Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 35, br. 4, str. 1137-1174
Romi na Balkanu i u Srbiji
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Srbija

e-adresatodor.d@filfak.ni.ac.rs
Projekat:
Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije (MPNTR - 179013)

Sažetak
Podstaknut činjenicom koja govori o tome da se prvi korak u razbijanju stereotipa i predrasuda prema romskom narodu sastoji u temeljnom upoznavanju njegove prošlosti i sadašnjosti, života i običaja, kulture uopšte, autor obrađuje razasute domaće i inostrane istorijske, etnografske, etnološke, antropološke, literarne, sociološke, romološke i ine izveštaje o Romima na Balkanu, s posebnim osvrtom na njihov položaj u Srbiji.
Reference
*** (2003) Veroispovest, maternji jezik i nacionalna ili etnička pripadnost prema starosti i polu. Beograd: Republički zavod za statistiku, Popis stanovništva
Acković, D. (2008) Đelem, đelem tradicionalna kultura Roma u Srbiji. Beograd: Etnografski muzej
Acković, D. (2009) Romi u Beogradu. Beograd: Rominterpres
Bašić, G.M. (2004) Političko-pravni položaj Roma u Srbiji'. u: Đorđević Dragoljub B. [ur.] Romi od zaboravljene do manjine u usponu, Niš: Odbor za građansku inicijativu
Berberski, S. (1980) Romi između carstava. Pregled, LXX: 865-80
Bernát, A. (2009) Roma in Eastern Europe. Social Sciences Eastern Europe, 2, str. 12-6, (Thematic Series: Roma in Central and Eastern Europe)
Bojanić, D. (1983) Niš do velikog rata 1683. godine. u: Milić Danica [ur.] Istorija Niša, Niš: Gradina, knj. I
Cekić, N. (2000) Urbarhitektura sedam romskih enklava u Nišu. u: Macura Miloš [ur.] Cigani/Romi u prošlosti i danas, Beograd: SANU, str. 233-42
Clebert, J.P. (1967) Cigani. Zagreb: Stvarnost
Crowe, D.M. (2000) Muslim Roma in the Balkans. Nationalities Papers, 28(1): 93-128
Crowe, D.M. (2006) From Persecution to Pragmatism: The Habsburg Roma in the Eighteenth Century. Austrian History Yearbook, 37: 99
Ćirić, J. (1984) Urbani razvoj Niša. u: Milić Danica [ur.] Istorija Niša, Niš: Gradina, II, str. 179-206
Ćirić, J. (1991) Prilog poreklu i prošlosti Roma u Nišu i niškom kraju. Nissa, 3-4, str. 467-74
Ćirić, J.V. (1995) Romi. u: Enciklopedija Niša, tom I - Priroda, prostor, stanovništvo, Niš: Gradina, str. 183-186
Ćirić, J.V. (1979) Naselja Roma kao obeležje gradske periferije. Leskovački zbornik, vol. 19, br. 19, str. 219-224
Đorđević, D. (2010) Na konju s laptopom u bisagama - uvod u romološke studije. Niš: Mašinski fakultet
Đorđević, D.B., Todorović, D.M. (1999) Javor iznad glave - klasična vera i romsko-pravoslavna seoska groblja / A maple tree above the head. u: Komrenski sociološki susreti, Niš, Niš: Društvo dobre akcije
Đorđević, D.B., Todorović, D. (2002) Religijska svest Roma muslimana (i pravoslavaca) / Religious Consciousness of Muslim (and Orthodox) Roma. Habitus, Novi Sad
Đorđević, D.B., Todorović, D. (2003) Religija i verski običaji Roma. Niš: Jugoslovensko udruženje za naučno istraživanje religije
Đorđević, D.B., Todorović, D. (2008) Zajde Badža. Ost-West. Europäische Perspektiven, 9 (1), str. 48-55
Đorđević, D.B., Todorović, D. (2009) Ustala Jemka - tekije, tarikati i šejhovi niških Roma. Niš: Filozofski fakultet
Đorđević, D.B. (2002) Prema modelu integracije Roma - promenimo život. u: Đorđević D.B., Živković J. [ur.] Romi na raskršću, Niš: Punta, predgovor, 9-19
Đorđević, D.B., ur. (2005) Romani cult places and culture of death: Romane kultna thana thay i kultura meribasiri. Niš: YSSSR
Đorđević, D.B. (2009) Prema temeljima romologije. Teme, vol. 33, br. 2, str. 531-540
Đorđević, D.B. (2002) Romas as a trans-border ethnic and cultural group. u: Mitrović Lj., Đorđević D., Todorović D. [ur.] Globalizacija, akulturacija i identitet na Balkanu, Niš: Filozofski fakultet, 67-78
