Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 68, br. 4, str. 65-76
Teze za nove strategije razvoja tekstilne i odevne industrije - deo 1
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet primenjenih nauka, Niš

e-adresadragandimitrijevicnis@gmail.com
Sažetak
Moderna i profi tabilna industrija danas je nezamisliva bez pravovremenih i brzih implementacija kvalitetnih i efikasnih procesnih sredstava, kao i komplementarnih i adekvatnih strategija rada i razvoja, uz čvrst oslonac na informacione tehnologije. Međutim, zemlje u razvoju iz razloga što bržeg približavanja i učešća na globalnom tržištu, potpuno nekritički usvajaju tzv. "univerzalne" zakone i pravila rada i poslovanja, koji su inkompatibilni sa mnogim tehničko-tehnološkim, ekonomskim, socijalnim, kulturološkim, nacionalnim i drugim osobenostima država koje ih usvajaju, pa samim tim i nisu efikasni. Generisanje novih strategija rada i razvoja inače podrazumeva njihovu konzistentnost sa misijom, vizijom i ciljevima, ali i usklađenost sa mogućnostima, što u krajnjem podrazumeva obezbeđivanje kvalitetnog proizvoda i dugoročnu konkurentsku prednost i opstanak preduzeća, pri čemu ključni preduslov za njihovo donošenje i efikasno sprovođenje predstavljaju aktivistički pristup, bezrezervna podrška države i opšti nacionalni konsenzus. U radu su, kao teze, navedeni neki od najbitnijih elemenata i parametara, ali i problema rada i razvoja tekstilne i odevne industrije država u razvoju (Srbije), neophodnih pri generisanju kvalitetnih, efikasnih i održivih koncepcija i strategija rada i razvoja.
Reference
Andros, S.V., Gerasymchuk, V.H. (2018) Influence of free trade and protectionism on the development of textile industry. Tekstilna industrija, vol. 66, br. 4, str. 58-68
Ćurčić-Kostić, A. (2019) Nju dil 2019. Privredna komora Vojvodine
Dimitrijević, D., Urošević, S., Adamović, Z., Prokopović, B. (2019) Anticipacija perspektive MSP industrije odeće u državama u razvoju. u: Međunarodna naučna konferencija (II) 'Savremeni trendovi i inovacije u tekstilnoj industriji', Beograd, Srbija, 16-17. maj 2019, 179-193
Gligorijević, Ž., Bošković, G., Mitrović, B. (2008) Regionalni razvoj i konkurentnost industrije. Ekonomika preduzeća, vol. 56, br. 3-4, str. 111-123
Kokeza, G., Urošević, S. (2018) Strategic directions of the development of the textile and clothing industry in the Republic of Serbia. Tekstilna industrija, vol. 66, br. 4, str. 69-78
Ministarstvo privrede, Republika Srbija (2015) Strategija razvoja i Akcioni plan 2015-2020. www. privreda.gov.rs
Narodna banka Srbije (2013) Platni bilans RS 2001-2012
Nyland, M. (2017) Serbie Textile Industry. www.ras.gov.rs
O'cass, A., Sok, P. (2014) The role of intellectual resources, product innovation capability, reputational resources and marketing capability combinations in firm growth. International Small Business, 32: 996-1018
Pernick, R., Wilder, C. (2007) The Clean Tech Revolution: The Next Big Growth and Investment Opportunity. Harper Business, 1st edition
Privredna komora Srbije (PKS)-Udruženje za industriju tekstila, odeće, kože i obuće (2014) Analiza poslovanja industrije tekstila, odeće, kože i obuće. eKapija
Savić, Lj. (2014) Nova Strategija industrijalizacije kao osnova brzog oporavka Srbije. u: Deindustrijalizacija u Srbiji - zbornik radova, 46-61
Savić, Lj. (2013) Kada i kako je propala industrija u Srbiji. Vreme, naučne rasprave, 334
Savić, Lj. (2008) Izgubili smo osam godina. Danas, 16-18
Shaikh, Z.A. (2018) Towards Sustainable Development: A Review of Green Technologies. Trends in Renewable Energy, 4(1): 1-14
Sheehan, M. (2014) Human resource management and performance: Evidence from small and medium-sized firms. International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship, 32(5): 545-570
Šojić, M.S. (2013) Industrija Srbije. u: Zbornik SANU - Moguće strategije razvoja Srbije
Unija Poslodavaca Srbije (2013) Uslovi poslovanja i mere za razvoj 2014-2020. Beograd
Urošević, S., Đorđević, D., Cvijanović, J.M. (2009) Značaj doradnih poslova za razvoj tekstilne i odevne industrija Srbije u procesu tranzicije. Industrija, vol. 37, br. 2, str. 97-125
Urošević, S. (2011) Perspektive razvoja i upotrebe tehničkih i netkanih tekstilnih materijala. u: Simpozijum (IX) 'Savremene tehnologije i privredni razvoj', Zbornik radova Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, Leskovac, Srbija, 21-22. Oktobar 2011, 261-269
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tekstind2004065D
primljen: 09.09.2020.
prihvaćen: 11.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 06.01.2021.
Creative Commons License 4.0