Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 39, br. 4, str. 461-496
'Strategija' lažnog mira u kući - ekonomski odnosi između regiona u Kraljevini Jugoslaviji
Institut društvenih nauka, Beograd
Sažetak
U radu se raspravlja o ekonomskim odnosima između regiona ili istorijskih pokrajina Kraljevine Jugoslavije, s posebnim naglaskom na period neposredno nakon ujedinjenja. Rezultati istraživanja, suprotno uobičajenom stanovištu izloženom u propagandno-partijskim tekstovima, govore da su se severozapadni regioni Kraljevine razvili, nakon ujedinjenja na račun jugoistočnih. Tu prednost su stekli u prvom petogodištu, kada je srpska politička elita bila zaokupljena ujedinjenjem i harmonizacijom političkih i ekonomskih odnosa u zemlji. Ona je stečena, pre svega, zahvaljujući zameni bezvrednih austrijskih kruna za dinare i zahvaljujući inflatornoj konjunkturi. U tom prvom petogodištu, na Sloveniju, Hrvatsku i Slavoniju otpadalo je tri petine ukupnih investicija u industriji Kraljevine. Istovremeno, centralna vlada je zavela i velike carine za industrijske proizvode, a paralelno s tim nametnula izvozne carine za poljoprivredne proizvode i tako je, putem makaza cena došlo do prelivanja dohotka iz poljoprivrede u industriju, odnosno iz manje razvijenih u razvijene regione.
Reference
*** (1941) Statistika industrije Kraljevine Jugoslavije - sa adresarom industriskih preduzeća. Beograd: Ministarstvo trgovine i industrije
*** (1947) Zakon o petogodišnjem planu razvitka narodne privrede FNRJ 1947-1951. Beograd: Savezna planska komisija
Avramovski, Ž. (1986) Britanci o Kraljevini Jugoslaviji - godišnji izveštaji Britanskog poslanstva u Beogradu 1921-1938. Beograd: Arhiv Jugoslavije, knj. I
Berković, E. (1974) O regionalnim diferencijama u Jugoslaviji. Sociologija, vol. 16, br. 1, str. 5-22
Brašić, G. Devizno valutnipropisi i njihov uticaj na spoljnu trgovinu. Beograd: Štamp. D. Gregorić
Čalić, D. (1963) Izgradnja industrije u FNRJ. Zagreb: Naprijed
Čalić-Žanin, M. (2004) Socijalna istorija Srbije 1815-1941. Beograd: Clio
Despić, R. (1928) Naše rudarstvo. u: Jubilarni zbornik života i rada Srba, Hrvata i Slovenaca 1918-1928, Beograd: Matica živih i mrtvih SHS, sv. II, str. 202
Dimić, L.D. (1998) Srbi i Jugoslavija - prostor, društvo, politika - pogled s kraja veka. Beograd: Stubovi kulture
Dimitrijević, S. (1958) Strani kapital u privredi bivše Jugoslavije. Beograd: Nolit
Drašković, S., ur. (1940) Istina o ekonomskoj podlozi hrvatskog pitanja - odgovor g. Bićaniću. Beograd: Proizvođačko-izdavačka zadruga Sloboda
Dunda, J. (1940) Značenje iseljeničkih uštednji za našu plaćevnu bilancu. Ekonomist, br. 6, str. 142-154
Đorđević, D. (1969) Austro-Ugarski okupacioni režim u Srbiji i njegov slom 1918. u: Zbornik o 50-godišnjici raspada Austro-Ugarske monarhije i stvaranja jugoslovenske države, Zagreb, str. 205-226
Đunisijević, R.V. (1990) Osnivanje industrijskih preduzeća i razvoj industrije u Srbiji do 1918. godine. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Đurović, S. (1994) Industrijalizacija Srbije - legitimacija za moderni svet XX veka. u: Perović Latinka, Obradović Marija i Stojanović Dubravka [ur.] Srbija u modernizacijskim procesima XX veka, naučni skup, 19-21.9., Beograd, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, str. 139
Đurović, S. (1969) Industrija Srbije na početku privrednog života Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Istorija 20. veka, br. 10, str. 220-221
Đurović, S. (1986) Državna intervencija u industriji Jugoslavije - 1918-1941. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Glomazić, M. (1933) Istorija državne hipotekarne banke 1862-1932. Beograd: Narodna misao
Gnjatović, D.E. (1991) Stari državni dugovi - prilog ekonomskoj i političkoj istoriji Srbije i Jugoslavije 1862-1941. Beograd: Ekonomski institut
Grđić, G. (1953) Razvoj privrede Srbije i Vojvodine od oslobođenja od Turaka. u: Mihailović Kosta [ur.] Proizvodne snage NR Srbije, Beograd: Ekonomski institut, NR Srbije
Gregorić, C. (1928) Naša industrija. u: Jubilarni zbornik života i rada SHS 1918-1928, Beograd: Matica živih i mrtvih SHS, sv. I, str. 156-184
Isić, M.Ž. (1995) Seljaštvo u Srbiji - 1918-1925. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Jelić, M., Cvetković, R. (1956) Razvitak privrede između dva svetska rata. u: Razvoj privrede FNRJ, Beograd: Nolit
Krizman, B. (1975) Vanjska politika Jugoslavenske države 1918-1941 - diplomatsko-historijski pregled. Zagreb: Školska knjiga
Krleža, M. (1953) Teze za jednu diskusiju. Nova misao, vol. I, br. 7 str. 3-81. Nav. prema: M.Krleža, Deset krvavih godina, Nolit, Beograd, 1960, str. 529
Krleža, M. (1924) Deset krvavih godina - knjiga eseja. Književna republika, vol. II, br. 5 i 6, str. 237-305, Nav. prema: M.Krleža, Deset krvavih godina, str. 39
Krmpotić, M. (1935) Godina 1934. u privrednom i socijalnom životu. Socijalni arhiv, Beograd, br. 1-2, str. 10
Krstić, Đ. (1934) Dva aktuelna agrarna problema. Sarajevo: Državna štamparija
Kukoleča, S.M. (1956) Analiza privrede Jugoslavije pred drugi svetski rat. Beograd: Ekonomski institut FNRJ
Kukoleča, S.M. (1941) Industrija Jugoslavije - 1918-1938. Beograd: Balkanska štampa
Lakatoš, J. (1933) Jugoslovenska privreda. Zagreb
Mihailović, K. (1990) Regionalna stvarnost Jugoslavije. Beograd: Ekonomika
Milić, D. (1980) Privreda Srbije i odnosi u njoj 1919. godine. Acta historico-oeconomica Yugoslaviae, Zagreb, br. 7, str. 49
Mirković, M. (1933) Saobraćajna politika. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Mirković, M. (1936) Industrijska politika. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Mirković, M. (1950) Ekonomska struktura Jugoslavije - 1918-1941. Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske
Mirković, M. (1958) Ekonomska historija Jugoslavije. Zagreb: Ekonomski pregled
Mitrović, A.P. (1981) Prodor na Balkan - Srbija u planovima Austro-Ugarske i Nemačke 1908-1918. Beograd: Nolit
Ocić, Č.J. (2003) Uvod u regionomiku. Beograd: Znamen
Ostojić-Fejić, U. (1992) Američka humanitarna delatnost u Srbiji tokom Drugog svetskog rata. Istorijski časopis, knj 39, str. 199-205
Pertot, V. (1970) Ekonomika međunarodne razmjene Jugoslavije. Zagreb: Informator, t. II analiza razmjene 1919-1968
Popović, N.I., Mišić, D. (1929) Naša domaća privreda - faktori, stanje, unapređenje. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Popović, P.T. (1929) Naš industrijski protekcionizam. Letopis Matice srpske, vol. CIII, sv. 3, str. 432
Prica, B. (1937) Hrvatsko pitanje i brojke. Beograd
Savić, M.M. (1930) Naša industrija, zanati, trgovina i poljoprivreda. Beograd, knj. IX, deo I, Ministarstvo trgovine i industrije
Sirc, L. (2002) Ništa bez vlasti. Ekonomist, br. 132, str. 46 (intervju)
Stajić, S. (1959) Nacionalni dohodak Jugoslavije 1923-1939 u stalnim i tekućim cenama. Beograd: Ekonomski institut NR Srbije
Stanković, Đ.Đ. (1995) Nikola Pašić i Hrvati - 1918-1923. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Stefanovski, M.M. (1988) Srpska politička emigracija o preuređenju Jugoslavije 1941-1945. Beograd: Narodna knjiga
Vinski, I. (1978) Kretanje društvenog proizvoda svijeta od 1910. do 1975. godine. Zagreb: Ekonomski institut
Vučo, N. (1968) Agrarna kriza u Jugoslaviji 1930-1934. Beograd, itd: Prosveta
Vučo, N. (1958) Poljoprivreda Jugoslavije - 1918-1941. Beograd: Rad
Vuković, S. (2004) Korupcija između prava i morala. Sociološki pregled, vol. 38, br. 4, str. 507-526
Vuković, S.V. (2005) Pravo, moral i korupcija. Beograd: Institut društvenih nauka
Vuković, S.V. (2004) Uloga Vatikana u razbijanju Jugoslavije. Sociološki pregled, vol. 38, br. 3, str. 423-443
Vuković, S.V. (2003) Stvaranje nacionalnih ekonomija i razbijanje Jugoslavije. Sociološki pregled, vol. 37, br. 3-4, str. 163-207
Žujović, M. (1940) Zapostavljanje hrvatskog sveučilišta. u: Istina o Ekonomskoj podlozi hrvatskog pitanja, str. 32-37
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/socpreg0504461V
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.