Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 2, str. 360-373
Uticaj blockchain tehnologije na osiguranje
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

e-adresatanja.piljan@vspep.edu.rs, ivan.piljan@vspep.edu.r
Ključne reči: Internet i informacione tehnologije; blockchain tehnologija; osiguranje; novi kanali prodaje osiguranja
Sažetak
Internet i informacione tehnologije su transformisale način na koji kompanije sprovode poslovne procese. Nove tehnologije omogućile su kompanijama da automatizuju manuelne operacije i da procesiraju informacije na daleko brži način. Internet je doveo do stvaranja novih komunikacionih formi i poslovnih metoda i procesa za upravljanje finansijskim, poslovnim informacijama i drugim poslovnim elementima. Svet se nalazi na pragu druge ere Interneta. Prva era trajala je od pojave Interneta i pokrenula je konvergencija kompjuterskih i komunikacionih tehnologija. Drugu eru Interneta pokreću matematika, kriptografija i softverski inženjering. Kao što je prva era Interneta donela revoluciju svetske ekonomije, elektronske trgovine i marketinga, tako i druga era Interneta na bazi blockchain tehnologija preti da revolucionarizuje poslovne modele čitavih sektora ili industrija. Značajan je broj glasova koji blockchain nazivaju najvećom revolucijom od pojave Interneta. I u domenu osiguranja Internet je doveo do revolucionarizovanja poslovnog ciklusa - od kreiranja novih kanala komunikacija i kanala prodaje do potpune promene koncepta svih segmenata osiguranja kao takvog primenom tehnologija poput blockchain-a. Sektor osiguranja je evoluirao i preživeo više transformacija ove industrije. Blockchain je najnoviji katalizator transformacija i to sa potencijalom da postane najznačajniji digitalni trend u ovoj i narednim decenijama. Ova tehnologija poseduje potencijal da utiče na kompletan lanac procesa osiguranja od prikupljanja podataka, analize rizika, formiranja cena odnosno visina premija, izdavanja polisa, obrada zahteva za isplatu itd.
Reference
Cognizant (2017) Blockchain: A potential game-changer for life insurance
EVRY financial services (2015) Blockchain: Powering the internet of value
Greenspan, G. (2017) Avoiding the pointless blockchain project. https://www.multichain.com/blog/2015/11/avoiding-pointless-blockchain-project/ (11.11.2017)
MASMI Razumevanje osigurava uspešno poslovanje - od čega se osiguravamo, koliko i zašto?. http://www.masmi.rs/od-cega-se-osiguravamo-koliko-i-zasto/ (11.11.2017)
McKinsey & Company (2016) Blockchain in insurance: Opportunity or threat
NBS (2017) Sektor osiguranja u Srbiji - Izveštaj za 2016 godinu. Beograd
Piljan, I., Cogoljević, D., Piljan, T. (2017) Osiguranje. Beograd: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo
Piljan, T., Piljan, I., Cogoljević, D. (2017) Primena informaciono-komunikacionih tehnologija i interneta u distribuciji usluga osiguranja. Vojno delo, vol. 69, br. 6, str. 367-373
Republički zavod za statistiku (2017) Upotreba IKT u RS. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1802360R
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka