Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 7, br. 2, str. 68-77
Analiza veleprodajnog tržišta telekomunikacija u Republici Srbiji
aAkademija Dositej, Visoka škola akademskih studija 'Dositej'
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za menadžment - FAM, Sremski Karlovci, Srbija
cVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

e-adresajovan.rudez@gmail.com, aleksandarm.gajic@mts.rs, sladjanakonto@gmail.com
Ključne reči: analiza tržišta; velikoprodaja; telekomunikacije
Sažetak
Svaka organizacija ima specifične ciljeve, politiku i procedure kupovine, organizacione strukture i sisteme. U principu, poslovni kupci teže da ostvare najveći paket koristi (ekonomske, tehničke, uslužne i društvene) u odnosu na troškove tržišne ponude. Podsticaj poslovnom kupcu za kupovinu biće relativno veći racio percipirane koristi i troškova. Poslovno tržište sastoji se od svih organizacija koje nabavljaju robu i usluge koje koriste u proizvodnji druge robe i usluga koje potom prodaju, iznajmljuju ili dobavljaju drugima. Veći iznos novca i više artikala uključeno je u prodaju poslovnim kupcima nego u prodaju potrošačima.
Reference
*** (2000) Environment and the Community. London: Tesco Plc
*** (2005) ERG Common Position on Wholesale Bitstream Access. Brussels, ERG (03) 33rev2
*** (2019) Izveštaj o analizi veleprodajnog tržišta središnjeg pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište. Beograd, https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-analize-trzista, pristupljeno 24.07.2019
Collins, M. (1996) Breaking into the Big Leagues. American Demographics
Daragahi, G.A. (2017) The impact of innovation on customer satisfaction: A study of the cosmetics producer in Tehran. International Review, br. 1-2, str. 121-132
Dawar, N., Vandenbosch, M. (2004) The Seller's Hidden Advantage. MIT Sloan Management Review
Evans, J.R., Berman, B. (1997) Marketing. SAD: Prentice Hall Int
Gilbert, J. (2004) Small but Mighty. Sales and Marketing Management
Janjić, I., Rađenović, T. (2019) Značaj upravljanja inovacijama u savremenim preduzećima. Ekonomika, vol. 65, br. 3, str. 45-54
Kotler, F. (2008) Princii marketinga. Beograd
Kotler, F., Keler, K. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data status
Krstić, M., Skorup, A., Lapčević, G. (2016) Trendovi u razvoju inovativnih poslovnih modela. Trendovi u poslovanju, vol. 4, br. 2, str. 43-53
Milisavljević, M. (2000) Marketing. Beograd: Savremena administracija
Rakita, B. (2001) Međunarodni marketing. Beograd: Ekonomski fakultet
Robinson, P.J., Faris, C.W., Wind, Y. (1967) Industrial Buying and Creative Marketing. Boston: Allyn & Bacon
 

O članku

jezik rada: španski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos1902068R
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka