Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 68, br. 1, str. 122-135
Pojedini aspekti geotopografskog obezbeđenja u operacijama vojske
aGeneralštab Vojske Srbije, Vojnogeografski institut
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
Sažetak
Razmatranje pojedinih aspekata geotopografskog obezbeđenja u pripremi i izvođenju operacija Vojske predstavlja predmet ovog rada, koji čine sledeće celine: odnos geotopografskog obezbeđenja i GEOINT-a, značaj geotopografskog obezbeđenja u pripremi bojišta i doprinos geotopografskog obezbeđenja analizi terena u operacijama. Cilj rada jeste da se ukaže na potrebu i značaj uloge geotopografskog obezbeđenja u sistematskom pristupu Vojske Srbije na izvršavanju dodeljenih misija i zadataka. Konstatujući okolnosti i koristeći se postojećom teorijom i praksom ovaj rad daje preporuke za razmatranje i unapređenje problematike geotopografskog obezbeđenja. Ovakvim pristupom osavremenilo bi se postojeće mesto i uloga geotopografskog obezbeđenja na nivou sistema odbrane, što bi doprinelo višem nivou ukupnog obezbeđenja i bezbednosti države, što čini hipotezu rada.
Reference
*** (2010) Doktrina Voske Srbije. Beograd: Medija centar 'Odbrana'
*** (2012) Obaveštajna doktrina VS. Beograd: Medija centar 'Odbrana'
*** (2012) Doktrina operacija Vojske Srbije. Beograd: Medija centar 'Odbrana'
Bakrač, S.T., Stamenković, N.S., Kostić, M. (2011) Multinacionalne operacije - mogućnosti učešća Geodetske službe Vojske Srbije. Vojno delo, vol. 63, br. 4, str. 221-227
Borisov, M. (2006) Razvoj GIS. Beograd: Zadužbina Andrejević
Đorđević, D., Tatomirović, S. (2007) Vojnotehnološki aspekti razvoja i transformacije geodetske službe. u: Zbornik radova naučnog skupa OTEH, Beograd
Ilić, A. (2010) Prilog modelu izgradnje nacionalne infrastrukture prostornih podataka na principu interoperabilnosti. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
Kostić, M. (2013) Geoprostorna analiza digitalno modelovanog prostora za potrebe Obaveštajne pripreme bojišta. Beograd, magistarski rad
Kovač, M. (2010) Pojam i klasifikacija operacija. Novi glasnik, Medija centar ''Odbrana'', Beograd, jul-; decembar 2010
Kovač, M.V., Forca, B. (2000) Istorija ratne veštine - period 1920-2000. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Prodanović, G., Ilić, D. (2009) Geoinformaciona podrška analizi terena u obaveštajnoj pripremi bojišta. Novi glasnik, Beograd, broj 1/2009
Sekulović, D., Milkovski, V. (2005) Vojno-geografska procena ratišta. Vojno delo, vol. 57, br. 1, str. 94-112
Slavković, R., Talijan, M., Jelić, M. (2012) Projektovanje vojnih operacija. Vojno delo, vol. 64, br. 4, str. 129-139
Talijan, M., Jelić, M., Slavković, R. (2012) Projektni menadžment i modelovanje vojnih operacija. Vojno delo, vol. 64, br. 4, str. 43-56
Vukičević, D. (2009) Operacije u miru. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1602122D
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka