Actions

Vojno delo
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:4
  • full-text downloads in 30 days:4

Contents

article: 1 from 2  
Back back to result list
2017, vol. 69, iss. 1, pp. 433-452
Proces upravljanja rizicima
(The title is not available in English)
University of Defence, Military Academy, Belgrade
Keywords: opasnost; uslovi; rizik; verovatnoća; ozbiljnost; kontrolne mere; procena rizika; ostatak rizika; model 5M; matrica rizika
Abstract
(not available in English)
Svaka aktivnost predstavlja svojevrsno kretanje u zoni neizvesnosti koja krije određene opasnosti i rizike koji mogu dovesti do fatalnih posledica. Neophodno je izvršiti pravovremenu procenu rizika koji mogu imati uticaj na tok i krajnji ishod zadatka ili operacije u celini. Procena i upravljanje rizicima predstavljaju element od izuzetne važnosti u komandovanju i rukovođenju i, kao takvi, predstavljaju deo procesa odlučivanja koji direktno doprinosi njegovom poboljšanju, odnosno donošenju pravovremene i ispravne odluke. Veoma je bitno uočiti značaj procesa upravljanja rizicima kao elementa, naročito u procesu operativnog planiranja.
References
Aeronautica Militare - Ispettorato per la Sicurezza del Volo (2001) Direttiva ISV-1. Roma, Edizione
Aeronautica Militare-Ispettorato per la Sicurezza del Volo (2000) Annesso 1: Istruzzioni Matrice di Rischio. Roma, Edizione
Department of the Airforce - USA USAF ORM concepts and principles. internet, pristupljeno 20.09.2016.godine, http://www.seco.noaa.gov/Safety/ORM/ORMUCBT%201_0/fundamentals/chapter1/chapter.html
Generalštab Vojske Srbije (2013) Uputstvo za operativno planiranje i rad komandi u Vojsci Srbije. Beograd
Karović, S., Komazec, N. (2010) Upravljanje rizikom na sistemskim osnovama. Vojno delo, vol. 62, br. 2, str. 228-240
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
DOI: 10.5937/vojdelo1701433D
published in SCIndeks: 27/12/2017