Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 18, br. 4, str. 41-56
Energetska bezbednost - uticaj politika životne sredine na energetsku bezbednost
aMegatrend Univerzitet, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost - FDUA, Beograd
bUniverzitet Union, Pravni fakultet, Beograd
cFaculty of Forestry and Wood Technology, Department of Landscape Management, Brno, Czech Republic

e-adresahome.vitosevic@gmail.com, mario.lukinovic@pravnifakultet.rs, lefong@lefong.sk
Sažetak
Ekstremne klimatske pojave, globalno zagrevanje, gubitak biodiverziteta, smanjenje ozonskog omotača, zagađenju vode, vazduha i zemljišta, veliki akcidenti uticali su da pitanja ekoloških promena u životnoj sredini i uticaja na ekološku nesigurnost, postanu centar bezbednosnih analiza. Poimanje energetske bezbednosti kontinuirano se menja kao i odnos prema kompleksnim strategijskim aktivnostima koje one podrazumevaju. U strategijama nacionalnih bezbednosti sve do okončanja Hladnog rata nisu bila uključena razmatranja o ekološkoj bezbednosti. Porast broja stanovnika, globalizacija i opšti tehnološki i privredni napredak doveli su do drastičnog povećanja za prirodnim resursima, osiguravanje energetskih izvora za snabdevanje privrede i građanstva našlo se na mapi najvažnijih geostrateških i geopolitičkih pitanja. Klimatske promene i pitanje očuvanje životne sredine postavile su nove izazove za energetski sektor. Energija čini osnov savremenog života, od grejanja domaćinstva do vožnje automobilom, zbog toga je njeno obezbeđivanje od vitalnog značaja za svaku nacionalnu bezbednost.
Reference
Aksentijević, S., Đuričić, M., Milutinović, S. (2006) Unapređenje sistema životne sredine zagađene fosilnim gorivima. u: Festival kvaliteta 2006 - Nacionalna konferencija o kvalitetu života (1.), Agencija za kvalitet i standardizaciju Srbije, Centar za kvalitet, Kragujevac, Kragujevac, pp. 49-54
Aleksić, J., Adžemović, M. (2015) Ekološka bezbednost. u: Primenjena ekologija - vodič, Beograd: Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, pp. 265-273
Bošković, M. (2017) Leksikon bezbednosti. Beograd: JP Službeni glasnik, p. 194
Čavrak, V., Gelo, T., Pripužić, D. (2006) Politika cijena u energetskom sektoru i utjecaj cijena energenata na gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 4, 45-68
Dalby, S. (2012) Promena životne sredine. u: Uvod u studije bezbednosti, Službeni glasnik, p. 345
Glamotchak, M. (2015) Energetska zavisnost Zapadne Evrope - uspon i pad. Međunarodni problemi, vol. 67, br. 4, str. 279-303
Harris, J.M. (2009) Ekonomija životne sredine i prirodnih resursa - savremeni pristup. Beograd: Data status, p. 279
Ilić, P. (2013) Bezbednosni izazovi, rizici i pretnje ili činioci ugrožavanja bezbednosti. Pravne teme, Godina 1, br. 2, p. 52-61
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N. (2010) Biomasa - energentski resurs za budućnost. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 167-177
Jovanović, L., Radović, V., Lukinović, M. (2018) Significance of energy efficiency for energy security. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 28(4), pp. 46-52
Kaplan, R. (1994) The coming anarchy. Atlantic Monthly, 273(2), pp. 44-76
Kler, M. Energetska bezbednost. u: Uvod u studije bezbednosti, Službeni glasnik, p. 608
Kuper, A., Kuper, Dž. (2009) Enciklopedija društvenih nauka. Službeni glasnik, tom I, p. 233
Labović, D. (2015) Privatna bezbednost - pravna i socijalna dimenzija. Beograd: Inovacioni centar Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, p. 34
Lipovac, M., Glušac, L. (2011) Perspektive koncepta ljudske bezbednosti. Kultura polisa, god. VIII, br. 16, p. 57-76
Lukinović, M., Jovanović, Đ., Jovanović, L. (2016) Borba protiv klimatskih promena i analiza rezultata konferencije u Parizu. u: Međunarodna naučna konferencija Ekološka kriza - tehnogeneza i klimatske promene, pp. 153-160
Lukinović, M., Jovanović, L., Milovanović, S. (2017) Globalni sporazum gradonačelnika za klimu, energiju - 'Najveća svetska inicijativa za urbanu klimu i energiju'. Ecologica, br. 03, pp. 54-59
Ljuština, A. (2012) Ekološka bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, p. 13
Milutinović, S. (2020) Upravljanje prirodnim resursima. Niš: Fakultet zaštite na radu, p. 97
Mishra, S. Canadian becomes world's first patient to be diagnosed as suffering from 'climate change'. Indipendent, available at: https://www.independent.co.uk/climate-change/news/canada-climate-change-diagnoses-patientb1953355.html, posećeno: 09.11.2021
Myers, N., Kent, J. (1995) Environmental Exodus: An Emergent Crisis in the Global Arena. Washington, DC: Climate Institute
Nesseef, L. (2018) Političke posledice migracija izazvanih ekološkim katastrofama. Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka, 17-119, Doktorska disertacija
Nosić, A., Karasalihović-Sedlar, D., Jukić, L. (2017) Terminska i opcijska tržišta ugljikvodonika. Rudarsko-geološko-naftni zbornik, 32 (4), pp. 54-54
Okafor, C., Madu, C., Ajaero, C., Ibekwe, J., Otunomo, F. (2021) Situating coupled circular economy and energy transition in an emerging economy. AIMS Energy, 9(4): 651-675
Orlić, D. (2004) Pojmovno određivanje izazova, rizika i pretnji u procesu preoblikovanja međunarodne bezbednosti. Vojno delo, vol. 56, br. 3, str. 76-93
Paris, R. (2001) Human security: Paradigm shift or hot air?. International Security, vol. 26, br. 2, str. 87-102
Proroković, D. (2019) Energetska bezbednost SAD i političko pozicioniranje Srbije. u: Energetska diplomatija Republike Srbije u savremenim međunarodnim odnosima, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, pp. 114-134
Proroković, D. (2020) Geopolitički kontekst energetske bezbednosti. Međunarodni problemi, god.. LXXII, br. 1, str. 254-273
Proroković, D., Kilibarda, Z. (2015) Nastajanje geopolitičkih žarišta u naftnim zonama. Vojno delo, vol. 67, br. 4, str. 7-23
Radna grupa za zaštitu prirode pri naučnom univerzitetu 'Etves Lorand' (2011) Klimatske promene i zdravlje ljudi. u: Beogradske perspektive održivog razvoja i klimatskih promena - Međunarodni naučni forum 'Dunav - reka saradnje', Beograd, p. 141-169
Radovanović, M. (2019) Energetska bezbednost. Sremska Kamenica: Univerzitet Educons, p. 49
Stevanović, B., i dr. (2003) Enciklopedija - životna sredina i održivi razvoj - knjiga tačnih odgovora. Srpsko Sarajevo: Ecolibri, p. 116
Šekarić, N., Stojanović, F. (2018) Ekološke izbeglice - (ne)rešiv problem međunarodne zajednice. Vojno delo, vol. 70, br. 3, str. 38-54
Todić, D.C. (2019) Izbeglice i promene u životnoj sredini u međunarodnom pravu. Strani pravni život, br. 3, str. 5-16
Trapara, V., Šekarić, N. (2019) Preispitivanje energetske bezbednosne dileme. u: Energetska diplomatija Republike Srbije u savremenim međunarodnim odnosima, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, pp. 33-49
Trapara, V., Šekarić, N. (2019) Saradnja kao (ne)očekivan efekat energetske bezbednosne dileme - studija slučaja Bugarske, Grčke i Jugoslavije. Međunarodni problemi, God. 71, br. 2, pp. 215-243
Vondra, A., ed. (2020) Musí být ekonomie alarmistická? Hledání realistických odpovědí. Books & Pipes, ISBN: 978-80-7485-217-6, p.190
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev2104041V
primljen: 02.03.2021.
prihvaćen: 04.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 19.02.2022.
Creative Commons License 4.0