Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 58, br. 3, str. 25-45
Model operativne analize rizika u graničnoj policiji Republike Srbije
Ključne reči: državna granica; analiza rizika; operativna analiza rizika; indikatori; granična policija; Republika Srbija
Sažetak
Državna granica je oduvek privlačila društvenu pažnju. Sve države, shodno istorijskom trenutku ali i bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama, uspostavljale su i razvijale odgovarajući sistem njene zaštite. Identifikacija opasnosti i procena bezbednosnih rizika su kruna kriminalističko-obaveštajnog rada, a na njima zasnovana analiza rizika je izuzetno značajno sredstvo za poboljšanje upravljanja državnom granicom. Analiza rizika je u funkciji postizanja visokog nivoa bezbednosti (zaštite) državne granice, a vrši se na tri nivoa - strateškom, operativnom i taktičkom. U Republici Srbiji ona je usklađena sa Zajedničkim ili integrisanim modelom koji se, u oblasti analize rizika, pod nazivom CIRAM primenjuje u zemljama EU. Kvalitetna identifikacija rizika umnogome doprinosi poboljšanju uslova za racionalnije angažovanje ljudskih i materijalnih resursa u sistemu bezbednosti (zaštite) državne granice. S tim u vezi, cilj rada je da metodološki opiše postupak izrade modela operativne analize rizika koji se primenjuje u Upravi granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i ukaže na njen značaj u svakodnevnim aktivnostima koje Uprava granične policije sprovodi na državnoj granici.
Reference
*** (2007) u: Analiza rizika, kriminalističko-obaveštajni rad i istražni poslovi, seminar, 24. do 27. aprila 2007, Sarajevo, Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga, Radni materijali
*** (2005) u: Sistem analize rizika graničnog nadzora i kriminalističko-obaveštajni rad u prigraničnom području - finski model, seminar, maj 2005, Budva, Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga, Radni materijali
*** (2016) Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a union code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen borders code), preamble 8. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0399, (3.10.2016)
Beker, J., Komlozi, A. (2005) Granice u savremenom svetu. Beograd: Filip Višnjić
Dostić, S. (2015) Comparative overiew of border security systems of the United States, the Russian Federation and the Republic of Turkey. u: Tematski Zbornik radova međunarodnog značaja sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Dani Ar čibalda Rajsa, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, str. 153-162. tom 2
Dostić, S. (2012) Bezbednost granica kao deo savremenog sistema suprotstavljanja organizovanom kriminalu. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Doktorska disertacija
Dostić, S. (2007) Uloga granične policije u borbi protiv trgovine ljudima. Bezbednost, Beograd, vol. 49, br. 3, str. 144-167
Dostić, S. (2008) Organizacija i nadležnost graničnih policija u regionu zapadnog Balkana. Bezbednost, Beograd, vol. 50, br. 3, str. 82-100
Keković, Z. (2004) Upravljanje rizicima u nedržavnom sektoru bezbednosti. Bezbednost, Beograd, vol. 46, br. 4, str. 560-572
Keković, Z., Glišić, G., Komazec, N. (2010) Pristup metodologiji integralnog upravljanja rizikom u organizaciji. Vojno delo, vol. 62, br. 3, str. 243-257
Marković, D. (2016) Specifičnosti migracija sa kojima se suočava Evropa na početku 21. veka. u: Jovan Ćirić i Branislava Knežić [ur.] Migranti na raskršću ili bespuću zemlje Srbije, Beograd: Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str. 201-211
Marković, D.M., Marković, D.D. (2015) Potencijalni izazovi i rizici iregularnih migracija po Evropu. u: Zirojević Mina, Ćorić Vesna [ur.] Četrdeset godina od potpisivanja helsinškog završnog akta = 40 years since the signing of the Helsinki final act, međunarodni tematski zbornik, Beograd: Institut za uporedno pravo, str. 285-306
Marković, D.M. (2016) Bezbednosni izazovi, rizici i pretnje ilegalnih migracija. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Doktorska disertacija
Mijalković, S., Petrović, I. (2016) Bezbednosni rizici savremenih migracija. Nauka, bezbednost, policija, vol. 21, br. 2, str. 1-18
Milošević, M., Dostić, S. (2011) Modaliteti saradnje graničnih policija u regionu Zapadnog Balkana. u: Suzbijanje kriminala i evropske integracije, naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Tara, Zbornik radova, Kriminalističko-policijska akademija, str. 51-59
Simeunović, D. (2015) Migracije kao uzrok političkih anomalija u Evropi. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 3, str. 1-17
Stojković, B. (2013) Metodologija procenjivanja izazova, rizika i pretnji za potrebe strategijskog menadžmenta u oblasti bezbednosti. Bezbednost, Beograd, vol. 55, br. 3, str. 36-52
UN (2015) Key trends in international migration. u: Expert Group Meeting on The Post-2015 Era: Implication for the Global Research Agenda on Population Development, 10 April 2015, New York
UNODC (2011) Criminal intelligence: Manual for analysts. New York
Vrđuka, A. (2009) Operativna analiza rizika u sustavu upravljanja granicom. Policija i sigurnost, 18(3); 288-298
Willis, H.H. (2007) Using risk analysis to inform intelligence analysis. u: RAND Infrastructure, Safety and Environment, WR-464-ISE, February, p. 2
Živković, D. (2008) Granica - izazov za bezbednost. Beograd: Vojnoizdavački zavod, str. 95
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1603025D
objavljen u SCIndeksu: 31.03.2017.

Povezani članci

Strani pravni život (2009)
Saradnja graničnih policija zemalja Evropske unije - primer SR Nemačke i Poljske
Milošević Milan, i dr.

Pravo - teorija i praksa (2017)
Uticaj migrantske krize na terorizam u Evropi
Pašić Dragan

Nauka bezbednost policija (2019)
Cause and effect relation between the current migrations and terrorism in Western Europe
Cvetković Nedeljko, i dr.

prikaži sve [24]