Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 7, str. 189-211
Razvoj sposobnosti atomsko-biološko-hemijske službe u odgovoru na pretnje hemijskim oružjem
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bUniverzitet odbrane, Škola nacionalne odbrane, Beograd
cGeneralštab Vojske Srbije, Komanda za obuku
Projekat:
Ovaj rad je rezultat naučnoistraživačkog projekta VA-DH/3-17-19 "Proračun dugoročne finansijske održivosti dežurnih snaga sistema protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije u kontroli i zaštiti vazdušnog prostora u miru", finansiranog od strane Ministarstva odbrane Republike Srbije

Sažetak
Izazovi, rizici i pretnje bezbednosti Republike Srbije, u sadašnjem političkom i bezbednosnom trenutku, imaju kompleksan karakter. Oružje za masovno uništavanje (nuklearno, radiološko, hemijsko i biološko) predstavlja najveću pretnju, jer bi njegova upotreba izazvala i najveće posledice. Od svih vrsta oružja za masovno uništavanje (OMU), najčešću primenu do sada imalo je hemijsko. Hemijsko oružje može biti upotrebljeno na teritoriji Republike Srbije na više načina, ali je u poslednjih par decenija u svetu najčešće korišćeno u terorističke svrhe. Atomsko-biološko-hemijska (ABH) služba je opšta služba Vojske Srbije (VS), koja je nosilac odgovora na pretnje hemijskim oružjem u borbenim dejstvima i za te zadatke razvija sposobnosti. Smanjenjem brojne veličine VS, kroz reorganizaciju i transformaciju od 2006. godine do danas, ABH služba je pretrpela značajno smanjenje dotadašnje strukture upravnih organa i jedinica. To se naročito odnosi na sposobnosti za odgovor na pretnje hemijskim oružjem čija je verovatnoća upotrebe, u odnosu na druge vrste OMU, u Republici Srbiji najveća. Zbog toga je suštinsko pitanje, u kojim pravcima treba razvijati sposobnosti ABH službe, tako da može da odgovori na pretnje hemijskim oružjem? Predmet ovog rada je ABH služba Vojske Srbije i mogući pravci njenog razvoja sposobnosti, za odgovore na pretnje hemijskim oružjem. U radu će se analizirati mogući načini ugrožavanja bezbednosti države hemijskim oružjem, sagledati uloga ABH službe u razvoju sposobnosti VS i predložiti konkretna rešenja daljih pravaca razvoja sposobnosti ABH službe, za odgovor na pretnje hemijskim oružjem.
Reference
*** (2009) Strategija nacionalne bezbednosti. Beograd
*** (2010) Doktrina Vojske Srbije. Beograd: VIZ
*** (2012) Doktrina operacija Vojske Srbije. Beograd: GŠ vs
*** (2017) Pravilnik o elementima i kriterijumima za ocenu stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije. SVL, 16/2017 od 21.06.2017
*** (2017) Uputstvo za ocenjivanje, analizu i izveštavanje o stanju, operativnim i funkcionalnim sposobnostima u Vojsci Srbije - privremeno. Beograd: Uprava za operativne poslove (J-3) GŠ vs
*** (2014) Pravilo bataljon ABHO - privremeno. Beograd: GŠ vs
*** (2018) Studija razvoja ABH službe do 2025. godine. Beograd: Savet ABH službe, GŠ vs
*** (2000) Službeni list SRJ -međunarodni ugovori, broj 02/00, od 31.01.2000
Andrić, I. (2013) Mogućnosti bataljona ABHO na otklanjanju posledica hemijskih udesa u zoni odbrane operativne grupe (završni rad na KŠU). Beograd: ŠNO/VA, Univerzitet odbrane
Andrić, I. (2019) Pravci razvoja sposobnosti atomsko-biološko-hemijske službe u odgovoru na pretnje hemijskim oružjem (završni rad na GŠU). Beograd: ŠNO, Univerzitet odbrane
Bečelić, M. (2008) Industrijski akcidenti, izvori zagađenja životne sredine neorganskim materijama. PMF, Univerzitet u Novom Sadu
Cvetković, V., Popović, M. (2011) Mogućnosti zloupotrebe oružja za masovno uništavanje u terorističke svrhe. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 2, str. 149-167
Dimitrijević, D. (2007) Hemija otrovnih hemijskih supstanci. Beograd: VIZ
Đukić, V. (2001) Hemijsko oružje - udžbenik. Obrenovac: IŠC
Inđić, D., Petrović, I., Ivanković, N., Đukić, D. (2018) Chemical accident area reconnaissance by unmanned aircraft. Vojno delo, vol. 70, br. 8, str. 109-127
Inđić, D.R. (2012) Određivanje mogućnosti odreda za otklanjanje posledica hemijskog udara u zoni odbrane brigade. Vojnotehnički glasnik, vol. 60, br. 2, str. 275-295
Inđić, D.R. (2012) Mesto jedinica ABH službe u obezbeđenju od hemijskih udesa. Vojno delo, vol. 64, br. 1, str. 288-307
Inđić, D.R. (2012) Possibility of the development of a Serbian protection system against chemical accidents. Vojnotehnički glasnik, vol. 60, br. 4, str. 133-146
Ristić, I. (2016) Hemijsko oružje u savremenom ratovanju. Beograd: Moj nedeljni
Vojnoobaveštajna agencija (2016) Bilten. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1907189I
objavljen u SCIndeksu: 16.01.2020.