; upravljanje; akademske visokoškolske ustanove; strukovne visokoškolske ustanove
Sažetak
Već više od jedne decenije, primarna oblast istraživanja je proučavanje tržišne orijentacije kao institucionalnog načina za poboljšanje odnosa student- univerzitet. Tržišna orijentacija je povezana sa mogućnošću stvaranja održive superiorne vrednosti za potrošače, stvarajući na taj način konkurentsku prednost, kao i viši institucionalni učinak. Međutim, nivo tržišne orijentacije i nivoi upravljanja s naglaskom na tržišne orijentacije su alarmantno niski u institucijama visokog obrazovanja. Uprkos interesu za ovaj koncept u razvijenom svetu, visoko školstvo u Srbiji previđa da ima potrebu za promenama. Istraživanje u ovom radu treba da uputi na koncept u smislu konstrukcije i načina na koji se upravljanje može primeniti kao uspešna strategija za obrazovne institucije.
Reference
*** (2012) Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. Službeni glasnik RS, br. 107/2012. Dostupno na: http://www.vtsnis.edu.rs/StrategijaObrazovanja.pdf. Preuzeto: 5.3.2017
*** (2017) Zakon o visokom obrazovanju. Službeni glasnik RS, br. 88
*** (2017) Zakon o visokom obrazovanju. Službeni glasnik RS, br. 88
*** (2017) Zakon o visokom obrazovanju. Službeni glasnik RS, br. 88
Argyris, C. (1992) On organizational learning. Cambridge: Blackwell Publishers
Banks, RF. (1969) The Reform of British Industrial Relations: The Donovan Report and the Labour Government's Policy Proposals. Relations industrielles / Industrial Relations, 24(2); 333-382
Barnard, C.I. (1948) Organization and Management: Selected Papers. Cambridge: Harvard University Press
Bazić, M. (2009) Poslovna komunikacija - savremeni put do uspeha. Beograd: Megatrend univerzitet, str. 74-77
Boulding, K. (1956) General Systems Theory - The Skeleton of Science. Management Science, 2(3); 197-208
Bowey, A.M. (1976) The Sociology of Organisations. London: Hodder & Stoughton
Brian, T., Pentland, C.S., Osborn, G.W., Luconi, F. (1999) Useful Descriptions of Organizational Processes: Collecting Data for the Process Handbook. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology
Bryman, A. (2007) Effective Leadership in Higher Education Summary of findings. University of Leicester: School of Management
Drew, G. (2006) Balancing Academic Advancement with Business Effectiveness?. International journal of knowledge, culture and change management, 6(4); 117-125
Herber, A.S. (1959) Theories of Decision Making in Economics and Behavioral Science. American Economic Review, 49(3); 253-283
Herzberg, F. (1959) The Motivation to Work. New York: Wiley
Ilić-Kosanović, T., Tomašević, V., Vasović, S. (2015) Liderstvo u upravljačkim procesima visokog obrazovanja: kvalitativna analiza. u: LIMEN konferencija, 10. decembar, Beograd, 27-34
Janovac, T. (2014) Unapređenje kvaliteta visokoškolske ustanove na osnovu kriterijuma potreba korisnika. Beograd: Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, str. 67
Janovac, T.D., Vukajlović, Đ.Đ., Stojanović, K.D. (2015) Primena koncepta integrisanog sistema menadžmenta u visokoobrazovnoj ustanovi. Tehnika, vol. 70, br. 5, str. 893-899
Lazić, M. (2017) Sistem kvaliteta - QMS u visokom obrazovanju. u: 34. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije, http://www.cqm.rs/2007/ pdf/34/05.pdf.Preuzeto
Likert, R. (1961) New patterns of management. New York: McGrawHill
Lojić, R., Bazić, M., Talijan, M. (2015) Uticaj emocionalne inteligencije na razvoj liderstva. Vojno delo, vol. 67, br. 2, str. 263-278
Maslow, H.A. (1943) A theory of Human Motivation. Psychological Review, 50: 370-396
Mcclelland, D.C., Burnham, D.H. (1976) Power is the great motivator. Hardvard Business Review, 54(2); 100-110
Mcgregor, D. (1987) The Human Side of Enterprise. Harmondsworth: Penguin Books
Milisavljević, M. (2012) Strategijski menadžment: analiza, izbor, promena. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta u Beogradu, str. 15
Ramsden, P. (1998) Learning to lead in higher education. London: Routledge
Ramsden, P. (1998) Managing the Effective University. Higher Education Research and Development, 17(3); 347-370
Silverman, D. (1970) The Theory of Organisations. London: Heinemann
Taylor, F.W. (1911) The Principles of Scientific Management. London: Harper & Brothers
von Bertalenffy, L.K. (1951) General system theory - A new approach to unity of science. Human Biology, 23(4); 303-361
Weber, M. (2009) Essays in Sociology. New York: Roudedge
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ZZ1802062J
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka