Actions

Vojno delo
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:26
  • full-text downloads in 30 days:23

Contents

article: 1 from 1  
Back back to result list
2017, vol. 69, iss. 2, pp. 48-63
Oružana agresija u savremenim međunarodnim odnosima
(The title is not available in English)
aUniversity of Defence, Military Academy, Belgrade
bEducons University, Faculty of Project and Innovation Management, Belgrade
cnema
Keywords: savremeni međunarodni odnosi; agresija; oružana agresija
Abstract
(not available in English)
Savremeni međunarodni odnosi postali su paradigma za primenu moći i sile između “velikih” i “malih” država. Upravo su moć i sila postali glavna obeležja savremenih međunarodnih odnosa. Preko agresije i oružane agresije, kao načina (metoda) eksponencije moći i sile, “velike” države ostvaruju svoje interese. Agresija i oružana agresija veoma su frekventni pojmovi i često se adekvatno koriste i tumače. Rad objašnjava pojmove agresije i oružane agresije, preko teorijskog određenja, uloge u savremenim međunarodnim odnosima, mestu u strategijsko-doktrinarnim dokumentima Republike Srbije i preko srodnih pojmova i pojava.
References
*** (1975) Politička enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
*** (1981) Vojni leksikon. Beograd: VIZ
Flere, S. (1982) Sociološki leksikon. Beograd: Savremena administracija
Gavrilović, L. (2004) Uticaj osnovnih karakteristika i sadržaja savremenog rata na teorijsko i praktično oblikovanje operacija. Vojno delo, vol. 56, br. 2, str. 133-143
Jovašević, D. (2015) Krivično delo agresije u međunarodnom i krivičnom pravu Srbije. Vojno delo, vol. 67, br. 1, str. 107-123
Kovač, M., Stojković, D. (2009) Strategijsko planiranje odbrane. Beograd: Vojnoizdavački zavod, Direkcija za izdavačku i bibliotečko-informacionu delatnost
Mikić, S.B. (2003) Pogled na rat. Beograd: VIZ - Vojna štamparija
Milašinović, R., Milašinović, S. (2004) Uvod u teorije konflikata. Beograd: Fakultet civilne odbrane
Ministarstvo odbrane RS (2009) Bela knjiga odbrane RS. Beograd: Medija centar Odbrana, http://www.mod.gov.rs/sadrzaj.php?id_sadrzaja=4350 2009 (preuzeto 01. 06. 2016.)
Ministarstvo odbrane RS (2016) Strategija nacionalne bezbednosti RS. Beograd: Medija centar Odbrana, http://www.mod.gov.rs/sadrzaj.php?id_sadrzaja=4350 2009 (preuzeto 01. 06. 2016.)
Ministarstvo odbrane RS (2009) Strategija odbrane RS. Beograd: Medija centar Odbrana, http://www.mod.gov.rs/sadrzaj.php?id_sadrzaja=4350 2009 (preuzeto 01. 06. 2016.)
Naj, D.S. (2006) Kako razumevati međunarodne sukobe. Beograd: Stubovi kulture
Simeunović, D. (2002) Teorija politike. Beograd: Nauka i društvo
Simeunović, D., Jerotić. Vladeta (2014) Zašto težimo bezbednosti. Beograd, gostujuće predavanje, Rektorat Beogradskog univerziteta
Stišović, M. (2004) Pogled na operacije i njene konstituente. Vojno delo, vol. 56, br. 2, str. 144-148
Stojanović, R.M. (1981) Sila i moć u međunarodnim odnosima. Beograd: Radnička štampa
Stojanović, Stanislav. (2009) Globalizacija i bezbednosne perspektive sveta. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Todorović, M., Đorđević, S.G. (2015) Multipolarna struktura međunarodnih odnosa na početku 21. veka. Vojno delo, vol. 67, br. 4, str. 44-53
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
DOI: 10.5937/vojdelo1702048K
published in SCIndeks: 27/12/2017