Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 36, br. 3, str. 220-227
Uticaj fizičkih osobina zaslanjenih zemljišta Vojvodine na produkciju biomase
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresavasin@ifvcns.ns.ac.rs
Sažetak
Zaslanjena zemljišta (slatine) u Vojvodini su zastupljena preko dva tipa zemljišta: solonjec i solončak. Zauzimaju površinu od oko 150.000 ha. Uzorci zemljišta u poremećenom i prirodnom neporemećenom stanju uzeti su sa 25 lokacija u Vojvodini, koja su na osnovu prethodnih istraživanja klasifikovana kao solončaci. Uzorci su uzimani iz pedogenetskih horizonata po dubini pedološkog profila. Rezultati istraživanja pokazuju da su vodna i fizička svojstva izrazito nepovoljna, jer su vrednosti sadržaja gline u teksturnom sastavu, zapreminske i prave specifične mase visoke, dok su vrednosti prosečne filtracione sosobnosti niske. Potpovršinski argiluvični i natrijumski Bt, na horizonti ispitivanih zemljišta bili su sa najnepovoljnijim osobinama. Poznavanje i poboljšanje nepovoljnih vodno-fizičkih svojstava je od značaja za podizanje proizvodne vrednosti ovih površina. Relativno jednostavnim i ekonomičnim agrotehničkim merama, kao što su prolećno drljanje i prihranjivanje azotnim mineralnim đubrivima, mogao bi da se poveća prinos biljne organske materije za stočnu ishranu. S obzirom na smanjenje zaliha fosilnih energenata, proizvedena biomasa sa slatina, kao obnovljivi energent, može da zadovolji deo potreba za energijom.
Reference
Akker, J.J.H., Canarache, A. (2001) Two European concerted actions on subsoil compaction. Landnutzung und Landentwicklung, 42, str. 15-22
Antić, M., Jović, N., Avdalović, V. (1990) Pedologija. Beograd: Naučna knjiga
Baham, J. (2005) Soil compaction in western Oregon vineyards: Soil compaction survez conducted in the spring of 1999. Crop and Soil Science, cropandsoil.oregonstate.edu/Soils/vineyard/results
Burgess, C.P., Champan, R., Singleton, P.L., Thom, E.R. (2000) Shallow mechanical loosening of a soil under dairy cattle grazing: Effects on soil and pasture. New Zealand Journal of Agricultural Research, vol. 43, str. 279-290
Ćupina, B., Erić, P., Krstić, Đ., Vučković, S. (2005) Effect of nitrogen fertilization on permanent grasslands productivity in the Vojvodina Province. Integrating Efficient Grassland Farming and Biodiversity, vol. 10, str. 485-488
Drewry, J.J., Paton, R.J. (2000) Effects of cattle treading and natural amelioration on soil physical properties and pasture under dairy farming in Southland. New Zealand Journal of Agricultural Research, vol. 43, str. 377-386
Food and Agriculture Organization, International Soil Reference and Information Centre, International Union of Soil Science (2006) World Reference Base for Soil Resources. u: World Soil Resources Reports, Rome, 2nd edition, No. 103
Gajić, B., Milivojević, J., Bošnjaković, G., Matović, G. (2005) Zbijenost zemljišta različitih teksturnih klasa u zasadima malina ariljskog malinogorja. Poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 2, str. 25-30
Hadžić, V., Belić, M., Nešić, L. (2004) Praktikum iz pedologije. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Departman za ratarstvo i povrtarstvo
Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta - Komisija za fiziku zemljišta (1997) Metode istraživanja i određivanja fizičkih svojstava zemljišta. Novi Sad
Jury, W.A., Horton, R. (2004) Soil physics. New York: Edition John Wiley & Sons, 6th
Martinov, M., Tešić, M., Konstantinović, M., Stepanov, B. (2005) Perspektive u korišćenju biomase za grejanje domaćinstava u seoskim područjima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 4, str. 211-220
Meši, M., Malinović, N., Anđelković, S., Kostić, M. (2009) Proizvodnja šećerne repe u konzervacijskoj obradi zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 95-102
Mileusnić, Z.I., Đević, M. (2004) Traktorsko-mašinski agregati za oranje teških zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 1-2, str. 44-51
Nikolić, R., Savin, L., Gligorić, R. (2003) Uticaj sabijanja zemljišta na prinos suncokreta i soje. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 4, str. 229-233
Nozdrovický, L. (2007) Analiza efekata konzervacijske obrade na fizičke osobine zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 3-4, str. 263-273
Ponjičan, O., Bajkin, A., Somer, D. (2009) Uticaj predsetvene pripreme zemljišta na agrofizičke osobine i prinos korena mrkve. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 33-41
Savin, L., Nikolić, R., Simikić, M., Furman, T., Tomić, M., Gligorić, R., Jarak, M., Đurić, S., Sekulić, P., Vasin, J. (2008) Istraživanje uticaja sabijenosti zemljišta na prinos suncokreta i promene u zemljištu na uvratinama i unutrašnjem delu parcele. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 1-2, str. 87-96
Savin, L., Nikolić, R., Simikić, M., Furman, T., Tomić, M., Gligorić, R., Jarak, M., Đurić, S., Sekulić, P., Vasin, J. (2009) Uticaj sabijenosti zemljišta na promene u zemljištu i prinos suncokreta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 26-32
Savin, L., Furman, T., Tomić, M. (2003) Uticaj sabijanja zemljišta na prinos pšenice i kukuruza. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 4, str. 234-237
Singleton, P.L., Boyes, M., Addison, B. (2000) Effect of treading by dairy cattle on topsoil physical conditions for siy contrasting soil types in Waikato and Northland, New Zealand, with implications for monitoring. New Zealand Journal of Agricultural Research, vol. 43, str. 559-567
Šišov, L.L., Tonkonogov, V.D., Lebedeva, I.I., Gerasimova, M.I. (2001) Russian Soil Classification System V. V. Dokuchaev Soil Science Institute, Russian Academy of Agricultural Sciences. Moscow: Dokuchaev Society of Soil Scientist of Russian Academy of Sciences
Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti BiH - Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, Posebna izdanja, knjiga 78
Tešić, M., Igić, S., Adamović, D. (2006) Proizvodnja energije - novi zadatak i izvor prihoda za poljoprivredu. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 1-2, str. 1-9
Tomić, M., Savin, L., Radanović, D. (2003) Uticaj sabijanja zemljišta na prinos kamilice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 4, str. 223-228
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 21.12.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka