Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 72, br. 4, str. 85-104
Uloga služenja vojnog roka u razvoju srpske strateške kulture
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresasrdjan.starcevic@vs.rs, srdjan.blagojevic@mod.gov.rs
Ključne reči: strateška kultura; služenje vojnog roka; vaspitanje vojnika; neutralnost; totalna odbrana
Sažetak
Opšta obaveza služenja vojnog roka u Srbiji uvedena je u drugoj polovini 19. veka, sa nacionalnom stajaćom vojskom. Ova obaveza imala je važnu ulogu u razvoju srpske strateške kulture u mladoj novovekovnoj srpskoj državi, ali i u podsticanju srpske vojne i političke elite da čuje "šapat" srpskog društvenog karaktera i razume one strukture nacionalne kulture koje su značajne, a možda i determinišuće, za ono se što danas označava pojmom strateška kultura. Njen razvoj u Srbiji razmatran je kroz analizu delovanja dva različito usmerena, ali komplementarna strujanja, od kojih je jedno označeno kao elitističko, a drugo kao strukturalističko. Bez obzira na evidentne razlike, oba strujanja su značajna za formiranje srpske vojne doktrine, u osvit 20. veka, pred istorijsku buru balkanskih ratova i Prvog svetskog rata. Obaveza služenja vojnog roka zadržana je do stupanja na snagu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, koju je donela Narodna skupština u decembru 2010. godine. Imajući u vidu da je Republika Srbija donela odluku da bude vojno neutralna, preispitivanje odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka logična je posledica ovog izbora. Odluka o vojnoj neutralnosti ne zahteva samo da drugi subjekti međunarodnih odnosa poštuju takvu odluku jedne države, nego i njeno poštovanje unutar same države. To znači da država koja pretenduje na neutralnost ne odustaje od odbrane sopstvenih vrednosti, niti ih predaje drugima na milost i/ili čuvanje, već zasniva (ili čuva) sposobnost kredibilne odbrane svog identiteta i svojih vrednosti. Teret posledica odluke je tim teži što se ne računa na vojne saveze. Neutralne zemlje u Evropi svoju sposobnost kredibilne odbrane uglavnom zasnivaju na konceptu totalne odbrane, ali on podrazumeva i veliki broj građana obučenih za vojne zadatke i zadatke civilne zaštite , što priziva obavezu služenja vojnog roka. Istovremeno, služenje vojnog roka je i najbolji način da građani razumeju težinu odluke o vojnoj neutralnosti, ali i da je prihvate kao vlastiti slobodan izbor i deo kolektivnog identiteta. Time obaveza služenja vojnog roka (p)ostaje važna uporišna tačka države u aktivnom oblikovanju strateške kulture.
Reference
Babić, J. (2018) Ogledi o odbrani. Beograd: Službeni glasnik
Bauman, Z. (2009) Fluidni život. Novi Sad: Mediterran publishing
Blagojevic, V. (2019) The impact of neutrality on National doctrine development. u: Alliance planning and coalition Warfare: Historical and contemporary approaches, Wien: Heeresgeschichtliches Museum, str. 280-300
Blagojević, S., Gvozdenović, I., Anđelković, S. (2016) Značaj usklađivanja političkih i odbrambenih ciljeva za bezbednost države i društva. Vojno delo, vol. 68, br. 5, str. 138-150
Blagojević, V. (2019) Strateška kultura i nacionalna bezbednost. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 170, str. 163-178
Blagojević, V. (2016) Potencijal politike neutralnosti Republike Srbije u savremenim međunarodnim odnosima. u: Korać Srđan [ur.] Uticaj vojne neutralnosti Srbije na bezbednost i stabilnost u Evropi, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, str. 240-258
Čupić, Č. (2019) Politika i intelektualci. Beograd: Čigoja štampa
Dal, R. (1997) Poliarhija. Beograd: Filip Višnjić
Danilović, N. (2001) Moral vojske u građanskom ratu. Beograd: Zadužbina Andrejević, (prema: Grozdić Borislav, Vojna etika, hrestomatija, Vojna akademija, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 2009, str. 331-343)
Đukić, S. (2019) Strani uticaj na razvoj srpske vojne doktrine u XIX i prvoj deceniji XX veka. Beograd: Univerzitet odbrane - Vojna akademija
Editorial Board (2011) Pleite für Darabos: General Entacher kehrt zurück. Die Presse, 7. 11, https://www.diepresse.com/706578/pleite-fur-darabos-general-entacher-kehrt-zuruck, 5. 5. 2020. godine
Erl, E. (1952) Tvorci moderne strategije. Vojno delo
Fiamengo, A. (1966) Saint-Simon i Auguste Comte. Zagreb: Matica hrvatska
Grey, C. (1984) Comparative strategic culture. Parameters, XIV(4): 26-32
Hantington, S. (2004) Vojnik i država. Beograd: Fakultet političkih nauka
Hegel, G.W.F. (1951) Filozofija povijesti. Zagreb: Kultura
Ibrahimpašić, M. (1981) Armija kao društvena institucija. u: Sociologija za vojne akademije, Beograd: Vojnoizdavački zavod, str. 362-392
Kajtez, I. (2017) Wisdom and sword: Volume II: Philosophers of the new age on the riddles of war and peace. Saarbrucken, Germany: Lambert Academic Publishing (LAP)
Klauzevic, K. (1951) O ratu. Vojno delo
Knežević, M. (2019) Pojava i pojam strateške kulture - odnos strategije i kulture - čemu strateška kultura?. Vojno delo, vol. 71, br. 8, str. 9-31
Kreveld, M. (2010) Transformacija rata. Beograd: Fakultet bezbednosti
Levi-Stros, K. (2011) Tužni Tropi. Beograd: Zepter Book World
Maljavin, V. (2014) Konfucije. Beograd: NNK Internacional
Mićunović, D. (2018) Demokratija, populizam, entropija. Beograd: Arhipelag
Milenković, M.R. (2019) Prilog određenju političkih činilaca strateške kulture. Vojno delo, vol. 71, br. 8, str. 52-72
Monteskje (2001) O duhu zakona. Čačak: Gradac
Nielsen, M.K. (2013) Kako Zapad vidi neutralnost Srbije?. u: Novaković Igor S. [ur.] Neutralnost u XXI veku - pouke za Srbiju, Beograd: ISAC fond, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove, str. 17-18
Paskal, B. (2003) Refleksije u samoći. Beograd: Astimbo
Pavlović, T. (1903) O vojnoj disciplini. Beograd: Štamparija Dositije Obradović
Pavlović, T. (1909) Društveni razvitak i vojska. Beograd: Nova štamparija Davidović
Petrevski, L. (2019) Tradicija pravnog uređenja vojske u Srbiji. Vojno delo, vol. 71, br. 8, str. 118-133
Salonijus-Pasternak, Č. (2013) Finska - od tampon zone do članice EU. u: Novaković Igor S. [ur.] Neutralnost u XXI veku - pouke za Srbiju, Beograd: ISAC fond, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove, str. 53-56
Sartori, Đ. (2001) Demokratija - šta je to?. Podgorica: CID
Savezni sekretarijat za narodnu odbranu, Politička uprava (1975) Uputstvo o ulozi i zadacima vojnih kolektiva u izgrađivanju i učvršćivanju moralno-političkog stanja i borbene gotovosti jedinica. Split: Vojna štamparija
Stanar, D. (2019) Profesija i moral. Kultura polisa, god XVI, br. 39, str. 145-157
Starčević, S. (2020) Revolucija i legitimnost. Beograd: Čigoja štampa
Starčević, S., Kajtez, I., Vukadinović, G. (2016) Rat u središtu političkog - aktuelnost Šmitovog pogleda na rat. Vojno delo, vol. 68, br. 1, str. 102-121
Starčević, S., Blagojević, S. (2019) Odnos srpskog društvenog karaktera i vojne neutralnosti. Vojno delo, vol. 71, br. 8, str. 256-272
Starčević, S., Kajtez, I. (2018) Berkov doprinos proučavanju vojske kao društvene institucije. Teme, vol. 42, br. 3, str. 779-797
Stojanović, S. (2019) Posebnost odnosa strateške kulture i strategije. Vojno delo, vol. 71, br. 8, str. 32-51
Stojković, D., Glišić, M. (2018) Serbia's military neutrality: Is it economically beneficial?. Defence and Peace Economics, str. 1-17
Vračar, M., Stanojević, G. (2019) Strateška kultura Srbije i koncept totalne odbrane. Vojno delo, vol. 71, br. 8, str. 294-315
Vujanić, M., Gortan-Premk, D., Dešić, M., Dragićević, R., Nikolić, M., Nogo, L., Pavković, V., Ramić, N., Stijović, R., Tešić-Radović, M., Fekete, E. (2011) Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska, ur. Miroslav Nikolić
Wörgötter, D. (2011) Darabos fires top general. Vienna Review, 5. 2, https://www.theviennareview.at/archives/2011/darabos-fires-top-general, 5. 5. 2020. godine
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/vojdelo2004085S
primljen: 20.05.2020.
prihvaćen: 16.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 23.12.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka