Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 45, br. 2, str. 85-100
Teritorijalna analiza polnih razlika unutar permanentne emigracije u Rumuniji
'Constantin Brâncuși' University of Târgu Jiu, Faculty of Economics, Romania

e-adresaanielabalacescu@yahoo.com
Ključne reči: emigracija; Gini-Struck koeficijent; NUTS2; Rumunija
Sažetak
Emigracija u Rumuniji je masovna pojava, koja je pokrenula intenzivnu debatu i mnoštvo studija i istraživanja, kako sa aspekta njenih uzroka, tako i sa aspekta njenih efekata, demonstrirajući kompleksnost i multidimenzionalnost njene prirode. Socijalni i ekonomski problemi proistekli iz procesa emigracije, shodno zemlji porekla i zemlji krajnje destinacije emigranata, obostrano dobijaju epitet akutnosti. Statistički podaci ukazuju na činjenicu da više žena napušta Rumuniju od muškaraca, dok naučna istraživanja otkrivaju razloge feminizacije rumunske emigracija, uz razmatranje njenih dubljih implikacija na nacionalni demografski trend. Cilj rada je da se proceni pretpostavka da je rumunska emigracija različito distribuirana po polu, te da postoje razlike u njenoj koncentraciji na teritorijalnom nivou, uzevši u obzir mesto odlaska emigranata. Korišćeni set podataka koji se odnosi na distribuciju stalnih migranata (muškaraca i žena), prema teritoriji sa koje potiču (razvijeni i marginalni regioni), obuhvata period 1990-2014. godina.
Reference
Andreescu, G. (2005) Schimbări în harta etnică a României. Centrul de Resurse pentru Diversitate Etno - culturală
Babucea, A.G. (2010) Analiza datelor: Metode statistice avansate. Craiova: Editura Universitaria
Dănăcica, D. (2010) Characteristics of migration in Romania. Annals-Economy Series, 2, 189-200
Frunză, R., Maha, L.G., Mursa, C.G. (2009) Reasons and effects of the Romanian labour force migration in European Union countries. CES Working Papers, I, (2), 37-62
Ghizdeanu, I., Răbonţu, I.C. (2016) Trends in using the labour force subsequent to the crisis. Annals of the Constantin Brâncuşi University of Târgu Jiu: Economy Series, Issue 3/2016, 10-21
Jaba, E., ed. (2002) Statistică. Bucureşti: Editura Economică, Ediţia a II-a
Lorenz, M. O. (1905) Methods of Measuring the Concentration of Wealth. Publications of the American Statistical Association, 9(70): 209
Lucas, R.E. (2004) International migration regimes and economic development. Swedish Ministry of Foreign Affairs, Report for the expert group on development issues (EGDI)
Pociovăli, teanu M.D., Dobrescu, E.M. (2014) The impact of migration on Romanians economical and social development. Annals of the Constantin Brâncuşi University of Târgu Jiu: Economy Series, Issue 1/2014, 264-267
Pomohaci, C., Pârlea, D. (2008) Analiza datelor. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, Ediţiaa II-a
Roman, M., Voicu, C. (2010) Câteva efecte socio-economice ale migraţiei forţei de muncă asupra ţărilor de emigraţie: Cazul României. Economie teoretică şi aplicată, Volumul XVII, No. 7(548), 50-65
Săvoiu, G., Crăciuneanu, V., Țaicu M. (2010) A new method of statistical analysis of markets concentration or diversification. Romanian Statistical Review, no. 2/2010, Economic and financial statistics
Zaharia, M., Enachescu, D., Balacescu, A. (2014) Evolutions of employment and turnover in services in EU. Industrija, vol. 42, br. 2, str. 21-34
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/industrija45-13755
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci