Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 21  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 42, br. 4, str. 187-196
Optimizacija ložišta za sagorevanje poljoprivredne biomase u cilju povećanja energetske efikasnosti i smanjenja zagađenja životne sredine
aUniverzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd-Vinča
bUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Inovacioni centar

e-adresadejan2004@vinca.rs
Projekat:
Razvoj i unapređenje tehnologija za energetski efikasno korišćenje više formi poljoprivredne i šumske biomase na ekološki prihvatljiv način, uz mogućnost kogeneracije (MPNTR - 42011)

Ključne reči: Biomasa; sagorevanje; CFD; o timizacija ložišta
Sažetak
Poljoprivredna biomasa koja, između ostalog, uključuje i sojinu slamu, ima veliki energetski potencijal u našoj zemlji, a istovremeno veoma mali procenat se do sada koristi u energetske svrhe. Imajući u vidu intenzivnije fluktuacije na tržištu fosilnih goriva, kao i obaveze koje je naša zemlja preduzela prema Energetskoj zajednici, postoji značajna potreba za upotrebu obnovljivih izvora energije, prvenstveno poljoprivredne biomase kao obnovljivog izvora sa najvećim potencijalom u Republici Srbiji. Postoji nekoliko načina korišćenja biomase u energetske svrhe, kao što je sagorevanje na rešetci, sagorevanja u letu, sagorevanja u fluidizovanom sloju, ali kao veoma pogodan način za sagorevanje balirane biomase, u ovom radu će biti prikazano ložište sa cigaretnim sagorevanjem. Cilj ovog rada predstavlja analiza procesa dogorevanja gasova u ložištu za sagorevanje poljoprivredne biomase, kao i razvoj CFD matematičkog modela koji treba da posluži za optimizaciju ložišta za sagorevanje biomase, sa osvrtom na analizu CO sadržaja u produktima sagorevanja.
Reference
*** (2010) Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 71
Dakić, D., Paprika, M., Repić, B., Erić, A., Đurović, D. (2012) Isplativost korišćenja poljoprivrednih ostataka radi zadovoljenja energetskih potreba. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 2, str. 87-96
Djurović, D., Nemoda, S., Dakić, D., Adzić, M., Repić, B. (2012) Furnace for biomass combustion - Comparison of model with experimental data. International Journal of Heat and Mass Transfer, 55(15-16): 4312-4317
Đurović, D. (2011) Dogorevanje gasova u adijabatskom ložištu za sagorevanje poljoprivredne biomase. Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, Doktorski rad
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N. (2010) Biomasa - energentski resurs za budućnost. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 167-177
Repić, B.S., Dakić, D.V., Erić, A.M., Djurović, D.M., Marinković, A.D., Nemoda, S.Dj. (2013) Investigation of the cigar burner combustion system for baled biomass. Biomass and Bioenergy, 58: 10-19
Yin, C., Rosendahl, L., Kær, S.K., Clausen, S., Hvid, S.L., Hille, T. (2008) Mathematical Modeling and Experimental Study of Biomass Combustion in a Thermal 108 MW Grate-Fired Boiler. Energy & Fuels, 22(2): 1380-1390
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1604187D
objavljen u SCIndeksu: 10.01.2019.

Povezani članci