Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 67, br. 1, str. 4-11
Među-fazna kontrola defekta i razloga za njihovo pojavljivanje u procesu šivenja ženskih pantalona
aUniversity 'Goce Delčev', Faculty of Technology, Shtip, Macedonia
bUniversity 'Saints Cyril and Methodius', Faculty of Technology and Metallurgy, Skopje, Macedonia

e-adresasanja.risteski@ugd.edu.mk
Ključne reči: kvalitet; monitoring; defekt; operator
Sažetak
Kvalitet je najbolja investicija za jačanje konkurentnosti preduzeć a na međunarodnom tržištu. Postizanje kvaliteta je odgovornost svakog radnika u organizaciji. Uloga kontrole kvaliteta je otkrivanje nedostataka, konstantnim praćenjem proizvodnog procesa, analiziranjem defekata, pronalaženjem izvora njihove pojave i preduzimanjem odgovarajuć ih korektivnih mera. U ovom radu su predstavljeni neki faktori koji utiču na pojave defekata u procesu šivenja jednog modela ženskih pantalona. Analizirani su dobijeni rezultati tokom međufazne kontrole u dve proizvodne linije u u periodu od četiri nedelja ili četvoronedeljnom periodu. Moguć i razlozi za otkrivanje nedostataka obuhvataju: Radne dane u nedelji, strukturu zaposlenih u proizvodnim linijama, njihovo radno iskustvo, njihovu starost i teškoće izvođenja operacija. Uticaj svakog od ovih faktora se razmatra odvojeno.
Reference
Azdejković, J., Paunović, D. (2013) Pokazatelji i kontrola kvaliteta pri razvoju proizvoda na primeru UGG brenda. Tekstilna industrija, vol. 61, br. 4, str. 34-42
Čepujnoski,, Čepujnoska, V. (1993) Upravuvanje so kvalitetot vo praktikata. Skopje
Deming, W.E. (1982) Quality, productivity and competitive position. Cambridge, MA: Center for Advanced Engineering Study. MIT
Hakes, C. (1991) Total quality management: A key to business improvement. London: Chapman and Hall
Juran, J.M., Gryna, F.M. (1980) Quality planning and analysis. New York: McGraw-Hill
Knowles, G. (2011) Quality management. Graeme Knowles, 9-30
Kortoševa, S. (2002) Analiza na trudot vo konfekcisko pretprijatie. Skopje: Tehnološko- metalurški fakultet
Mangovska, B., Jordanov, I., Demboski, G. (2012) Uticaj mokre dorade na pojave i broj grešaka, kao i na strukturne, mehaničke i higijenske karakteristike džins proizvoda. Tekstilna industrija, vol. 60, br. 2, str. 11-21
Misra, K.B. (2008) Quality Engineering and Management. u: Misra, Krishna B. [ur.] Handbook of Performability Engineering, London: Springer Science and Business Media LLC, : 157-170
Paunović, M., Radovanović, L., Đalić, N., Borić, S. (2018) Benčmarking kao deo strategije kvaliteta održavanja pri razvoju modnog proizvoda. Tekstilna industrija, vol. 66, br. 3, str. 39-46
Ronald, C.J. (1993) Total engineering quality management. New York: Marcel Dekker
Sorak, S., Urošević, S., Sorak, M. (2017) Uticaj ponašanja rukovodilaca-menadžera na uspešnost poslovanja preduzeća tekstilne industrije u Banjoj Luci. Tekstilna industrija, vol. 65, br. 2, str. 40-47
Wood, M. (2002) Understanding, managing and implementing quality. London: Routledge, 103-119
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tekstind1901004R
objavljen u SCIndeksu: 04.04.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka