Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 39, br. 2, str. 169-183
Istraživanje uticaja emocionalne inteligencije lidera na produktivnost srpskih kompanija
aUniverzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin', Zrenjanin
bVisoka poslovno tehnička škola, Doboj, Bosna i Hercegovina
Ključne reči: lider; emocionalna inteligencija; srpske kompanije; produktivnost
Sažetak
Uticaj emocionalne inteligencije ljudi u svakodnevnom životu je presudan za uspeh u mnogim socijalnim sferama života. Razvijena emocionalna inteligencija menadžera predstavlja sinonim za uspešno obavljanje poslovanja, kao i za efektno upravljanje i kombinovanje različitim resursima kompanija u cilju dostizanja svetske klase proizvoda i usluga. U doba recesije, Srbija kao zemlja u tranziciji suočava se sa mnogobrojnim i različitim izazovima i poteškoćama u domenu privrede. Smatra se da dobar lider brze i dinamične promene u okruženju doživljava kao potencijalne šanse za rast i razvoj kompanije, a ne kao pretnje i krize za njen opstanak na veoma oscilatornom mehanizmu privrede-tržištu. Emocionalna inteligencija lidera, kao vrlo kompleksan fenomen, je presudan faktor koji određuje da li će neka kompanija uspeti da opstane i dobro se pozicionira na tržištu. Uzimajući u obzir prethodno navedeno, došli smo do ideje da uradimo istraživanje koje će proširiti naše vidike i znanje o trenutnoj situaciji rukovodioca kompanija u Srbiji, kao i o uticaju njihovih znanja, veština i stavova koje spadaju u domen emocionalne inteligencije na povećanje produktivnosti kompanija, a samim tim i rast privrede Srbije.
Reference
Adžić, S. (2004) Lider u marketingu. Beograd: Ekonomski institut
Adžić, S. (2010) Uloga lidera u kreiranju makroorganizacionih promena u preduzeću. Beograd: Magatrend univerzitet, Fakultet za poslovne studije, Doktorska disertacija
Clark-Epstein, C. (2002) How important questions every leader should answer. Amacon books
Egić, B., Tasić, I., Sajfert, D. (2010) The research of the management process of the primary scools headmasters in Serbia. Tehnics Technologies Education Management, Sarajevo, Vol. 5, No. 4., 813-820
Goldman, A. (2006) Dysfunctional leadership and organizations. Emerald Group Publishing
Goleman, D. (2008) Emocionalna inteligencija. Beograd: Geopoetika
Goleman, D. (2008) Emocionalna inteligencija u poslu. Zagreb: Mozaik knjiga
Jegdić, V., Cvijanović, S., Sajfert, D. (2010) Optimalni model upravljanja turističkom destinacijom. Industrija, vol. 38, br. 3, str. 121-138
Jovanović, P. (2009) Savremeni menadžment. Beograd: VŠPM
Kotler, P.J. (1990) A force for change: How leadership differs from management. New York, itd: Free Press
Mcclelland, D.C., Dailey, C. (1972) Improving officer seliction for the foreign service. Boston: McBer
McClelland, D.C. (1973) Testing for competence rather than for 'intelligence'. American Psychologist, 46
Mihajlović, D., Ristić, S. (2005) Timski rad i apsentizam. Beograd: Viša železnička škola
Nikolić, M., Sajfert, Z., Kreiner, J. (2011) Comparison of professional improvement and current knowledge's of mechanical engineers in the USA and Serbia. Industrija, vol. 39, br. 1, str. 87-98
Northaus, P.G. (2008) Liderstvo teorija i praksa. Beograd: Data status
Popović, B., Sajfert, D., Cvijanović, S. (2010) Istraživanje sistema menadžmenta. Industrija, vol. 38, br. 2, str. 81-90
Rakas, S. (2002) Sociologija menadžmenta. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Sajfert, Z., Lazić, J., Cvijanović, J.M. (2008) Struktura životnih ciljeva menadžera i preduzetnika u Srbiji. Industrija, vol. 36, br. 2, str. 33-54
Sajfert, Z., Bešić, C.H., Nikolić, M. (2008) Istraživanje uticaja struktura životnih ciljeva menadžera i preduzetnika na donošenje odluka u poslovnim subjektima na domaćem tržištu. Tehnika - Menadžment, vol. 58, br. 1, str. 15-22
Sajfert, Z.D., Đorđević, D., Bešić, C., Nikolić, M.R., Ćoćkalo, D., Kljajić-Dervić, M. (2010) Researching needs for marketing managers in Serbia. Tehnics Technologies Education Management / TTEM, Sarajevo, vol. 5, br. 2, str. 286-295
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.09.2011.

Povezani članci