Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:34
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:25

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 7, str. 176-188
Bezbednosna zaštita objekata od posebnog značaja za odbranu
aVojska Srbije, Garda, Beograd
bUniverzitet EduCons, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd
cMinistarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za strategijsko planiranje, Beograd
Ključne reči: objekat od posebnog značaja za odbranu; zaštita objekata; bezbednosne mere zaštite
Sažetak
Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za strategijsko planiranje Osnovni zadatak službi za obezbeđenje objekata od posebnog značaja za odbranu je zaštita samih objekata od svih nepredviđenih događaja. Da bi se uspelo u tome, mora da postoji adekvatan sistem bezbednosne zaštite. Cilj rada je da prikaže potrebu za jedinstvenim pravnonormativni okvirom i definisanim objedinjenim merama bezbednosne zaštite objekata od posebnog značaja za odbranu.
Reference
*** (2011) Uredba o posebnim merama fizičko-tehničke zaštite tajnih podataka. Službeni glasnik RS, broj 97
*** (1992) Uredba o objektima i rejonima od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije. Službeni list RS, broj 18
*** (2015) Odluka o vrstama investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova od značaja za odbranu. Službeni glasnik RS, broj 85
*** (2010) Uredba o određivanju poslova bezbednosne zaštite određenih lica i objekata. Službeni glasnik RS, broj 72
*** (1996/2005) Odluka o određivanju vojnih i drugih objekata i rejona koji su zabranjeni za osmatranje, snimanje i pristup i o merama za njihovu zaštitu. Službeni list SRJ, broj 11/96 i Službeni list SCG, broj 42/2005)
Belić, M., Vasić, M. (2009) Istorijsko-pravni aspekt poslova obezbeđenja određenih ličnosti i objekata. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 105-118
Emergency Management Australia: A Division of The Attorney Generals Department (2003) Critical infrastructure emergency risk, management and assurance
Gajić, Z., Miladinović, M. (2010) Zaštita podataka u integrisanom telekomunikaciono-informacionom sistemu MO i VS. VŠ, Stručni rad-ŠNO, str. 24
Jakovljević, V., Gačić, J. (2012) Zaštita kritične infrastrukture u kriznim situacijama. Mladenovac: MNK, str. 283
Kostić, M.S. (2016) Koncept bezbednosti. Vojno delo, vol. 68, br. 7, str. 68-84
Simić, D. (2002) Nauka o bezbednosti - savremeni pristupi bezbednosti. Beograd: Službeni list SRJ
Stajić, L.S. (2003) Osnovi bezbednosti. Beograd: Policijska akademija
Škero, M., Ateljević, V. (2015) Zaštita kritične infrastrukture i osnovni elementi usklađivanja sa Direktivom Saveta Evrope 2008/114/ES. Vojno delo, vol. 67, br. 3, str. 192-207
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1807176N
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.