Đorđević, D.B., Todorović, D. (2011) Orthodox priests and the protestant Roma. u: Blagojević Mirko, Todorović Dragan [ur.] Orthodoxy from an empirical perspective, Niš: YSSSR, str. 175-88
Đorđević, D.B., Todorović, D., Milošević, L. (2004) Romas and others - others and Romas: Social distance. Sofia: Institute for Social Values and Structures 'Ivan Hadjiyski'
Đorđević, D.B., Živković, J., Todorović, D.M. (2002) Romi na buvljacima - ogledalo srpske ekonomije. Teme, vol. 26, br. 1, str. 121-142
Đorđević, D.B., Živković, J. (2002) Romi bezrabotnici - anketno istraživanje. Teme, vol. 26, br. 4, str. 569-595
Đorđević, D.B., ur. (2000) Romi, naše komšije - donjokomrenski Romi. Niš: Komrenski sociološki susreti
Đorđević, M. (2008) Položaj cigana u Osmanskom carstvu (1451-1807). Teme, vol. 32, br. 1, str. 51-66
Đorđević, T.R. (1984) Naš narodni život. Beograd: Prosveta, tom 2
Đorđević, T.R. (1984) Naš narodni život. Beograd, itd: Prosveta
Đurić, R. (1976) Narod bez ičega - prilog romskom pitanju. Kulturni radnik, 3, str. 175-79
Đurić, R. (1987) Seobe Roma - krugovi pakla i venac sreće. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Đurić, R. (2006) Istorija Roma - pre i posle Aušvica. Beograd: Politika
Đurović, B., Đorđević, D.B. (1996) Obredi pri velikim verskim praznicima kod Roma u Nišu. Etno-kulturološki zbornik, Svrljig, vol. 2, br. 2, str. 66-72
Fonseca, I. (2005) Sahranite me uspravno: Cigani i njihov put. Zagreb: Naklada Pelago
Fraser, A. (1992) The Gypsies. Oxford, UK, itd: Blackwell
Haliti, B. (2006) Razmišljanja o romskom pitanju. Beograd: Nolit
Hancock, I. (2006) Sindrom parije: priča o ropstvu i progonu Roma. Zagreb: Ibis grafika
Hrvatić, N. (2004) Romi u Hrvatskoj - od migracija do interkulturalnih odnosa. Migracijske i etničke teme, vol. 20, br. 4, 367-385
Jakšić, B., Basic, G. (2005) Umetnost preživljavanja - gde i kako žive Romi u Srbiji. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Jašić, N., ur. (2001) Stari niški Romi. Niš: Društvo dobre akcije
Kenrik, D., Grejton, P. (2006) Sdbata na ciganite v Evropa. Sofija: Stigmati
Knežević, A. (2007) Uticaj primene subjektivnog kriterijuma kao zvaničnog principa nacionalne identifikacije u popisima stanovništva na ispoljavanje romskog etničkog identiteta u Srbiji. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 87, br. 1, str. 79-88
Kolev, A. (2005) Ciganite-Mjusjulmani i isljamskijat terorizm: V Riskove za Blgarija od isljamski fundamentalizm i terorizm, sstaviteli
Kurtić, T. (1996) Fragmenti iz istorije i običaja Roma iz Leskovca. Leskovački zbornik, br. 36, str. 119-126
Kurtić, T. (2004) Romi u leskovačkom kraju - kultura i način života. Leskovački zbornik, br. 44, str. 245-252
Lakinska-Popovska, D. (2002) Ugroženost Romske dece u opštini Šuto Orizari. Teme, vol. 26, br. 1, str. 143-167
Lutovac, M. (1987) Romi u Crnoj Gori. Ivangrad: Društvo prijatelja knjige
Mantarova, A. (2006) Prestpnost i lična sigurnost: sstojanie i perspektivi. u: Mantarova Anna [ur.] V Predizvikatelstva na evropejskata perspektiva, Sofija: Izdatelstvo Alja, 170-97
Mantarova, A. (2006) Prestpnostta v Blgarija - problemi i riskove. u: Mantarova Anna, Mariana Zaharieva [ur.] V Blgarskoto obščestvo pred prisedinjavane km Evropejskija sjuz, Sofija: Fondacija Fridrih Ebert-Institut po sociologija na BAN, 115-29
Mantarova, A., Zakharieva, M. (2007) Ethnic tolerance in bulgarian society. u: Mitrović Ljubiša i dr. [ur.] Identiteti i kultura mira u procesima globalizacije i regionalizacije Balkana, Niš: Filozofski fakultet - Centar za sociološka istraživanja, 265-76
