Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 37, br. 1, str. 23-34
Ekonomska i energetska efikasnost u proizvodnji kukuruza tehnologijom direktne setve
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
bAD 'Neoplanta', Čenej
cAD 'Pionir', Srbobran

e-adresanedmal@polj.uns.ac.rs
Sažetak
U radu su prikazani rezultati ekonomske, energetske i ekološke efikasnosti proizvodnje merkantilnog kukuruza u konzervacijskom sistemu direktne setve. Snimljeni podaci o stanju zemljišta pred setvu kretali su se u tolerantnim vrednostima za uspešno izvođenje direktne setve kukuruza. Sabijenost zemljišta do dubine setve (odnosno od 0 do 10 cm dubine) na predusevu pasulj i soja bili su u granicama do 10 daN, a do 5 cm svega 5 daN. Dužih biljnih ostataka na površini nije bilo, te nisu ometali i zagušivali ulagače sejalica. Obe ispitivane sejalice su ostvarile dobro nicanje i sklop poniklih biljaka u granicama od 89,7 do 101% od zadatog sklopa ali sa visokim vrednostima standardnih odstupanja od 5,5 do 7,9 cm i koeficijentom varijacije u preciznosti uzdužne raspodele od 28 do 35,6%. Energetska efikasnost direktne setve kukuruza u odnosu na konvencionalnu osnovnu obradu raonim plugom, pripremu zemljišta i setvu u zasebnim prohodima je u velikoj uštedi goriva za 15 l/ha, energije za 100 kWh/ha, mašinskog rada za 0,9 h/ha ljudskog rada za 0,8 h/ha. Ekonomska efikasnost ogleda se u smanjenim troškovima za obradu i setvu za 53 €/ha i realizovanoj dobiti posle ubiranja prinosa za 20 €/ha. Velikih razlika u uticaju preduseva nije bilo. Obe sejalice su ostvarile približne vrednosti kvaliteta setve, ali je mala prednost u preciznosti dubine setve i ujednačenosti nicanja u prilog rešenja tip 'A'. To se odrazilo i na realizaciju prinosa, kao i na ekonomsku stavku realizovane dobiti. Ekološki posmatrano emisija izduvnih gasova je srazmerna učešću mašinskog rada manja kod direktne setve u odnosu na konvencionalnu za 70%, gaženje zemljišta za 80%, a biološka aktinvnost zemljišta i broj kišnih glista veći za 60-80%.
Reference
Derpsch, R. (2000) Frontiers in conservation tillage and advances in conservation practice. u: GTY - MAG Soil Conservation Project, Paragvaj
Dieckmann, J., Miller, H., Koch, H.-J. (2004) Einfluss unterschiedlichcher Bodenbearbeitungsverfahren auf die Erosionsanfälligkeit bei Starkregn. Institut für Zuckerrübenforschung, Poster, 1 str
Koller, K., Linke, C. (2006) Uspěch bez pluhu. Praha ZT, 189
Lütke, N. (2004) Erweterte Fruchtfolgen verbessern die Rentabilität. Fachhochschule Südwestfalen
Malinović, N., Anđelković, S., Meši, M. (2010) Ekološki i energetski aspekti različitih tehnologija obrade zemljišta. u: Naučno-stručni skup InterRegioSci - 2010 (V), Proc, Novi Sad, str. 23-24
Malinović, N., Mehandžić, R. (2006) Mehanizacija za profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 3-4, str. 132-142
Malinović, N., Mehandžić, R., Anđelković, S. (2004) Uloga mehanizacije u racionalizaciji proizvodnje strnih žita. u: International conference on sustainable Agrikulture and European Integration Processie, Novi Sad
Malinović, N., Mehandžić, R., Meši, M. (2002) Dostignuća i pravci razvoja sejalica za okopavine. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 36, str. 57-68
Malinović, N., Meši, M., Kostić, M. (2008) Specifičnosti mehanizacije u proizvodnji semenskog kukuruza. Traktori i pogonske mašine, vol. 13, br. 2, str. 7-13
Malinović, N., Meši, M., Mehandžić, R., Turan, J. (2007) Efekti konvencionalne i konzervacijskih tehnologija obrade i setve pšenice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 3-4, str. 205-212
Martinov, M., Malinović, N., Đukić, N., Đević, M., Ogrizović, B. (2007) Poljoprivredno inženjerstvo u uslovima promene vlasništva i strukture imanja - zadaci i aktivnosti. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 1-2, str. 1-11
Nozdrovický, L. (2007) Analiza efekata konzervacijske obrade na fizičke osobine zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 3-4, str. 263-273
Roller, K. (1994) Obrada zemljišta bez pluga. Merkblatt DLG, Frankfurt am Main, br. 281
Veselinov, B., Malinović, N. (2007) Justification of technical systems application with minimal tillage soil stamping in plants production. Revija Agronomsak saznanja, 17(1-2), str. 6-9
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka