Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 41, br. 4, str. 239-246
Uticaj stanja penumatika na vučne karakteristike traktora
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
bPTK Panonija, Panonija

e-adresasimikic@polj.uns.ac.rs
Sažetak
Osnovni zadatak u procesu proizvodnje hrane je povećanje prinosa i smanjenje troškova po jedinici proizvoda. Sa tim u vezi pored velikog broja faktora koji utiču na kvalitet rada i na veličinu troškova proizvodnje kod traktora se izdvaja i stanje pneumatika koje će u ovom radu biti analizirano. Zbog trenja pneumatika u kontaktu s podlogom neminovno dolazi do njihovog trošenja pri čemu se menjaju i njihove dimenzije, što ima veliki uticaj i na vučne karakteristike traktora. Za ocenu efikasnosti korišćeni su energetski parametri traktora: sila vuče, snaga vuče, proklizavanje, časovna potrošnja goriva, specifična potrošnja goriva i stvarna brzina. Rezultati istraživanja potvrđuju da su vučne karakteristike traktora bolje pri korišćenju novih pneumatika. Upotreba starih pneumatika utiče u značajnoj meri na pogoršanje vučnih karakteristika traktora tako što se pri njihovoj upotrebi ostvaruje veća potrošnja goriva i slabije vučne karakteristike. Nabavka novih pneumatika sigurno predstavlja značajnu finansijsku stavku u poslovanju svakog poljoprivrednog gazdinstva. Međutim, pravovremenom zamenom pneumatika, traktor će imati veće vučne mogućnosti i manju potrošnju goriva, što će se pozitvno odraziti na poslovanje gazdinstva.
Reference
Čopec, K., Filipović, D. (2007) Usporedba vučnih karakteristika traktora sa novim i istrošenim pneumaticima u obradi ilovastog tla. Agronomski glasnik, 297-308: 4
Dedović, N., Matić-Kekić, S., Simikić, M., Nikolić, R., Savin, L. (2009) Formiranje matematičkog modela za proračun stepena korisnosti traktora točkaša. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 111-117
ISO (2002) Standard ISO 789-9:2002 - poljoprivredni traktori - deo 9 - testovi za snagu vuče
Mileusnić, Z.I., Novaković, D., Miodragović, R. (2003) Proizvodne mogućnosti traktora u oranju. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 1-2, str. 12-19
Nikolić, R., Savin, L., Furman, T., Časnji, F., Tomić, M., Simikić, M., Gligorić, R., Ružić, D. (2013) Teorija traktora. Monografija. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, 267-282
Novaković, D., Obradović, D., Martinov, M. (2001) Uticaj režima rada traktora na bilans potrošnje goriva. Traktori i pogonske mašine, vol. 6, br. 2, str. 13-18
R. D. Grisso,, S. A. Al-Hamed,, R. K. Taylor,, F. M. Zoz (1992) Demonstrating Tractor Performance Trends using Lotus Templates. Applied Engineering in Agriculture, 8(6): 733-738
Raheman, H., Jha, S.K. (2007) Wheel slip measurement in 2WD tractor. Journal of Terramechanics, 44(1): 89-94
Sahay, C.S., Tewari, V.K. (2004) Computer Simulation of Tractor Single-point Drawbar Performance. Biosystems Engineering, 88(4): 419-428
Savin, L., Nikolić, R., Tomić, M., Furman, T., Gligorić, R., Simikić, M. (2005) Izveštaj o ispitivanju traktora John Deere 6520, 7820 i 8420. Studija izvodljivosti. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet
Savin, L., Nikolić, R., Simikić, M. (2009) Motori i traktori -Traktori. Beograd: Zavod za udžbenike, 121-123
Savin, L., Matić-Kekić, S., Dedović, N., Simikić, M., Tomić, M. (2014) Profit maximisation algorithm including the loss of yield due to uncertain weather events during harvest. Biosystems Engineering, 123: 56-67
Schreiber, M., Kutzbah, H.D. (2008) Uticaj zemljišta i pneumatika na parametre vuče. Res. Agric. Eng., 43-49: 54
Simikic, M.D., Dedovic, N.A., Savin, L.D., Tomic, M.D., Silleli, H.H., Ponjican, O.O. (2012) Influence of eccentric drawbar force on power delivery efficiency of a wheeled tractor. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol. 36, br. 4, str. 486-500
Simikić, M. (2011) Istraživanje podloga za povećanje energetske efikasnosti traktora. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Simikić, M., Dedović, N., Savin, L., Tomić, M., Ponjičan, O. (2014) Power delivery efficiency of a wheeled tractor at oblique drawbar force. Soil and Tillage Research, 141: 32-43
Simikić, M., Savin, L., Nikolić, R., Tomić, M., Furman, T. (2010) Uticaj ekscentrične vuče na vučne karakteristike traktora točkaša. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 1, str. 10-20
Sümer, S.K., Sabanaci, A. (2005) Uticaj različitih stanja pneumatika na performanse traktora. Turk. J. Agric. For., 461-468: 29
Zoz, F.M., Grisso, R.D. (2003) Traction and tractor performance. u: AETC & ASAE International Meeting, http://bsesrv214.bse.vt.edu/Dist_Lecture_27/Resources/Traction_Tractor_Performance.PDF, 11 December 2010
Zoz, F.M., Turner, R.J., Shell, L.R. (2002) Power delivery efficiency: a valid measure of belt and tire tractor performance. Trans. ASABE, 45(1): 509-518
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1504239S
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka