Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:44
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:42

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 7, br. 2, str. 78-86
Osiguranje sportista u Republici Srbiji
aVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
bOŠ 'Ivo Andrić', Beograd

e-adresaivan.piljan@vspep.edu.rs, tanja.piljan@vspep.edu.rs, lukicmmarija@gmail.com
Ključne reči: Osiguranje sportista; društvo; sport; sportske aktivnosti; povrede; ekonomska zaštita
Sažetak
Predmet ovoga rada je analiza mogućnosti osiguranja sportista u Republici Srbiji. S obzirom na značaj koji u savremenom društvu ima sport, a koji se ispoljava kako kroz njegove vaspitne efekte, tako i veliki kapital koji on donosi, princip slobode bavljenja sportom doživljava svoj vrhunac. Povrede i bolesti sportista sve su češće, jer se pred njih postavljaju sve veći zahtevi i izazovi. Očito je da se iz godine u godinu, iz dana u dan, pred sportiste postavljaju sve veći zahtevi te je izloženost povredama sve veća. Osnovna svrha osiguranja u sportu je da pruža ekonomsku zaštitu osiguranicima fizičkim licima (sportistima, trenerima, sudijama) i pravnim licima (sportskim organizacijama, savezima, klubovima) od negativnih posledica povređivanja sportista i gubitka prihoda koje sportisti ostvaruju ali i njihovi klubovi ako je reč o klupskom takmičenju, do kojih dolazi kada se ostvari rizik, odnosno nastane osigurani slučaj.
Reference
*** (2016) Zakon o sportu. Službeni glasnik RS, br. 10
Ćurčić, N., Piljan, I., Simonović, Z. (2019) Marketing concept in insurance companies. Ekonomika, vol. 65, br. 3, str. 21-33
Ćurković, M. (2007) Mnogo rizika, malo osiguranja. Svet osiguranja, 2/07
Đurđević, N. (2012) Ugovori o profesionalnom igranju fudbala. Univerzitet u Kragujevcu - Pravni fakultet
Generali Osiguranje (2015) Dopunski uslovi za osiguranje članova sportskih organizacija od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)
Gvozdenović, N., Uzelac, O. (2018) Telematika i noviji trendovi u osiguranju od autoodgovornosti i drugim vidovima osiguranja. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 39, str. 33-43
Mićović, M. (2012) Sport i osiguranje. Pravni fakultet u Kragujevcu
Ostojić, S. (2015) Obavezno osiguranje sportista u Srbiji. Subotica: Ekonomski fakultet
Ostojić, S. (2007) Osiguranje i upravljanje rizicima. Data Status
Piljan, I., Cogoljević, D., Piljan, T. (2018) Osiguranje kao faktor razvoja poljoprivrednog sektora u Republici Srbiji. International Review, (1-2): 131-137
Piljan, I., Cogoljević, D., Piljan, T. (2015) Uloga osiguravajućih kompanija na finansijskom tržištu. Trendovi u poslovanju, (1-2): 94-102
Sava Osiguranje (2016) Publikacija Osiguranje članova sportskih organizacija
Sava Osiguranje (2008) Statut. 02-2862/08
Vojinović, Ž. (2011) Mogućnosti prenošenja ili umanjenja rizika sa sportista. Fakultet za privredni razvoj
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos1902078P
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka