Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 1, str. 70-84
Narušavanje javnog reda i mira kao oblik ugrožavanja unutrašnje bezbednosti
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Beograd, Srbija
Sažetak
U radu se razmatraju oblici ugrožavanja unutrašnje bezbednosti: sociopatološki oblici (kriminalitet, narkomanija, prostitucija, alkoholizam i kockanje) i narušavanje javnog reda i mira. Osim toga, detaljnije se i studioznije razmatra narušavanje javnog reda i mira sa posebnim akcentom na prekršaje i krivična dela iz oblasti Zakona o javnom redu i miru. Takođe, u radu je data i kratka analiza aktivnosti i rezultati koje je policija postigla u otkrivanju prekršaja i krivičnih dela iz oblasti Zakona o javnom redu i miru na području Policijske uprave u Novom Sadu.
Reference
*** (2016) Zakon o javnom redu i miru. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85
*** (2013) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 65
Đukić, S. (2017) Osnove i sistem bezbednosti u strategiji nacionalne bezbednosti. Vojno delo, vol. 69, br. 7, str. 100-121
Đukić, S. (2018) Menadžment u korporativnoj bezbednosti i bezbednost industrijskih objekata - fizičko-tehnička zaštita. Vojno delo, vol. 70, br. 2, str. 220-239
Đukić, S. (2018) Menadžment korporativne bezbednosti i kriminalitet kao oblik i izvor ugrožavanja bezbednosti korporacija. Vojno delo, vol. 70, br. 5, str. 99-117
Đukić, S. (2018) Sport i oblici ugrožavanja unutrašnje bezbednosti. u: Zbornik radova SPORT ZA SVE, Banja Luka, 25. septembar 2018, sa Međunarodnog naučnog skupa na temu 'Aktuelni trenutak razvoja sporta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini'
Jovanović, B. (1997) Policija i sigurnost, Zagreb, 1-2
Jovanović, L. (1995) Krivično pravo I - opšti deo. Beograd: Policijska akademija
Krivokapić, V. (1990) Kriminalistika - opšti deo. Beograd: Naučna knjiga
Savić, A., Mašulović, I. (2007) Bezbjednosni menadžment. Bar: Fakultet za poslovni menadžment
Stajić, L. (2011) Osnovi sistema bezbednosti. Novi Sad: Pravni fakultet
Stajić, L., Gaćinović, R. (2007) Uvod u studije bezbednosti. Beograd: Draslar partner
Špadijer-Džinić, J. (1988) Socijalna patologija - sociologija devijantnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1901070D
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka