Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 2, str. 254-264
Ekonomska analiza problematike poreske evazije u Republici Srbiji
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
Sažetak
U radu se ekonomskim i pravnim pristupom, u okvirima poreskog prava, putem sistematične analize uticaja poreza na dodatu vrednost na subjekte ekonomskih aktivnosti u zemlji, u vidu poreskih obveznika koji podležu ovoj vrsti poreza, ističu određene zakonitosti u načinu poslovanja i uzroka pojave poreske evazije. Problematika poreske evazije predstavlja jedno od ključnih pitanja i barijera naplati poreskih prihoda od poreskih obveznika. Sistem oporezivanja i njegova primena mogu podstaći određene privredne entitete i subjekte ekonomskih dešavanja da prikriju, odnosno netačno predstave svoje aktivnosti, čime direktno utiču na javne finansije. Istorijski posmatrano, prirodna je težnja poreskih obveznika da svoju poresku obavezu prema državi plate u manjem iznosu, koristeći nedorečenosti ili pak nedovoljnu preciznost zakonske regulative i poreskih propisa. Intenzitet poreske evazije zavisi od više faktora koji imaju različitu dimenziju u raznim savremenim fiskalnim sistemima. U pogledu razvrstavanja uzroka ove pojave, poseban je interes kako finansijske nauke tako i fiskalne prakse da se utvrdi njihov značaj i dejstvo.
Reference
Džever, N. (2014) Uzroci i specifičnosti evazije poreza u Srbiji. Singipedia: Univerzitet Singidunum, Singipedia
Jimenez, J.P., Sabaini, J.C.G., Podesta, A. (2010) Tax gap and equity in Latin America and carribean. Fiscal Studies, (16)
Milošević, G. (2006) Ekonomski aspekt evazije poreza. Ekonomski horizonti, 8(1-2), 59-77
Milošević, M. (2012) Nezakonita evazija poreza na dodatu vrednost. Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, 38-53
Petrović, D., Radonjić, S., Lacković, D. (2015) Uspostavljanje održive stabilnosti javnih finansija Srbije - od smanjenja plata i penzija do smanjenja utaje PDV-a. Vojno delo, vol. 67, br. 2, str. 207-242
Popović, I. (2012) Poreska utaja u našem pravu. u: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru, Niš: Pravni fakultet, 52, 619-636
Radojičić, S. (2013) Izbegavanje plaćanje poreza, privredni kriminal i korupcija. Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, 42-65
Ranđelović, S. (2011) Smanjenje evazije poreza na rad kao instrument fiskalne konsolidacije?. Kvartalni monitor, 25-26, 81-90
Tait, A. (1988) The value-added tax: International practice and problems. Washington, DC: IMF, 306-315
Todorović, M., Radonjić, S. (2014) Struktura nezakonite evazije u Republici Srbiji. Ekonomske teme, 4/7, 178-192
Todorović, M. (2013) Efekti poreske kontrole na evaziju poreza i sivu ekonomiju u Republici Srbiji. Niš: Ekonomski fakultet, 95-146
Vržina, S. (2017) Kompleksnost regulative poreza na dodatu vrednost kao izvor kreativnog računovodstva - praktični aspekt. Škola biznisa, br. 2, str. 189-203
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1902254V
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2019.

Povezani članci

Vojno delo (2019)
Uticaj poreza na dodatu vrednost na javne finansije Republike Srbije
Vidović Nikola, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2016)
Application of the reverse-charge mechanism in the field of construction
Milošević Miloš, i dr.

Nauka bezbednost policija (2016)
Radnja izvršenja krivičnog dela poreske utaje
Risimović Radosav

prikaži sve [4]