Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2009, br. 21, str. 119-125
Menadžment odnosa sa kupcem u direktnom marketingu
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, Srbija
Sažetak
Globalizacija tržišta i izgradnja novih tržišnih institucija direktnog marketinga uz primenu moderne informacione tehnologije intenzivno menja prirodu i područje upravljanja odnosima sa kupcem. Ključne ideje ovog koncepta usmerene su na fokusiranje napora na vodeće kupce i razvoj dugoročnih odnosa sa njima. U os-novi CRM (Customer Relationship Management Upravljanje odnosima sa kupcima) predstavlja poslovnu strategiju sa kojom se stvaraju i održavaju dugoročni i profitabilni odnosi sa kupcima u direktnom marketingu. CRM čini napredni marketinški koncept koji kombinuje zadovoljenje potreba kupaca, marketing strategije i informacione tehnologije. Nova informaciona tehnologija kreira nova etička pitanja, pri čemu mnoge organizacije razvijaju sopstvene kodove etike. Osnovna ideja i cilj ovog koncepta je usmeravanje i fokusiranje pažnje na vodeće kupce kako bi se razvili dugoročni odnosi i etička odgovornost sa njima u direktnom marketingu.
Reference
Chein, S. (2005) Strategic management of e-business. John Wiley & Sons, Ltd
Končar, J.A. (2007) Etička i zakonodavna pitanja direktnog marketinga. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 17, str. 97-102
Končar, J.A. (2008) Elektronska trgovina. Subotica: Ekonomski fakultet
Lawrence, F.B., Jennings, D.F., Reynolds, B.E. (2003) eDistribution. Mason, OH: Thomson South-Western
Lovreta, S.M., Končar, J., Petković, G.K. (2006) Kanali marketinga - trgovina i ostali kanali. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Spiller, L.D., Baier, M. (2005) Contemporary direct marketing. New Jersey: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 21.10.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka