Metrika

  • citati u SCIndeksu: [10]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 47, br. 2, str. 591-598
Sadržaj organske materije u zemljištima AP Vojvodine i mogućnost korišćenja žetvenih ostataka kao obnovljivog izvora energije
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresapetar.sekulic@ifvcns.ns.ac.rs
Sažetak
Analizom preko 77.000 uzoraka zemljišta pod oranicama AP Vojvodine, utvrđeno je da 39% uzoraka pripada klasi slabo humoznog zemljišta sa sadržajem organske materije od 1% do 3%. U klasi dobre obezbeđenosti sa sadržajem humusa od 3% do 5% nalazi se 59% analiziranih vojvođanskih oranica. Dobijeni rezultati su u suprotnosti sa prirodnim potencijalom visokokvalitetnih vojvođanskih zemljišta i posledica su neadekvatne agrotehnike, nedovoljne primene organskih đubriva, neracionalnog odnošenja i spaljivanja žetvenih ostataka. Sadržaj organske materije u zemljištima Vojvodine pod jakim je antropogenim uticajem, te se bez prethodne analize zemljišta ne savetuje iznošenje žetvenih ostataka i njihova upotreba kao biomase. Na osnovu analize sadržaja organske materije u poljoprivrednom zemljištu u pojedinim opštinama AP Vojvodine, može se izvršiti odabir lokacija sa kvalitetnim zemljištem, gde je moguća izgradnja postrojenja za dobijanje energije iz žetvenih ostataka, uz minimalne troškove transporta i očuvanje zemljišta.
Reference
*** (2008) Statistički godišnjak Srbije 2008. Beograd: Republički zavod za statistiku
*** (2009) Zakon o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Službeni Glasnik RS, broj 41
*** (2006/2008) Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Službeni glasnik RS, br. 62/06, 65/08
Bogdanović, D.M., Ubavić, M., Dozet, D. (1993) Hemijski sastav i obezbeđenost zemljišta Vojvodine neophodnim elementima. u: Kastori, R. [ur.] Teški metali i pesticidi u zemljištu Vojvodine, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 197-215
Bukurov, B. (1972) Geomorfološke karakteristike područja SAP Vojvodine - regionalni prostorni plan SAP Vojvodine. Novi Sad
Kastori, R., Tešić, M. (2006) Ekološki aspekti primene žetvenih ostataka njivskih biljaka kao alternativno goriva. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 1, str. 3-14
Košćal, M., Menković, Lj., Mijatović, M., Knežević, N. (2005) Geomorfološka karta Vojvodine 1:200. 000 sa Tumačem. Beograd: Geozavod-Gemini
Malešević, M., Jaćimović, G. (2010) Agronomski i ekološki aspekti različitih postupaka sa žetvenim ostacima u poljoprivredi. u: Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar, 243-245, Dnevnik
Martinov, M. (1984) Mogućnosti korišćenja slame kao izvora toplotne energije. Zagreb: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Martinov, M., Tešić, M., Konstantinović, M., Stepanov, B. (2005) Perspektive u korišćenju biomase za grejanje domaćinstava u seoskim područjima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 4, str. 211-220
Nejgebauer, V.K., Živković, B.M., Tanasijević, Đ., Miljković, N. (1971) Pedološka karta Vojvodine R 1:50000. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja
Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Sarajevo: Akademija nauke i umetnosti Bosna i Hercegovina, Posebna izdanja, knjiga 13
Živković, B.M., Nejgebauer, V.K., Tanasijević, Đ., Miljković, N., Stojković, L., Drezgić, P. (1972) Zemljišta Vojvodine. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 17.08.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka