Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 36, br. 2, str. 117-128
Uređenje prevlaženih zemljišta teškog mehaničkog sastava po dubini
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresarrade@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20092: Efekti primene i optimizacija novih tehnologija, oruđa i mašina za uređenje i obradu zemljišta u biljnoj proizvodnji

Ključne reči: teška zemljišta; drenaža; prevlaživanje; krtični plug; lucerka
Sažetak
Krtična drenaža, na odgovarajućem zemljištu i ispravno izvedena može da pomogne u smanjenju problema prevlaživanja. Iako površinska drenaža može da poboljša situaciju uklanjanjem suvišne površinske vode, u većini slučajeva zemljišni profil treba da bude dreniran, tako da usevi mogu da ostvare svoje potencijale i da se, smanje štete od gaženja i sabijanja. Krtični drenovi ne uklanjaju podzemnu vodu, ali uklanjaju vodu koja dolazi sa površine zemljišta. Zemljište bi trebalo da ima sadržaj od 30 do 35% gline da bi se osigurala dugotrajnost krtičnih kanala. Teška zemljišta, sa niskim stopama premeštanja zemljišne vode, zahtevaju manja rastojanja (2-6 m) sistema drenova za obezbeđivanje dovoljnog kretanja vode za kontrolu efekta zaslanjivanja - prevlaživanja na lucerištima. Uređenje voda je kritično za optimalnu proizvodnju lucerke, gde stres suše najčešće dovodi do gubitaka proizvodnje, kao što i višak vode dovodi do smanjenja prinosa, odnosno gubitaka.
Reference
Castanheira, P.J.N., Serralheiro, R.P. (2009) Impact of mole drains on salinity of a vertisoil under irrigation. Biosystems Engineering
Chamen, W.C., Cavalli, R. (1994) The effect of soil compaction on mole plough draught. Soil and Tillage Research, 32(4): 303
Chen, J.N., Coquille, J.C., Douzals, J.P., Sabre, R., Andreux, F. (1997) Frequency composition of traction and tillage forces on a mole plough. Soil and Tillage Research, 44(1-2): 67
Christen, E.W., Spor, G. (2001) Improving mole drainage channel stability in irrigated areas. Agricultural Water Management, 48(3): 239
Dutzi, G. (2001) Konzervacijska obrada zemljišta kao doprinos ekološkoj obradi zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 27, br. 3-4, str. 100-102
Ellis, F.B., Christian, D.G., Bragg, P.L., Henderson, F.K.G., Prew, R.D., Cannell, R.Q. (1984) A study of mole drainage with simplified cultivation for autumn-sown crops on a clay soil. Journal of Agricultural Science, 102: 583-594
Hamilton-Manns, M., Ross, C.W., Horne, D.J., Baker, C.J. (2002) Subsoil loosening does little to enhance the transition to no-tillage on a structurally degraded soil. Soil and Tillage Research, 68(2): 109
James, I.T., Hann, M.J., Godwin, R.J. (2007) Design and operational considerations for the use of mole ploughing in the drainage of sports pitches. Biosystems Engineering, 97(1): 99
Kumar, M., Jha, K.K. (1995) Mole drainage: Prospective drainage solution to Bangkok clay soils. Agricultural Water Management, 28(3): 253
Malinović, N., Mehandžić, R., Meši, M., Turan, J., Anđelković, S. (2005) Mehanizacija za održivu poljoprivredu republike Srbije. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 3, str. 77-85
Malinović, N., Mehandžić, R. (2006) Mehanizacija za profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 3-4, str. 132-142
Malinović, N., Meši, M., Mehanđžić, R., Turan, J. (2007) Efekti konvencionalne i konzervacijskih tehnologija obrade i setve pšenice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 3-4, str. 205-212
Martinov, M., Đukić, N., Tešić, M. (2005) Trendovi razvoja poljoprivredne mehanizacije u svetu i primenljivost u domaćim uslovima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 1-2, str. 1-14
Mileusnić, Z.I., Novaković, D., Miodragović, R. (2003) Proizvodne mogućnosti traktora u oranju. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 1-2, str. 12-19
Mileusnić, Z.I., Đević, M. (2004) Traktorsko-mašinski agregati za oranje teških zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 1-2, str. 44-51
Mileusnić, Z.I., Đević, M., Miodragović, R. (2007) Radni parametri traktorsko-mašinskih agregata u obradi zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 3-4, str. 157-164
Nozdrovicky, L. (2007) Analiza efekata konzervacijske obrade na fizičke osobine zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 3-4, str. 263-273
Radojević, R., Raičević, D., Oljača, M.V., Gligorević, K., Pajić, M. (2006) Uticaj jesenje obrade na sabijanje teških zemljišta. Poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 2, str. 63-71
Radojević, R., Raičević, D., Oljača, M.V., Gligorević, K., Pajić, M. (2007) Energetski aspekti obrade teških tipova zemljišta. Poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 3, str. 25-32
Raičević, D., Radojević, R., Oljača, M. (1992) Investigation on the relationship between shear stress and load in hydromorphic black soil under field conditions. Review of Research work at the Faculty of Agriculture, 37(2): 161-166
Raičević, D., Radojević, R., Ercegović, Đ., Oljača, M.V., Pajić, M. (2005) Razvoj poljoprivredne tehnike za primenu novih tehnologija u procesima eksploatacije teških zemljišta, efekti i posledice. Poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 1, str. 1-8
Raičević, D.M., Ercegović, Đ., Oljača, M.V., Pajić, M. (2003) Primena mašina i agregata u obradi zemljišta podrivanjem i rastresanjem - efekti i posledice. Traktori i pogonske mašine, vol. 8, br. 4, str. 89-94
Republički hidrometeorološki zavod Odeljenje za agrometeorologiju (2008) Agrometeorološki uslovi u proizvodnoj 2007/2008. godini na teritoriji Republike Srbije. Beograd
Republički zavod za statistiku (2009) Statistički godišnjak Srbije
Rodgers, M., Mulqueen, J., Mchale, J. (2003) A model study of mole drain spacing and performance. Agricultural Water Management, 60(1): 33
Savić, M., Malinović, N., Nikolić, R., Molnar, I., Furman, T., Potkonjak, S., Tomić, D., Đukić, N., Bošnjaković, A., Mehandžić, R., Popović, Z. (1993) Podrivači i podrivanje zemljišta. Novi Sad: Institut za poljoprivrednu tehniku
Škorić, A. (1986) Postanak, razvoj i sistematika tla. Zagreb: Fakultet poljoprivrednih znanosti
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.05.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka