Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 61, br. 4, str. 138-160
Integralni pristup proračunu troškova životnog veka sredstava naoružanja i vojne opreme
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija

e-adresavlada.sokolovic@va.mod.gov.rs
Ključne reči: životni vek sredstva; troškovi; naoružanje i vojna oprema; opremanje; investicije
Sažetak
U situaciji kada su budžetska izdvajanja za odbranu sve restriktivnija, njihovo efikasno, efektivno i ekonomično korišćenje više nego ikada postaje suštinsko pitanje funkcionisanja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije (MO i VS). U takvim uslovima, svako ulaganje u akviziciju sredstava naoružanja i vojne opreme (NVO) predstavlja pitanje koje ne dopušta greške u odlukama. Opremanje MO i VS sredstvima NVO, po pravilu, zahteva ulaganje velikog kapitala. Shodno tome, to ulaganje mora biti i ekonomski opravdano. U ovom slučaju, ekonomska opravdanost ne iskazuje se eksplicitno - razlikom u novčanoj masi na početku ulaganja i na kraju životnog veka sredstva, već implicitno - odnosom nematerijalnih koristi i ostvarenih ciljeva prema uloženim novčanim sredstvima. Otežano eksplicitno ekonomsko prikazivanje benefita investiranja potencijalni je paravan pogrešnim odlukama i investicionim promašajima. Ukoliko se još ni aspekt troškova tokom celokupnog perioda života investicije ispravno ne razmatra, onda je očigledno da se ni željeni rezultati ne mogu sa sigurnošću očekivati. U prošlosti su često inicijalni troškovi nabavke sredstava NVO bili primaran, a nekada i jedini, kriterijum izbora među razmatranim alternativama. Prenebregavanje analize troškova tokom celokupnog životnog veka sredstava, u predinvesticionim studijama, osnovni je uzrok neplaniranim ulaganjima u kasnijim fazama životnog ciklusa investicije, ali i brojnim problemima u funkcionisanju i neispunjenim ili delimično ispunjenim ciljevima sistema. U radu je analiziran proces opremanja sredstvima NVO u MO i VS, sa aspekta tretiranja troškova u tom procesu, ukazano je na njegove nedostatke i predložen sveobuhvatniji - integralni pristup ovom problemu.
Reference
*** (1985) Standard narodne odbrane SNO 1096/85, Standard, Biro za standardizaciju i metrologiju u JNA. Službeni vojni list, br. 17
*** (1992) Standard narodne odbrane SNO 8196/92, Standard, Biro za standardizaciju i metrologiju u JNA. Službeni vojni list, br. 2
*** (1996) Pravilnik o opremanju Vojske Jugoslavije naoružanjem i vojnom opremom u miru, Pravilnik, Savezno ministarstvo za odbranu. Službeni vojni list, br. 25
*** (1997) Standard narodne odbrane SNO 9000/97, Standard, Odeljenje za standardizaciju, metrologiju i nomenklaturu u VJ. Službeni vojni list, br. 11
Andrejić, M., Sokolović, V. (2009) Integralna logistička podrška sredstava naoružanja i vojne opreme. Vojnotehnički glasnik, vol. 57, br. 1, str. 32-53
Andrejić, M. (2001) Metode i softver za podršku planiranju u logističkim organizacionim sistemima. Vojnotehnički glasnik, vol. 49, br. 1, str. 36-52
Andrejić, M.D., Milenkov, M.A., Sokolović, V.S. (2010) Logistički informacioni sistem. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 1, str. 33-61
Andrejić, M.D., Radosavljević, V.R., Arsić, S.N. (2011) Logistično obrazovanje i obučavanje nelogističkog osoblja. Vojnotehnički glasnik, vol. 59, br. 1, str. 5-26
Centralni biro za standardizaciju i metrologiju u JNA (1983) Standard narodne odbrane SNO 0477/83. Službeni vojni list, br. 17/83
Drenovac, A.Ž., Drenovac, B.Ž. (2012) Mogućnosti primene višekriterijumske analize i metoda PROMETHEE na primeru izbora aviona. Vojnotehnički glasnik, vol. 60, br. 3, str. 125-142
Jovanović, P. (2002) Upravljanje investicijama. Beograd: Grafoslog
Milićević, M.R., Župac, G.Ž. (2012) Objektivni pristup određivanju težina kriterijuma. Vojnotehnički glasnik, vol. 60, br. 1, str. 39-56
Petrović, N.Č., Đedović, B.N., Petrović, D.N. (2012) Ocenjivanje i izbor projekata primenom analize troškovi - efekti i višekriterijumske analize. Vojnotehnički glasnik, vol. 60, br. 3, str. 168-187
Todorović, J., Đuričin, D., Janošević, S. (2000) Strategijski menadžment. Beograd: Institut za tržišna istraživanja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/vojtehg61-2706
objavljen u SCIndeksu: 06.01.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka