Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 59, br. 2, str. 5-28
Uticaj aerodinamičkih koeficijenata na elemente putanje klasičnog projektila
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bUniverzitet Singidunum, Fakultet za poslovnu informatiku, Beograd

e-adresadamir.jerkovic@va.mod.gov.rs
Ključne reči: klasičan osnosimetričan projektil; aerodinamički koeficijenti; derivativi aerodinamičkih koeficijenata; elementi putanje; parametri stabilnosti; napadni ugao
Sažetak
U radu su prikazani rezultati istraživanja uticaja vrednosti aerodinamičkih koeficijenata i derivativa aerodinamičkih koeficijenata na elemente putanje i parametre stabilnosti kretanja klasičnog osno-simetričnog projektila. Date su zavisnosti aerodinamičkih koeficijenata od aerodinamičkih parametara i oblika aerodinamičke konfiguracije. Predstavljeni su elementi putanje modela klasičnog osno-simetričnog projektila i analiza promene u odnosu na vrednosti aerodinamičkih koeficijenata.
Reference
*** (1982) Tablice gađanja za PAT 40 mm L/70 Bofors. Beograd: SSNO
*** (1975) Tehničko uputstvo za brodski PAT 40 mm D70 M55m i M70 Bofors. Beograd: SSNO, knjiga 1
Ćuk, D. (2007) Uticaj povećanja dometa na dinamičku stabilnost artiljerijskih raketa sa olučastim krilima. Vojnotehnički glasnik, vol. 55, br. 3, str. 296-307
Jerković, D. (2009) Uticaj aerodinamičkih koeficijenata na kretanje osnosimetričnog tela. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, magistarska teza
Regodić, D. (2003) Zbirka zadataka iz spoljne balistike. Beograd: UŠIO
Regodić, D. (2006) Spoljna balistika. Beograd: Vojna akademija
Regodić, D. (1998) Reverzibilni proračun putanje projektila primenom modela sa šest stepeni slobode kretanja. Vojnotehnički glasnik, vol. 46, br. 5, str. 527-538
Regodić, D. (1995) Uticaj vrste strujanja na ukupni aerodinamički koeficijent. Vojnotehnički glasnik, vol. 43, br. 1, str. 52-64
Subotić, Z., i dr. (1988) Programska rešenja za aerodinamičko projektovanje. Beograd: VTI, Elaborat VTI 02-01-0161
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/vojtehg1102005J
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2011.
metod recenzije: dvostruko anoniman