Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 34, br. 3, str. 39-45
Energetska efikasnost proizvodnje paradajza na otvorenom i u objektima zaštićenog prostora različite konstrukcije
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresamdjevic@agrif.bg.ac.rs, saskad@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-20076: Unapređenje i očuvanje poljoprivrednih resursa u funkciji racionalnog korišćenja energije i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje

Sažetak
Obzirom na intenzivnost korišćenja paradajza u ljudskoj ishrani, za proizvođače je od izuzetnog značaja energetska, ekonomska i ekološka efikasnost proizvodnje. Obzirom da se paradajz gaji kako na otvorenom tako i u objektima zaštićenog prostora cilj istraživanja je bio analiza proizvodnje na otvorenom polju i u objektima zaštićenog prostora tunel i blok tipa sa aspekta potrošnje energije i energetske efikasnosti. Objekat tunel tipa dimenzija je 5 x 20 m i pokriven je dvostrukom 180μm PE UV IR folijom. Blok objekat je sa dva broda, dimenzija 21 x 250 m pokriven dvostrukom PE UV IR folijom. Rezultati ukazuju da se niža potrošnja energije po jedinici površine može očekivati na otvorenom, a da se, kada su objekti zaštićenog prostora u pitanju niža potrošnja energije može očekivati kod objekata veće specifične zapremine tj. objekata blok tipa.
Reference
Babić, M., Babić, L. (2003) Proizvodnja u zaštićenom prostoru na bazi biomase kao energenta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 3, str. 97-105
Badger, P.C. (1999) Solid Fuels. u: CIGR Handbook, vol. 3, str. 248-288
Brkić, M., Škrbić, N. (1999) Zagrevanje plastenika i staklenika. Savremena poljoprivredna tehnika, 25, 3, str. 102-111
Dimitrijević, A., Đević, M. (2005) Potrošnja energije i energetska efikasnost proizvodnje u kontrolisanim uslovima. u: Naučno-stručni skup (III) 'Klimatizacija, grejanje, hlađenje i ventilacija', Zlatibor
Dimitrijević, A., Đević, M. (2007) Potrošnja energije u objektima zaštićenog prostora. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 3-4, str. 179-186
Dimitrijević, M., Đević, M., Boretos, M., Miodragović, R. (1999) Design and control systems in greenhouses. u: Greenhouses, Tehnique towards the 3rd millenium, Haifa, Israel
Djevic, M.S., Dimitrijevic, A. (2009) Energy consumption for different greenhouse constructions. Energy, vol. 34, br. 9, str. 1325-1331
Enoch, H.Z. (1978) A theory for optimalization of primary production in protected cultivation, I, Influence of aerial environment upon primary plant production. Acta Hort, 76: 31-44
Hanan, J.J. (1998) Greenhouses: Advanced technology for protected cultivation. Boca Raton, FL, itd: CRC Press
Hatirli, S.A., Ozkan, B., Fert, C. (2006) Energy inputs and crop yield relationship in greenhouse tomato production. Renewable Energy, 31(4): 427
Ilin, Ž., Marković, V., Mišković, A., Vujasinović, V. (2003) Proizvodnja rasada paradajza. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 3, str. 69-75
Janić, T., Brkić, M., Bajkin, A. (2005) Proračun potrebne količine toplotne energije za zagrevanje plastenika od 0,5 ha u realnim uslovima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 4, str. 181-188
Lazić, B., Ilin, Ž. (1999) Stanje i pravci razvoja proizvodnje u zaštićenom prostoru. Savremena poljoprivredna tehnika, 25 3, 91-101
Momirović, N. (2003) Škola gajenja povrća. Poljoprivredni list, Specijalno Izdanje
Nelson, P.V. (2003) Slow-release fertilizers, growth-regulating compounds. Prentice Hall: Greenhouse Operation & Management, Sixth Edition
Ortiz-Canavate, J., Hernanz, J.L. (1999) Energy analysis and saving. u: CIGR Handbook of agricultural engineering, energy and biomass engineering, 3, 13-37
Ozkan, B., Fert, C., Karadeniz, F. (2007) Energy and cost analysis for greenhouse and open-field grape production. Energy, 32(8): 1500
Storck, H. (1978) Towards an economic of energy in horticulture. Acta Hort., 76: 15- 30
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 19.01.2010.