Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 58, br. 1, str. 13-32
Korekcija putanje žiroskopski stabilisanog projektila primenom proporcionalne navigacije
Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Katedra za vojno mašinstvo

e-adresacukd@eunet.rs
Ključne reči: projektil sa korekcijom putanje; proporcionalna navigacija; žiroskopska stabilnost
Sažetak
U radu su prikazane metode korekcije putanje žiroskopski stabilisanih projektila primenom proporcionalne navigacije. Sekcija upravljanja tipa 'patka' ugrađena je na klasični projektil radi generisanja aerodinamičke sile. Efikasnost projektila sa korekcijom putanje prikazana je pomoću rezultata numeričke simulacije leta, primenom proporcionalne navigacije sa i bez kompenzacije poremećaja zbog gravitacionog i tangentnog ubrzanja. Analizirani su, takođe, uticaji početnog ugla elevacije i odstupanja ravni upravljanja od ravni praćenja cilja na promašaj projektila. Pokazano je da se precesioni oblik oscilovanja ugaonog kretanja projektila prenosi na ugaonu brzinu linije viziranja cilja koju treba filtrirati kako bi se otklonila pojava rezonantne nestabilnosti leta projektila.
Reference
Ćuk, D. (2008) Program CorPTC6D - program za proračun kretanja žiroskopski stabilisanog projektila sa korekcijom putanje. Beograd, cukd@eunet.rs
Ćuk, D. (2007) Uticaj povećanja dometa na dinamičku stabilnost artiljerijskih raketa sa olučastim krilima. Vojnotehnički glasnik, vol. 55, br. 3, str. 296-307
Ćuk, D. (1984) Nelinearne pojave u dinamici leta samovođenih brzorotirajućih projektila. Beograd: Mašinski fakultet, doktorska disertacija
Ćuk, D., Mandić, S. (1999) Uticaj različitih metoda optimalnog vođenja na trajektorije besplatformnih samonavođenih raketa. Naučno tehnički pregled, 49, br. 6, str. 15-24
Mccoy, R.L. (1999) Modern exterior ballistics. Atglen, PA: Schiffer
Morrison, Ph.H., Ambertson, D.S. (1977) Guidance and control of a Cannon-Launched guided projectile. J. Spacecraft, vol. 14, br. 6
Nesline, F.W., Zarchan, P. (1981) A new look at classical VS modern homing missile guidance. J. Guidance and Control, vol. 4, br. 1
Regan, F.J., Smith, J. (1975) Aeroballistics of a terminally corrected spinning projectile (TCSP). J. Spacecraft, vol. 12 br. 12
Titterton, D.H., Weston, J.L. (1997) Strap down inertial navigation technology. London: Peter peregrines Ltd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/vojtehg1001013C
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2010.