Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 72, br. 4, str. 189-209
Geopolitički okvir srpske strateške kulture
Institut za evropske studije, Beograd, Srbija

e-adresaromero@eunet.rs
Sažetak
Polazeći od određenja koncepta strateške kulture, te njegovog sadržinskog proširivanja i produbljivanja, rad proučava veze između geopolitičkog okvira, tj. geopolitičkog određenja države i njene strateške kulture, u ovom slučaju srpske države i srpskog naroda. Posmatrajući stvaranje srpskog identiteta i srpske strateške kulture u istorijskoj perspektivi kroz prizmu ključnih geopolitičkih procesa "dugog trajanja" na Balkanu, proučavaju se i specifičnosti srpskog identiteta i srpske strateške kulture, odnosno njenih savremenih glavnih varijanti. U drugom delu rada posmatraju se savremeni geopolitički procesi na Balkanu i pozicija u koju su srpske zemlje i srpski narod stavljeni, kao i perspektive ka kojima ih oni mogu odvesti. U završnom delu rada se, imajući sve to u vidu, razmatra kolike su mogućnosti da se u savremenim geopolitičkim prilikama ostvare vitalni opšti strateški ciljevi koji su u ravni sa osnovnim odlikama istorijski preovlađujuće srpske strateške kulture.
Reference
Arežina, S. (2015) Kineski 'Novi put svile' i Balkan. Kultura polisa, Novi Sad, godina 12, posebno izdanje
Arsenijević, M. (1997) Zavet - put srbskog bogoslovlja. u: Vidović Žarko [ur.] Suočenje pravoslavlja sa Evropom, Cetinje: Svetigora, predgovor
Dugin, A. (2004) Osnovi geopolitike. Zrenjanin: Ekopres, Knjiga 1
Gajić, A. (2018) Aktuelna geopolitička pozicija Srbije - između atlantizma, evroazijstva i kineskog uticaja. Politika nacionalne bezbednosti, Godina IX, vol. 15, br. 2, str. 13-29, Institut za političke studije, Beograd
Gajić, A. (2014) Srbija i geostrateški interesi velikih sila 1914. i 2014. godine. u: Đurić Ž, Knežević M. [ur.] Srbija i politika velikih sila - 1914-2014, Zbornik, Beograd: Institut za političke studije
Gajić, A. (2008) Problem srpskog kulturnog identiteta. u: Kulturna politika u Srbiji, Beograd: NSPM, posebno izdanje
Gajić, A.S. (2009) Globalizacija kulture i identitet - o jednoj lokalnoj zabludi. Srpska politička misao, br. 1, str. 117-130
Gajić, A.S. (2011) SAD i raspad Jugoslavije - pogled iz dvadesetogodišnje perspektive. Nacionalni interes - časopis za nacionalna i državna pitanja, VII, vol. 11, br. 2, str. 59-83
Gray, C.S. (1999) Strategic culture as context: The first generation of theory strikes back. Review of International Studies, 25(1): 49-69
Hanson, V.D. (1989/2000) The Western way of war: Infantry battle in classical Greece. Alfred A. Knopf
Kalajić, D. (1997) Velike sile protiv srpskog naroda. u: Geopolitička stvarnost Srba, Beograd: Institut za geopolitičke studije
Liddell, H.B.H. (1932) The British way in warfare. London: Faber & Faber limited
Makinder, H. (2009) Demokratski ideali i stvarnost. Beograd: Metafizika
Miletić, A. (1995) Iskušenja geopolitičkog zemljotresa. u: Matić B. [ur.] Tajna Balkana, Zbornik radova, Beograd: SKC
Obolenski, D. (1996) Vizantijski komonvelt. Beograd: Prosveta
Snyder, J. (1977) Soviet strategic culture: Implications for nuclear option. Santa Monica, CA: RAND Cooperation
Spykman, N. (1944) The geography of the peace. New York: Harcourt, Brace & Co
Spykman, N. (1942) America's strategy in world politics: The United States and the balance of power. New York: Harcourt, Brace & Co
Stepić, M. (2001) U vrtlogu balkanizacije. Beograd: Službeni list SRJ
Stepić, M. (2019) Geopolitički temelji srpske strateške kulture. Vojno delo, vol. 71, br. 8, str. 166-180
Stepić, M. (2004) Srbi i etno-demografsko okruženje - međuzavisnost populacionih i geopolitičkih procesa na Balkanu. u: Srpsko pitanje - geopolitičko pitanje, Beograd: Jantar grupa
Stojanović, S. (2019) Posebnost odnosa strateške kulture i strategije. Vojno delo, vol. 71, br. 8, str. 32-51
Stojković, M. (1995) Geopolitički činioci balkanizacije. u: Matić Branislav [ur.] Tajna Balkana, Zbornik, Beograd: SKC
Šušić, S. (2004) Balkanski geopolitički košmar. Beograd: Vojno-izdavački zavod
Toje, A. (2009) Strateška kultura kao analitički alat - istorija, mogućnosti, geopolitika i vrednosti - primer EU. Bezbednost Zapadnog Balkana, Beograd, god. 4, br. 14, str. 3-23, jul-septembar, Centar za civilno-vojne odnose
Velimirović, N. (1935) Nacionalizam Svetog Save. Predavanje na KNU, https://www.scribd.com/doc/30345462/Vladika-Nikolaj-Velimirovic-Nacionalizam-Svetog-Save
Vidović, Ž. (2008) Istorija i vera. Cetinje: Svetigora
Weigley, R. (1973) The American way of war: A history of United States military strategy and policy. New York: Macmillan Publishers Ltd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/vojdelo2004189G
primljen: 14.03.2020.
prihvaćen: 22.05.2020.
objavljen u SCIndeksu: 23.12.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka