Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 6, str. 217-236
Obaveštajna priprema bojišta i modelovanje upotrebe snaga za operacije u urbanim sredinama
aUniverzitet odbrane, Škola nacionalne odbrane, Beograd
bGeneralštab Vojske Srbije, Uprava za obuku i doktrinu, Beograd
cGeneralštab Vojske Srbije, Komanda KoV, Beograd
Projekat:
Projekat Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Uprava za strategijsko planiranje, primenjena istraživanja: Uticaj promena u operativnom okruženju na pripremu i izvođenje operacija, 2.11, 2017-2019.

Ključne reči: obaveštajna priprema bojišta; urbana sredina; upotreba snaga
Sažetak
Kompleksnost urbanog područja i mogućnosti obaveštajne strukture da pripremi obaveštajni proizvod koji bi omogućio komandantima da smanje neizvesnost kao i da upravljaju neizvesnošću u urbanoj sredini predstavljaju stalnu dilemu. Predložena rešenja ove dileme, u određenim uputstvima i doktrinama, su različita ali nedovoljna. U predloženim rešenjima polazi se od strukture snaga za prikupljanje obaveštajnih podataka, opreme za prikupljanje obaveštajnih podataka, delimične analize operativnog okruženja, sadržaja borbenih dejstava u urbanim sredinama i obuke. Operacije u urbanoj sredini ne svode se samo na napad i odbranu naseljenog mesta već mogu biti i operacije podrške i operacije stabilnosti. Takođe u urbanoj sredini može biti prisutno više subjekata (državnih i nedržavnih) od konvencionalnih vojnih snaga, paravojnih snaga pa do raznih kriminalnih grupa. Međutim, nedostaju alternativni pristupi za obaveštajnu pripremu bojišta u urbanim operacijama radi modelovanja upotrebe snaga (razvoja varijante upotrebe) za operacije u urbanim sredinama. Zbog toga su autori u ovom radu prikazali jedan pristup za obaveštajnu pripremu bojišta i modelovanje upotrebe snaga u urbanoj sredini.
Reference
*** Doktrina angažovanja kopnenih snaga u urbanim operacijama oružanih snaga Republike Francuske. eng. EMP 20. 422
*** (2008) FM 2-91.4: Intelligence support to urban operations. March
*** (2013) JP 3-06 Joint urban operations. 20 November
*** (2002) FM 3-06.11 (FM 9010-1): Combined arms operations in urban terrain. December
*** (2004) FM 1-02 Operational terms and graphics. September
Air Force Doctrine Development and Education Center Joint air estimate process. u: Army Commander's Appreciation and Campaign Design, The United States: TRADOC, PAM 525-5-500
Department of Defense-U.S. Government Printing Office (2011) JP 5-0 Joint operations planning. Washington D.C
Department of Defense-U.S. Government Printing Office (2011) JP 3-0 joint operations. Washington, D.C
Generalštab Vojske Srbije (2016) Uputstvo za obaveštajnu pripremu bojišta. Beograd
Generalštab Vojske Srbije (2017) Pravilo obaveštajnog obezbeđenja - privremeno. Beograd
GŠ VS (2014) Pravilo brigada Kopnene vojske - privremeno. Beograd
Kuzmanović, B.Ž., Terzić, M.R., Inđić, D.R. (2016) Moderno pobunjeništvo - Islamska država. Vojno delo, vol. 68, br. 2, str. 277-289
Milkovski, V. (2012) Modelovanje upotrebe snaga u operacijama Vojske Srbije. Vojno delo, vol. 64, br. 4, str. 68-83
Ministarstvo odbrane Republike Srbije-VK PRS (2012) Doktrina operacija Vojske Srbije. Beograd, int. br. 3-8 od 12.04
Ministarstvo odbrane Republike Srbije-VK PRS (2012) Doktrina planiranja u Vojsci Srbije. Beograd, int. br. 3-10 od 12.04
Ministarstvo odbrane Republike Srbije (2012) Pojmovnik funkcionalnih doktrina i doktrina vidova Vojske Srbije
Ministarstvo odbrane Republike Srbije-Uprava za planiranje i razvoj (J-5) GŠ VS (2013) Uputstvo za operativno planiranje i rad komandi u Vojsci Srbije. Beograd, int. br. 3498-36, od 16.12
TRADOC (2008) FM 3-0 operations. United States
TRADOC (2010) FM 5-0 operations process. United States
US Army War College Campaign planning handbook
US Government Printing Office (2001) Joint Publication 1-02: Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms. Washington D.C
US Joint Forces Command, Joint Warfighting Center (2009) Commander's handbook for operational design and joint operation. September
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1806217T
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.