Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 59, br. 3, str. 7-28
Poređenje različitih autopilota za upravljanje normalnim ubrzanjem rakete zemlja-zemlja
aUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
bMinistry of Defence of the Republic of Serbia + Vojnotehnički institut - VTI, Beograd

e-adresacukd@eunet.rs
Ključne reči: autopilot; autopilot normalnog ubrzanja; autopilot ugaone brzine vektorom brzine; inverzno dinamičko upravljanje; vođena raketa zemlja-zemlja; model '6 stepeni slobode kretanja'
Sažetak
Ovaj rad prikazuje poređenje tri autopilota za upravljanje normalnim ubrzanjem rakete zemlja-zemlja: konvencionalnog autopilota sa tri povratne sprege, i autopilota za upravljanje ugaonom brzinom vektora brzine i normalnim ubrzanjem koji su zasnovani na primeni inverznog dinamičkog upravljanja. Kretanje rakete zemlja-zemlja opisuje se nelinearnim diferencijalnim jednačinama čiji se parametri menjaju u širokom opsegu zbog promene brzine i visine leta. Zahtev za tačnim upravljanjem rakete u takvom okruženju predstavlja izazov za konstruktora autopilota. Dat je sažet pregled proračuna faktora pojačanja konvencionalnog autopilota primenom metode lokalne stabilnosti za linearni nestacionarni sistem sa 'zamrznutim' dinamičkim koeficijentima. Metoda inverznog dinamičkog upravljanja prikazana je u narednom odeljku za dva tipa autopilota: za upravljanje ugaonom brzinom vektora brzine i normalnim ubrzanjem. Oba zahtevaju sintezu estimatora za veličine koje se koriste kao ulazne za zakon upravljanja raketom. Na kraju, pomoću modela '6-stepeni slobode kretanja' daju se rezultati simulacije odgovora rakete na zahtevanu komandu pri letu po tipičnoj balističkoj putanji. Poređenjem tri autopilota razmatraju se greške u stacionarnom stanju i osetljivost odgovora na izrazito promenljivo okruženje. Pokazano je da inverzno dinamičko upravljanje može da bude veoma efikasno u upravljanju raketom zemlja-zemlja.
Reference
Arrow, A., Williams, D.E. (1989) Comparison of classical and modern autopilot design and analysis techniques. J. Guidance, 2: str. 220-227
Baron, J.R., Adams, R.J. (1998) Linearization of a six-degree-of-freedom missile for autopilot analysis. J. Guidance, 1, str. 184-187
Buschek, H. (1999) Full envelope missile autopilot design using gain scheduled robust control. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 1 str. 115-128
Ćuk, D., Mandić, S. (2000) Pitch autopilot design for a missile with highly non-stationary dynamical parameters. Scientific Technical Review, Belgrade, 3, Military Technical Institute
Ćuk, D., Ćurčin, M., Mandić, S. (2002) GMTC_3D: Guided missile trajectory calculation: Three degree of freedom motion model, theoretical manual. Belgrade: Military Technical Institute
Ćuk, D., Ćurčin, M., Mandić, S. (2004) Autopilot design: Theoretical manual. Belgrade: MTI
Ćuk, D. (2007) Uticaj povećanja dometa na dinamičku stabilnost artiljerijskih raketa sa olučastim krilima. Vojnotehnički glasnik, vol. 55, br. 3, str. 296-307
Ćuk, D. (2008) Izbor faktora rotacije vektora potiska za balističku raketu sa Lambertovim vođenjem. Vojnotehnički glasnik, vol. 56, br. 2, str. 133-146
Gazzina, A. (1989) How to control missile airframes: methodology and limitation: AGARD-CP-451. u: Stability and Control of Tactical Missile Systems, str. 13. 1-13. 18
Gernel, P. (1980) Guided weapon system. New York: Pergamon Press
Gratt, H.J., Mccowan, W.L. (1995) Feedback linearization autopilot design for the advanced kinetic energy missile boost phase. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 5: str. 945-950
Gregoriou, G. (1988) CEP calculation for a rocket with different control system. J. Guidance, May-June vol. 11, br. 3, pp. 193-198
Nesline, F.W., Nesline, M.L. (1983) How autopilot requirements constrain the aerodynamic design of homing missiles. u: AIAA Guidance and Control Conference, TA7, str. 716-730
Puri, N.N. (1970) Design of an optimal-adaptive digital autopilot. J. Spacecraft, 7: str. 1172-1176
Stengel, R.F. (2004) Flight dynamics. Princeton University Press
Zhu, J.J., Mickle, M.C. (1997) Missile autopilot design using a new linear time-varying control technique. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 1: str. 150-157
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/vojtehg1103007C
objavljen u SCIndeksu: 07.09.2011.
metod recenzije: dvostruko anoniman