Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 72, br. 4, str. 105-123
Strateška kultura i legitimnost nasilnog osvajanja vlasti
Univerzitet odbrane, Institut za strategijska istraživanja, Beograd

e-adresamilos.milenkovic@mod.gov.rs
Ključne reči: strateška kultura; politički činioci strateške kulture; legitimnost; nasilno osvajanje vlasti; Dvadesetsedmomartovski puč
Sažetak
Strateška kultura se u širem kontekstu može posmatrati kao odnos najznačajnijih društvenih aktera, u prvom redu političkih i vojnih, prema sili i njenoj upotrebi. Iako se koncept strateške kulture prvenstveno vezuje za rat, on se ipak ne mora nužno svoditi samo na proučavanje odnosa neke društvene zajednice prema ovoj najekstremnijoj formi primene sile. U ovom radu proučava se veza između strateške kulture i nasilne promene najviših nosilaca vlasti. Osnovna hipoteza jeste da strateška kultura, kao deo političke kulture, a u širem smislu i nacionalne kulture, predstavlja jedan od izvora legitimiteta upotrebe sile u procesu nasilnog osvajanja vlasti. Ukazuje se na to da će se činioci strateške kulture, u prvom redu politički, među koje se mogu podvesti: (1) istorijsko iskustvo, (2) politički sistem, (3) uverenje (verovanja) elita i (4) vojna organizacija, nužno reflektovati na donošenje odluke o upotrebi sile, ali i izboru metoda, u ovom slučaju nasilnih, prilikom zamene aktuelnih režima nekim novim. Analizom političkih činilaca kroz jedan eklatantan primer nasilnog osvajanja vlasti iz nacionalne istorije, kakav je Dvadesetsedmomartovski puč, može se sagledati veza između strateške kulture i primene sile radi dolaska na vlast, kao i (ne)legitimnost takvog čina.
Reference
*** (1931) Ustav Kraljevine Jugoslavije. Službene novine, 3. septembra, broj 200, Državna štamparija Kraljevine Jugoslavije, Beograd
*** (1993) Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija
Arent, H. (1998) Izvori totalitarizma. Beograd: FIK 94
Aron, R. (1997) Demokratija i totalitarizam. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Bjelajac, M. (1995) Ženidbe oficira srpske i jugoslovenske vojske - 1881-1941. Godišnjak za društvenu istoriju, Beograd, knj. II, sv. 1, 25 i 26
Blagojević, V. (2019) Strateška kultura i nacionalna bezbednost. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 170, str. 163-178
Deletić, Z.M. (2019) Zanat istoričara - metodologija istoriopisanja. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet u Prištini
Igrutinović, M.J. (2019) Blumfildov model potkultura i moguća primena u razumevanju strateške kulture Srbije. Vojno delo, vol. 71, br. 8, str. 273-293
Johnston, A.I. (1995) Thinking about strategic culture. International Security, Vol. 19, No 4, Spring, p. 55
Klajn, I., Šipka, M. (2006) Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej
Luttwak, E.N. (1969) Coup d'etat: A practical handbook. New York: Alfred A. Knopf
Marinov, N., Goemans, H. (2013) Cous and democracy. British Journal of Political Science, Cambridge University Press
Marković, R. (2004) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: IP Justinijan
Milenković, M. (2013) Traganje za idealnim oblikom vladavine ideje Džona Stjuarta Mila. Kultura polisa, Novi Sad, vol. 10, br. 20, str. 187-204
Milenković, M., Blagojević, V. (2015) Obaveštajne službe kao akteri državnog udara. Vojno delo, vol. 67, br. 5, str. 117-132
Milenković, M.R. (2017) Nasilna promena režima kao sadržaj hibridnog rata. Vojno delo, vol. 69, br. 6, str. 316-329
Milenković, M.R. (2019) Prilog određenju političkih činilaca strateške kulture. Vojno delo, vol. 71, br. 8, str. 52-72
Milenković, M.R., Mitrović, M. (2019) Obojene revolucije u paradigmi hibridnog rata. Vojno delo, vol. 71, br. 6, str. 248-263
Molnar, A. (2001) Građanska neposlušnost. u: Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi, Beograd: Samizdat B92
Molnar, A. (2001) Pravo na optpor tiraniji. u: Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi, Beograd: Samizdat B92
Nojman, F. (1974) Demokratska i autoritarna država. Zagreb: Naprijed
Perović, L. (1994) Politička elita i modernizacija u prvoj deceniji nezavisnosti srpske države. u: Perović Latinka, Obradović Marija, Stojanović Dubravka [ur.] Srbija u modernizacijskim procesima XX veka - naučni skup, 19-21.9., Beograd, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, str. 235-245
Petrović Petar, Njegoš (1973) Gorski vijenac. Beograd: Srpska književna zadruga
Popović, B. (1988) Dokumenti o spoljnoj politici Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije - 1941-1945. Beograd: Savezni sekretarijat za inostrane poslove
Powell, J.M., Thyne, C.L. (2011) Global instances of coups from 1950 to 2010: A new dataset. Journal of Peace Research, London, 48(2): 249-259
Simeunović, D. (2003) Knez Pavle i 27. mart - da li se 27. marta 1941. godine dogodio državni udar, puč ili teroristički akt. u: Zbornik dokumenata okruglog stola - 27. mart 1941 - knez Pavle u vihorima evropske politike, Beograd
Simeunović, D. (1991) Državni udar ili revolucija. Beograd: Simtrade
Stanovčić, V. (2006) Moć i legitimnost. Beograd: Službeni glasnik
Starčević, S. (2018) Politički smisao žrtava revolucionarnog terora. Beograd: Zadužbina Andrejević
Starčević, S. (2020) Revolucija i legitimnost. Beograd: Čigoja štampa
Stojanović, D. (2010) Ulje na vodi - ogledi iz istorije sadašnjosti Srbije. Beograd: Peščanik
Tadić, L. (2007) Nauka o politici. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Toje, A. (2009) Strateška kultura kao analitički alat - istorija, mogućnosti, geopolitika i vrednosti - primer EU. Bezbednost Zapadnog Balkana, Beograd, Strateška kultura i reforma sektora bezbednosti, godina 4, broj 14, 2009, str. 3-23, juli-septembar
Tubić, R. (1974) Enciklopedijski rječnik marksističkih pojmova. Sarajevo: 'Veselin Masleša'
Volin, Š.S. (2007) Politika i vizija. Beograd: Filip Višnjić
Vujaklija, M. (2003) Rečnik stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Živković, U.V. (2017) Strateška kultura u Evropi - kako promene u strukturi međunarodnog sistema utiču na ideacione faktore legitimiteta za upotrebu sile u međunarodnim odnosima. Vojno delo, vol. 69, br. 2, str. 64-77
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/vojdelo2004105M
primljen: 26.04.2020.
prihvaćen: 15.05.2020.
objavljen u SCIndeksu: 23.12.2020.

Povezani članci

Vojno delo (2019)
Prilog određenju političkih činilaca strateške kulture
Milenković Miloš R.

Vojno delo (2019)
Obojene revolucije u paradigmi hibridnog rata
Milenković Miloš R., i dr.

Vojno delo (2017)
Nasilna promena režima kao sadržaj hibridnog rata
Milenković Miloš R.

prikaži sve [129]