Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 15, br. 3, str. 245-256
Građevinarstvo kao industrijski sektor u funkciji oporavka privrede Republike Srbije
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresaigor.mladenovic@eknfak.ni.ac.rs
Sažetak
Aktuelna ekonomska kriza uticala je na nivo ekonomske aktivnosti u mnogim sektorima privređivanja. Među teoretičarima i ljudima iz prakse sve se češće čuje stav da je građevinarstvo kao industrijski sektor, koji prate sve druge privredne grane, u ozbiljnoj krizi i da bi njegov oporavak podstakao oporavak ukupne privrede Republike Srbije (RS). Za ovu industrijsku granu se kaže da može da nosi polovinu privrednog rasta unutar RS. Međutim, uz uvažavanje pomenutih stavova, postavlja se pitanje o tome kakvi su efekti ekonomske krize na ovaj privredni sektor i kakvi su bili efekti mera prethodne Vlade RS u ovom sektoru. Traženje odgovora na ovako postavljeno pitanje umnogome može da profiliše odgovor aktuelne Vlade RS za rešavanje problema u građevinskoj industriji RS.
Reference
*** (2012) Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2012. godini. Sl. glasnik RS, br. 4
Cvetanović, S., Mladenović, I. (2011) Kapital u teoriji rasta i razvoja. Niš: Ekonomski fakultet
Ćuzović, S., Mladenović, I., Sokolov-Mladenović, S., Ćuzović, Đ. (2012) Business performances of the Serbian trade sector in conditions of internationalization. Industrija, vol. 40, br. 4, str. 41-61
Hillebrandt, P.M. (2000) Economic Theory and the Construction Industry. MacMillan Press
Isailović, I. (2012) Propast građevinske industrije. Profit, januar: 12-13
Leković, V. (2001) Korelacija tržišne institucionalizacije i tranzicionih procesa. Ekonomski horizonti, 3(12): 31-42
Lewis, A. (1963) Economic development with unlimited supplies of labor: The economics of underdevelopment. New York
Lewis, A. (1966) Development planning. London, UK: G. Allen
Oladinrin, T., Ogunsemi, D., Aje, I. (2012) Role of Construction Sector in Economic Growth: Empirical Evidence from Nigeria. FUTY Journal of the Environment, 7(1)
Petrović, D. (2013) Ključni teorijski i praktični aspekti državnih neuspeha u savremenoj ekonomiji. Ekonomski horizonti, vol. 15, br. 2, str. 149-161
Privredna komora Srbije Privreda Srbije. http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=7&p=2&
Samuelson, P., Nordhaus, W. (1992) Ekonomija. Zagreb: Mate
Stanković, Lj., Đukić, S., Mladenović, I., Popović, A. (2011) Unapređenje poslovne konkurentnosti preduzeća zasnovano na inovacijama. Ekonomske teme, 49(4): 559-580
Suhaiza, I. (2013) Factors attracting the use of public private partnership in Malaysia. Journal of Construction in Developing Countries, 18(1): 95-108
The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank (2013) Doing business 2013. dostupno na http://www.doingbusiness.org/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/SRB.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonhor1303245M
objavljen u SCIndeksu: 06.01.2014.