Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 64, br. 3, str. 75-82
Primena standarda i normi u ishrani vojnika država u okruženju
aSektor za materijalne resurse, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Beograd
bUniverzitet za poslovne studiјe, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: NATO; ISO; HRVN; AQAP; sistem kvaliteta
Sažetak
U radu su ukratko prikazani standardi koji se primenjuju u okviru NATO-a, kao i njihove veze sa međunarodnim sistemom ISO. Sedam osnovnih AQAP standarda čine temelj normi koje su u primeni i upotrebi u svim vojnim organizacijama zemalja članica NATO-a. NATO je 1969. godine izdao publikacije pod zajedničkim nazivom AQAP (Allied Qualiti Assurance Publication) kojima uređuje oblast kvaliteta vojnih proizvoda i usluga koje vojska nabavlja od svojih internih i eksternih dobavljača, a 1993. usvojio je novi set normi, usklađen sa zahtevima ISO serije 9000. Ukratko će biti prikazani osnovni zahtevi koje postavlja sedam osnovnih normi AQAP-a. U radu je predstavljen sistem normi i standarda kvaliteta u skladu sa kojima se pripremaju obroci u okviru NATO-a. Ovaj sistem standarda prihvaćen je i u Republici Hrvatskoj, kao prva vojna norma sistema kvaliteta - HRVN. U radu je detaljno objašnjen sastav i zahtevi koje ovaj sistem postavlja za pripremu individualnog obroka za preživljavanje, individualnog obroka za vanredne situacije, kao i individualnog borbenog obroka.
Reference
*** (2009) AQAP-2070 (Edition 2) - NATO Mutual Governement Quality Assurance (QA) Process. Brussels: NATO Standardization Agency (NSA) B-1110, Belgium, April, str. 1-19
*** (2009) STANAG 2550 MEDSTD: Minimum standards of food safety and hygiene on operations. Brussels, Belgium: NATO Standardization Agency (NSA), Edition 1)B-1110 pp. 1-2, mart
*** (2001) AQAP-169: NATO guidance on the use of AOAP-160. Brussels, Belgium: NATO Standardization Agency (NSA), Edition 1), B-1110, pp. 1-54, juli
*** (2000) AQAP-2009 (Edition 2) - NATO Guidance On The Use Of The AQAP. Series, NATO Standardization Agency (NSA) B, Brussels, -1110 str. 1-7 Belgium, novembar 2006
*** (2006) AOAP-2120: NATO quality assurance requirements for production. Brussels, Belgium: NATO Standardization Agency (NSA), Edition 2), B -1110, pp. 1-12, novembar
*** (2006) AOAP-2130: NATO quality assurance requirements for inspection and test. Brussels, Belgium: NATO Standardization Agency (NSA), Edition 2), B -1110, pp. 1-12, novembar
*** (2006) AOAP-2131 (Edition 2)-(NATO Quality Assurance Requirements For Final Inspection. NATO Standardization Agency (NSA) B-1110, Brussels, str. 1-3, novembar
Adelsberger, M. (2009) Integrisani sistem upravljanja. Kvalis - portal za kvalitet i sigurnost, http://www.kvalis.com
Andrejić, M.D., Milenkov, M.A., Sokolović, V.S. (2010) Logistički informacioni sistem. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 1, str. 33-61
Andrejić, M.D., Đorović, B.D., Pamučar, D.D. (2011) Upravljanje projektima po pristupu projekt menadžmenta. Vojnotehnički glasnik, vol. 59, br. 2, str. 142-157
Đurković, S.V. (2011) Razrada tehnološkog postupka pri ugradnji i opremanju instrumenata u vazduhoplovu. Vojnotehnički glasnik, vol. 59, br. 4, str. 116-133
Jovanović, D.M. (2010) Upravljanje rizicima u proizvodnji naoružanja i vojne opreme. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 1, str. 5-12
Karović, S.M., Komazec, N.M. (2010) Upravljanje rizicima kao preduslov integrisanog menadžment sistema u organizaciji. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 3, str. 146-161
Tešanović, B., Mitrović, S. (2005) Ishrana u vanrednim okolnostima. Beograd: Krug
Tešanović, B.M., Novaković, S.Ž. (2010) Tehnika za proizvodnju hrane u terenskim uslovima. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 4, str. 180-200
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.