Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 60, br. 2, str. 28-47
Primena DEA metodologije u procesu kontrole i merenja kvaliteta mreže linija javnog gradskog prevoza putnika
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresadpamucar@gmail.com
Ključne reči: Data envelopment analysis; matematičko programiranje; kontrola kvaliteta; javni gradski prevoz putnika; optimizacija
Sažetak
DEA pristup omogućava da se matematičkim programiranjem implicitno procenjuje odnos većeg broja ulaznih i izlaznih parametara uspešnosti. Analitički proces koji je razvijen na bazi DEA metodologije koristi ulazno-izlazne parametre i predstavlja pogodan alat za kvantifikaciju efikasnosti sistema javnog prevoza putnika i praktičnu identifikaciju optimalnih rešenja. Rad prikazuje na koji način DEA metodologija može da se primeni u procesu kontrole kvaliteta javnog prevoza putnika (JPP). Mreže linija JPP posmatraju se kao Decision Making Units (DMU) koje poseduju određeni nivo kvaliteta usluge, a definišu korisnici usluge, odnosno putnici. DEA metodologija korišćena je radi definisanja optimalnih parametara kvaliteta usluge i definisanja ukupne cene koštanja postojeće mreže linija JPP-a. Na kraju, u radu je predložena optimizacija mreže linija JPP-a.
Za ovaj članak postoji povezani rad (ispravka, opoziv ili komentar) koji je dostupan ovde.
Reference
Ali, A.I., Lerme, C.S. (1995) Components of efficiency evaluation in data envelopment analysis. European Journal of Operational Research, 80(3): 462-473
Bhutta, K.S., Huq, F. (1999) Benchmarking ??? best practices: An integrated approach. Benchmarking: An International Journal, 6(3): 254-268
Božanić, D.I., Pamučar, D.D. (2010) Vrednovanje lokacija za uspostavljanje mosnog mesta prelaska preko vodenih prepreka primenom fuzzy logike. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 1, str. 129-145
Cakić, A.B. (2010) Razjašnjenje definisanja transportnog lanca. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 1, str. 113-128
Charnes, A., Cooper, W.W., Lewin, A.L., Seiford, L.M. (1994) Data envelopment analysis theory, methodology and applications. Boston: Kluwer Academic Publishers
Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E. (1978) Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2, 6, 429-444
Cook, W.D., Zhu, J. (2005) Modeling performance measurement applications and implementation issues in DEA. New York: Springer Science
Cooper, W.W., Seiford, M.L., Tone, K. (2000) Data Envelopment analysis: A comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. Dordrecht, itd: Kluwer Academic
Du, J., Liang, L., Zhu, J. (2010) A slacks-based measure of super-efficiency in data envelopment analysis: A Comment. European Journal of Operational Research, 204(3): 694-697
Đorović, B., Ljubojević, S., Dimić, S. (2005) Optimizacija realizacije transportnih procesa primenom ruting-modela. Vojnotehnički glasnik, vol. 53, br. 1, str. 76-85
Farrell, M.J. (1957) The measurement of productive efficiency. Journal of Royal Statistical Society: Series A, 120 (3): 253-290
Liang, L., Wu, J., Cook, W.D., Zhu, J. (2008) Alternative secondary goals in DEA cross efficiency evaluation. International Journal of Production Economics, 113/ str. 1025-1030
Pamučar, D.D. (2010) Primena fuzzy logike i veštačkih neuronskih mreža u procesu donošenja odluke organa saobraćajne podrške. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 3, str. 125-145
Seiford, L.M., Zhu, J. (1998) An acceptance system decision rule with data envelopment analysis. Computers and Operations Research, 25, str. 329-332
Sherman, D., Zhu, J. (2006) Service Productivity Management: Improving service performance using data envelopment analysis (DEA). Boston: Springer
Thanassoulis, E. (2001) Introduction to the theory and application of data envelopment analysis: A foundation text with integrated software. New York: Springer-Verlag LLC
Tone, K. (2002) A slacks-based measure of super-efficiency in data envelopment. European Journal of Operational Research, 143 (1), pp. 32-41
Tone, K., Tsutsui, M. (2009) Network DEA: A slacks-based measure approach. European Journal of Operational Research, 197/ str. 243-252
Wei, Q.L., Sun, B., Xiao, Z.J. (1995) Measuring Technical Progress With Data Envelopment Analysis. European Journal of Operational Research, 80(3), str. 691-702
Zhu, J. (2003) Quantitative models for performance evaluation and benchmarking data envelopment analysis with spreadsheets and DEA Excel Solver. Boston: Kluwer Academic Publishers
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/vojtehg1202028P
objavljen u SCIndeksu: 24.07.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka