Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 146, br. 1-2, str. 102-107
Prvi namenski građeni bolnički objekti u Valjevu
Narodni muzej, Valjevo

e-adresavladimir.krivosejev@gmail.com
Ključne reči: Valjevo; bolnica; zgrade; objekti; lokacija
Sažetak
U 2017. godini navršeno je 150 godina od osnivanja Valjevske bolnice. Tokom stoleća i po aktivnog rada bolnički kompleksi su se u različitim periodima nalazili na tri različite lokacije, od iznajmljene kuće valjevskog trgovca u centru kasabe (od 1867), preko namenski građenih objekta na rubu varoši (od 1884), do novih, takođe namenski sagrađenih objekata na periferiji proširenog grada (od 1954). Od ove tri lokacije najveće interesovanje javnosti i istraživača prošlosti, naročito kada je reč o velikim stradanjima 1914. i 1915. godine, izazivala je ona druga, s prvim namenski građenim objektima. Međutim, kod ove lokacije je posebna pažnja pridavana isključivo hirurškom paviljonu bolničkog kompleksa, podignutom 1906. godine, dok su objekti iz 1884. godine bili potpuno zapostavljeni i pretpostavljalo se da nisu sačuvani. Istraživanja obavljena tokom 2015. i 2016. godine ukazala su da od tri objekta iz 1884. godine dva postoje i danas, i to u autentičnim gabaritima, ali da njihova prvobitna namena i istorijat nisu prepoznati, niti su oni registrovani i zaštićeni kao baština - kulturno dobro.
Reference
*** (1886) Popis nedostajućeg inventara za okružnu bolnicu u Valjevu. Arhiv Srbije, PXIV-1153
*** (1869) Ugovor o zakupu kuće Andonovića za bolnicu. Arhiv Srbije, 74
*** (1871) Razmatranje pitanja za kupovinu placa za bolnicu. Arhiv Srbije, PVII-62
*** Pripremni dokument za donošenje odluke o stavljanju pod zaštituI. u: Dosije Valjevska bolnica, Valjevo: Zavod za zaštitu spomenika kulture
*** (1880) Izveštaj o stanju Valjevske bolnice. Otadžbina, July 1
*** (1882) Javni poziv za davanje ponuda za izgradnju bolnica. Srpske novine, Aug 19
*** (1884) Izveštaj o završetku radova. Arhiv Srbije, 353
*** (1885) Ukaz o isplati sredstava za izgradnju bolnica. Srpske novine, Oct 6
*** Vojno-tehnički kartoni objekata. Tehnička služba Valjevskog garnizona
*** Digitalizovani katastarski premer Valjeva iz 1926. godine. Valjevo: Služba za katastar nepokretnosti
*** (1985) Odluke o proglašavanju nepokretnih kulturnih dobara. Službeni glasnik Opštine Valjevo, Odluka br. 011-11/85-04; br. 11
Ćirić, V. (2006) Spomeničko nasleđe Kolubarskog i Mačvanskog okruga. Valjevo: Zavod za zaštitu spomenika kulture Valjevo, p. 21
Gagić, Č. (1906) Hirurški paviljon. Srpski tehnički list, Dec
Joksimović, M.H. (1927) Bolnice na teritoriji Inspektorata Ministarstva narodnog zdravlja u Beogradu - njihov rad i uređenje u 1922, 1923. i 1924. godini. Beograd
Krivošejev, V., Jovanov, J. (2015) Valjevska bolnica. u: Zbornik radova Naučnog skupa posvećenog Nadeždi Petrović (1873-1915), Novi Sad, Spomen zbirka Pavla Beljanskog; 2016. p. 116-29
Krivošejev, V. (2012) Valjevo nastanak i razvoj grada - prilozi za urbanu istoriju od prvog pomena do početka 20. veka. Valjevo
Krivošejev, V., Lazarević-Ilić, D. (2015) Valjevo 1914-1915 - grad bolnica. Valjevo: Narodni muzej Valjevo
Lazarević, D. (1997) Rad Arhiva i Muzeja od osnivanja do 1965. godine. u: Valjevo 1945-1965 - saopštenja sa naučnog skupa Razvoj Valjevskog kraja 1945-1965, Valjevo: Narodni muzej, p. 237-54
Marjanović, V. (1970) Farmacija u Valjevu u 19. veku. Valjevo: Apotekarski centar Valjevo, p. 210-5
Nedok, A. (2017) Valjevo - srpski ratni hirurški centar i grad-bolnica u epicentru velike epidemije 1914-1915. Valjevo: Narodni muzej Valjevo
Nedok, A., Krivošejev, V. (2017) Military hospital of Valjevo, from its beginnings until the Great war. Vojnosanitetski pregled, vol. 74, br. 12, str. 1189-1196
Peruničić, B. (1973) Grad Valjevo i njegovo upravno područje 1815-1915. Valjevo: Istorijski arhiv, p. 948-52
Radojčić, M. (2004) Đuro Kozarac, prvi valjevski profesor. Valjevo: Valjevska gimnazija, p. 38
Ranković, Z. (2007) Valjevska bolnica, spomenica o njenoj 140. godišnjici. Valjevo: Kolubara
Tiehoven, A. (1915) De gruwelen van der oorlog in Servie - het dagboek van den oorlogs-chirurg. Den Haag
Tinhoven, A. (2005) Strahote rata u Srbiji - dnevnik ratnog hirurga. Beograd: Utopija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.2298/SARH170808183K
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2018.