Marušiakova, E., Popov, V. (2000) Ciganite v Osmanskata imperija. Sofija
Mayall, D. (2004) Gypsy identities 1500-2000: From Egipcyans and Moon-men to the ethnic Romany. London-New York: Routledge
Miladinović, S. (2008) Etnička i socijalna distanca prema Romima. Sociološki pregled, vol. 42, br. 3, str. 417-437
Miladinović, S. (2009) Etnički odnosi i identiteti. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Mirga, A., Mruz, L. (1997) Romi - razlike i netolerancija. Beograd: AKAPIT
Mitev, P. (2005) Novite mladi: Blgarskata mladež i evropejskata perspektiva. Sofija: Institut za socialni cennosti i strukturi Ivan Hadžijski-Fondacija Izsledvane na mladežata-Ministerstvo na mladežata i sporta
Mitrović, A. (1996) Položaj Roma u društvu - mogući pristup istraživanju romske populacije. u: Macura Miloš, Vojislav Stanovčić [ur.] Položaj manjina u Saveznoj Republici Jugoslaviji, Beograd: SANU, str. 807-18
Mruz, L. (2002) Nesećanje nije zaboravljanje Cigani-Romi i holokaust. Kultura, (103104): 97-121
Ortakovski, V. (2002) Nacionalne manjine u Republici Makedoniji. u: Bašić Goran [ur.] Demokratija i nacionalne manjine, Zbornik radova, Beograd: Centar za istraživanje etniciteta, 185-230
Pamporov, A. (2006) Romskoto vsekidnevie v Blgarija. Sofija: Meždunarodne centr za isledvane na malcinstvata i kulturnite vzaimodejstvija
Pamporov, A. (2009) Roma/Gypsies in Bulgaria. Social Sciences Eastern Europe, Thematic Series: Roma in Central and Eastern Europe, 2, str. 27-32
Petrova, D. (2003) The Roma: Between a mith and the future. Social Research, 70 (1), str. 111-61
Petrović, Đ. (1976) Društveni položaj Cigana u nekim južnoslovenskim zemljama u XV i XVI veku. Jugoslovenski istorijski časopis / JIČ, br. 1-2, str. 45-66
Petrović, Đ. (1976) Cigani u srednjovekovnom Dubrovniku. u: Zbornik Filozofskog fakulteta, Beograd, knjiga XIII-1, 123-58
Petrovski, T. (2002) Romite vo Makedonija denes. Skopje: Združenie na ljubiteli na romska folklorna umetnost 'Romano Ilo'
Posavec, K. (2000) Sociokulturna obilježja i položaj Roma u Europi - od izgona do integracije. Društvena istraživanja, 9, 2-3, 46-47, 229-50
Prodanov, V., Todorova, B. Sofija: IK IFI-BAN, 172-83
Raduški, N. (2007) Demografske i etničke osobenosti Roma u Srbiji. u: Ljubomir Tadić i Goran Bašić [ur.] Društvene nauke o Romima u Srbiji, Beograd: SANU
Raduški, N. (2007) Nacionalne manjine u Centralnoj Srbiji - etničke promene i demografski razvoj. Beograd: Institut društvenih nauka
Raduški, N.M. (2003) Socio-demografske i etničke osobenosti Roma u Srbiji. Sociološki pregled, vol. 37, br. 3-4, str. 271-284
Rančić, D. (1971) Cigani Grdelice i Grdeličke klisure. Leskovački zbornik, Leskovac, 1, 20
Ringold, D. (2000) Roma and the transition in central and eastern Europe: Trends and challenges. Washington: World Bank
Ringold, D., Orenstein, M.A., Wilkens, E. (2005) Roma in an expanding Europe: Breaking the poverty cycle. Washington: World Bank
Soulis, G.Ch. (1961) The Gypsies in the Byzantine empire and the Balkans in the late Middle Ages. Dumbarton Oaks Papers, 15, str. 142-165
Stojančević, V. (1984) Romi (Cigani) u južnoj Srbiji. Leskovački zbornik, XXI, str. 137-155
Stojanovski, A. (1976) Romite na Balkanskiot poluostrov - vrz osnova na eden izvor od 1523 god. Skopje: Makedonska akademija na naukite i umetnostite
Šiftar, V. (1970) Cigani minulost v sedanjosti. Murska Sobota: Pomurska založba
Šiftar, V. (1989) Jezik i kultura Roma u Sloveniji (osobito u Prekomurju). u: Šipka Milan [ur.] Jezik i kultura Roma, Sarajevo: Institut za proučavanje nacionalnih odnosa
Štrukelj, P. (1980) Romi na Slovenskem. Ljubljana: Cankarjeva založba
Todorović, D. (2003) Roma cult places: The Roman catholic church in Niš. u: Đorđević Dragoljub B. [ur.] Roma religious culture, Niš: YSSSR, str. 131-40
Todorović, D. (2005) Romani narratives about pre-death, death and after-death customs. Niš: YSSSR
Todorović, D., Đorđević, D.B. (2005) Romite za isljamskija fundamentaliz’’m na Balkanite: ‘Ne, blagodarja!’. u: V Riskove za B’’lgarija od isljamski fundamentaliz’’m i teroriz’’m, s’staviteli Vasil Prodanov i Bogdana Todorova, Sofija: IK IFI-BAN, 160-72
Todorović, D., Đorđević, D.B. (2010) The profile of Roma in majority media - A scheme for a theoretical research framework. Balkan Journal of Philosophy, 2, 2, 165-74
Todorović, D. (2006) Niška romološka škola - bibliografija 1996-2005. Niš: Univerzitetska biblioteka 'Nikola Tesla'
Todorović, D. (2007) Nacionalna, religijska i konfesionalna identifikacija kao faktori društvene udaljenosti od Roma u Srbiji. u: Tadić Ljubomir, Goran Bašić [ur.] Društvene nauke o Romima u Srbiji, Beograd: SANU
Todorović, D. (2007) Društvena udaljenost od Roma - etničko-religijski okvir. Niš: Filozofski fakultet
Todorović, D. (2007) SPC i Romi - nekoliko otvorenih pitanja. Nova srpska politička misao, 1, 149-55, (Posebno izdanje - Crkva i država)
Todorović, D. (2008) The study of religion and religious customs of Roma in Serbian sociology of religion. u: Đorđević Dragoljub B. [ur.] The sociology of religion in the former Yugoslav republics, Niš: YSSSR
Todorović, D. (2009) Putevi protestantizacije Roma u Srbiji. u: Jablanov-Maksimović Jelena, Andrijana Krstić [ur.] Crkva u pluralističkom svetu, Beograd: Fondacija Konrad Adenauer
Todorović, D. (2011) Protestantizacija Srbije: slučaj Leskovca i južne Srbije. u: Đorđević Dragoljub B., Predrag Stajić [ur.] Religije u svetu, Novi Sad: Prometej
Todorović, D.M., Đorđević, D.B. (2000) O grupama, zanimanjima, običajima i veri Roma u delu Tihomira Đorđevića. Teme, vol. 24, br. 3-4, str. 313-336
Todorović, D.M., Đorđević, D.B. (2001) Donjokomrensko cigansko groblje. Facta universitatis - series: Philosophy and Sociology, vol. 2, br. 8, str. 445-455
Topalova, V., Novakov, S. (2006) Bulgarian media shaping the social representations of Gypsies. u: Mitrović Ljubiša i dr. [ur.] Geokultura razvoja i kultura mira na Balkanu (Etnička i religijska pozadina), Niš: Filozofski fakultet - Institut za sociologiju
Trajković, I. (1991) Romi-Cigani Niša. Zbornik Narodnog muzeja u Nišu, br. 6-7, str. 89-116
Trajković, I. (2000) Romi-Cigani Niša, II. Zbornik Narodnog muzeja u Nišu, br. 6-7, str. 117-162
Vasić, M., Zirojević, O., Stojanovski, A. (1992) Popis Niškog kadiluka iz 1498. godine. Spomenik, CXXXI, 138
Vukanović, T.P. (1983) Romi (Cigani) u Jugoslaviji. Vranje: Nova Jugoslavija
Yanakiev, Y. (2004) Public perception of inter-ethnic relations in Bulgaria. u: Genov N. [ur.] Ethnic relations in south eastern Europe, Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung
Zdravković, D. (2008) Tatomir Vukanović o Romima u Jugoslaviji - prilog socijalnom preobražaju romske populacije u Srbiji. Teme, vol. 32, br. 1, str. 67-76
Zirojević, O. (1976) Cigani u Srbiji od dolaska Turaka do kraja XVI veka. Jugoslovenski istorijski časopis, broj 1-2, str. 67-77
Živković, J. (2002) Položaj Roma u jugozapadnoj i jugoistočnoj Srbiji (društveno-kulturna pozadina). u: Ljubiša Mitrović, i dr. [ur.] Kulturni i etnički identiteti u procesu globalizacije i regionalizacije Balkana, Niš: CBS, str. 158-74
Živković, J., Todorović, D., Jovanović, V., Đorđević, D.B. (2001) Romske duše - krivudavi drumovi do romskih duša. Niš: Univerzitet u Nišu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.02.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka