Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 69, br. 1, str. 36-46
Teze za nove strategije razvoja tekstilne i odevne industrije - deo 2
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet primenjenih nauka, Niš, Srbija

e-adresadragandimitrijevicnis@gmail.com
Sažetak
Bitan element politike razvoja i modernizacije svake države predstavlja uspostavljanje programa izbalansiranog dugoročnog razvoja, koji mora biti komplementaran sa strateškim prioritetima i nacionalnim osobenostima, kao i realnim stanjem i perspektivama tehničko-tehnološkog razvoja nauke i industrije. Samim tim bi proizvodno preduzetništvo danas, moralo da spaja naučno-istraživačke aktivnosti, obrazovni sektor i dražvnu upravu sa proizvodnjom, kako bi obezbedilo efikasno sticanje novih znanja i veština, uz generisanje i proizvodno-ekonomsku valorizaciju inovacija i difuziju i implementaciju tehničko-tehnoloških inovacija i novih tehnologija, sa prioritetnim osloncem na IKT (informaciono komunikacione tehnologije). Očigledno je da održiva konkurentnost, u vremenima opšte i poslovne globalizacije, sve više nije u kvantitativno-kvalitativnim aspektima proizvodnje, već u novim elementima specijalizacije proizvodnje, adekvatnim i pravovremenim implementacijama tehničko-tehnoloških inovacija, organizacionim inovacijama, klasterskom načinu poslovanja i opšte globalnom efi kasnom poslovanju, kao i tesnoj i fleksibilnoj povezanosti proizvodnje, proizvodnih tehnologija, dizajna i planiranja, sa mogućnošću brzog odgovora (JustInTime i QuickResponseSystem) na promene koje tržište zahteva. Zato je danas više nego aktuelno pitanje redefinisanja načina rada i poslovanja preduzeća tekstilne i odevne industrije, u stvari pitanje redefinisanja strateških programa ekonomskog razvoja država u razvoju.
Reference
*** (2018) The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation. Ithaca: Cornell University, Retrieved from: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf, Accessed on: 15 October 2018
*** (2020) Osnovi industrijske politike Republike Srbije 2020-2030. Službeni glasnik RS, broj 35
Bole, D., Živković, L., Nedović, V. (2019) Izveštaj o kvalitativnoj analizi preliminarnih prioritetnih oblasti u procesu pametne specijalizacije u Republici Srbiji. u: Conference: International Conference on Strategic Management (15th), IMCSM19, 2, 91-103
Bošković, G., Kostadinović, I. (2011) Klasteri malih i srednjih preduzeća - ključ ekonomskog razvoja. Škola biznisa, (4): 54-68
Bukvić, R., Petrović, D. (2020) Current status and perspectives of the textile industry in Serbia. u: International Conference (10th) 'Economics and Management-Based on New Technologies' EMoNT-2020, Vrnjačka Banja
Chen, T., Tsaih, D., Chen, Y. (2010) A knowledge-commercialised business model for collaborative innovation environments. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 23(6): 543-564
Dimitrijević, D., Adamović, Ž., Urošević, S., Prokopović, B. (2019) Proces generisanja modela MSP - participacija i benefiti kompjuterskog modelovanja (2. Deo). Tekstilna industrija, vol. 67, br. 1, str. 39-50
Gligorijević, Ž., Bošković, G. (2008) Strategija razvoja i unapređenje konkurentnosti industrije Srbije. Ekonomika preduzeća, vol. 31, br. 2, str. 243-252, 56(3-4) 111-123
Hanzl, D. (2002) Development and Prospects of the Textile Products Sector in the Central and Eastern European Countries. WIIW Industy Studies, (2)
Le, H.M., Meyer, D. (2005) Preparing Global Citizens for Leadership in the Textile and Apparel Industry. Clothing and Textiles Research Journal, 23(4):290-297
Maes, J., Sels, L. (2014) SMEs' Radical Product Innovation: The Role of Internally and Externally Oriented Knowledge Capabilities. Journal of Small Business Management, 52(1): 141-163
Petrović, G., Urošević, S., Karabašević, D., Maksimović, M. (2017) Stanje i perspektive razvoja tekstilne industrije u Srbiji. Tekstilna industrija, vol. 65, br. 3, str. 4-8
Porter, M.E. (1998) Clusters and the new economics of competition. Harvard business review, 76(6): 77-90
Poznanović, S., Muratović, Š. (2014) Significance of company management in the development of textile industry staff. u: Conference: Synthesis 2015
Purcarea, I., Del, M.B.E.M., Apetrei, A. (2013) Innovation and knowledge creation: Perspectives on the SMEs sector. Management Decision, 51(5): 1096-1107
Savić, Lj. (2014) Nova Strategija industrijalizacije kao osnova brzog oporavka Srbije. u: Deindustrijalizacija u Srbiji - zbornik radova, 46-61
Szczepański, M., Zachariadis, I. (2019) Industrial policy in an enlarged Europe: Current state of affairs, challenges and way forward. Brussels: European Union-European Commission
Unija Poslodavaca Srbije (2014) Uslovi poslovanja i mere za razvoj 2014-2020. Beograd
Urošević, S., Đorđević, D. (2009) Značaj tekstilne i odevne industrije za privrede zemalja u tranziciji. Tekstilna industrija, vol. 57, br. 10-12, str. 19-30
WM Equity Partners, USAID (2018) Izvori finansiranja malih i srednjih preduzeća u Srbiji. www.wmep.rs
World Bank (2013) The World Bank Annual Report 2013. Washington, DC, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16091
Zezova, S., Jordeva, S., Golomeova-Longurova, S., Janevski, A. (2020) Textile industry in North Macedonia. Tekstilna industrija, vol. 68, br. 3, str. 44-51
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tekstind2101036D
primljen: 20.01.2020.
prihvaćen: 15.02.2021.
objavljen u SCIndeksu: 29.04.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka