Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 39, br. 3, str. 175-186
Oblici privrednog kriminaliteta u stečajnom postupku
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija
bBeogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija, Beograd

e-adresamilicatotic986@gmail.com, marija.jakovljevic@bpa.edu.rs
Sažetak
U savremenim uslovima poslovanja privrednih subjekata, nesumnjivo se ističe značaj i važnost stečaja i stečajnog postupka. Uslovi koji prethode stečaju kao privrednopravnom institutu posledica su ekonomskog i finansijskog stanja određenog privrednog subjekta. U radu je, na samom početku, učinjen kraći osvrt na pojmovno određenje stečaja i njegove ciljeve. Primarna pažnja u radu usmerena je na oblike privrednog kriminaliteta u stečajnom postupku, što je jednim delom obuhvatilo i kraći osvrt na pojam i karakteristike privrednog kriminaliteta, kao izuzetno složene i značajne forme savremenog kriminaliteta. Imajući u vidu osnovnu temu rada, aktuelnim krivičnim zakonodavstvom Republike Srbije predviđena su dva krivična dela protiv privrede koja se mogu učiniti u vezi i/ili povodom stečaja. Reč je o prouzrokovanju stečaja (iz člana 232) i prouzrokovanju lažnog stečaja (iz člana 232a).
Reference
*** (2005-2019) Krivični zakonik (Criminal Law). Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05 - ispr., 107/05 - ispr., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 i 35/19
*** (2009-2018) Zakon o stečaju (Bankruptcy Law). Službeni glasnik RS, br. 104/09, 99/11 -dr. zakon, 71/12 -odluka US, 83/14, 113/17, 44/18 i 95/18
Banović, B. (2002) Obezbeđenje dokaza u kriminalističkoj obradi krivičnih dela privrednog kriminaliteta (Providing evidence in the criminal processing of economic crime). Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Bjelajac, Ž., Matijašević, J. (2014) Značaj borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u procesu pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji (The importance of the fight against corruption and organized crime in the process of accession of the Western Balkan countries t. u: Đukanović D.; Trapara V. [ur.] Evropska unija i Zapadni Balkan - izazovi i perspektive, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 533-553
Bjelajac, Ž. (2013) Organizovani kriminalitet, imperija zla (Organized crime, evil empire). Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Bošković, M. (2009) Privredni kriminalitet (Economic Crime). Bar: Fakultet za poslovni menadžment
Bošković, M., Marković, M. (2015) Kriminologija sa elementima viktimologije (Criminology with elements of victimology). Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Carić, M., Matijašević-Obradović, J. (2017) Privredni kriminalitet (Economic crime). Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija-Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Cvetković, M. (2004) Komentar predloga Zakona o stečaju (Commentary on the Draft Bankruptcy Law). Beograd: CLDS
Čejović, B., Kulić, M. (2014) Krivično pravo (Criminal Law). Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija - Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Čolović, V., Milijević, N. (2004) Stečajni postupak, teoretska razmatranja, zakonski propisi, sudska praksa i obrasci za praktičnu primenu (Bankruptcy proceedings, theoretical considerations, legal regulations, case law and forms for practical application). Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske
Dragojlović, J., Milošević, I., Stamenković, G. (2019) Krivično delo prouzrokovanje stečaja - specifičnosti i obeležja. Pravo - teorija i praksa, vol. 36, br. 1-3, str. 16-30
Jovanović-Zattila, M. (2003) Poverioci u stečaju - doktorska disertacija (Bankruptcy creditors: Doctoral thesis). Beograd: Pravni fakultet
Kozar, V., Dukić-Mijatović, M. (2015) Consolidated bankruptcy of related persons. Pravo - teorija i praksa, vol. 32, br. 7-9, str. 1-9
Matijašević, J. (2012) The importance of preventive acting in the field of crime suppression with the reference to strategic acts of the Western Balkan countries. Review of International Affairs, vol. 63, br. 1148, str. 52-70
Matijašević-Obradović, J., Kovačević, M.S. (2019) Forms of economic crime in bankruptcy proceedings with reference to the current criminal legislation in the area of causing bankruptcy. Vojno delo, vol. 71, br. 4, str. 172-182
Milosavljević, A. (2016) Imovinskopravne posledice pokretanja stečajnog postupka u domaćem i uporednom pravu - doktorska disertacija (Property law consequences of initiating bankruptcy proceedings in domestic and comparative law: Doctoral thesis). Novi Sad: Univerzitet Educons - Fakultet za evropske pravno-političke studije
Radović, V. (2017) Stečajno pravo - knjiga prva (Bankruptcy Law: Book one). Beograd: Pravni fakultet - Centar za izdavaštvo i informisanje
Rašević, M. (2022) The legal treatment of the initiation and implementation of bankruptcy against legal entities in Republic of Serbia. Pravo - teorija i praksa, vol. 39, br. 1, str. 98-110
Zimmermann, F., Obućina, J., Milovanović, I. (2015) Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika (Refuting the legal actions of the bankruptcy debtor). Beograd: Agencija za licenciranje stečajnih upravnika
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp2203175R
primljen: 30.06.2022.
prihvaćen: 31.08.2022.
objavljen u SCIndeksu: 23.10.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka