Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 9 od 21  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 40, br. 4, str. 211-220
Opravdanost izgradnje CHP postrojenja na biomasu u TE-TO Sremska Mitrovica
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresajtodor@polj.uns.ac.rs
Projekat:
br. 14-451-3496: Ekonomska opravdanost korišćenja biljnih ostataka kao izvora energije

Sažetak
U današnje vreme racionalno upravljanje energijom predstavlja ključnu pretpostavku održivog razvoja. Društvo se mora usmeravati na korištenje efikasnijih tehnologija, koje će omogućiti maksimalno iskorištenje primarne energije u svim energetskim procesima. Na taj način će se pored ekonomskih efekata ostvariti i ekološki efekti, tj. smanjiće se negativni uticaji na okolinu. Veliki napredak se u tom smeru postigao uvođenjem u praksu sistema kogenerativnih tehnologija, kod kojih se prilikom generisanja el. energije koristi otpadna toplota za grejanje ili procesne potrebe u industriji. Primarna energija se kod kogenerativnih postrojenja može dobijati iz fosilnih goriva ili iz obnovljivih izvora energije. U tim postrojenjima veoma povoljnu i ekonomski isplativu opciju rada pruža mogućnost da se iz kogenerativnih postrojenja ka sistemima centralnog grejanja naselja ili industrijskim korisnicima usmeri električna i toplotna energija. U ovom radu je prikazana opravdanost izgradnje kogenerativnog postrojenja (CHP) na biomasu u TE-TO Sremska Mitrovica, koja bi radila u okviru d.o.o Panonske TE-TO. Postrojenje ima produkciju električne energije od 5 MWe sa izlaznom termičkom snagom od 10 MWt, što godišnje obezbeđuje 68,6% potreba Sr. Mitrovice za toplotnom energijom. Sa investicijom od 27.162.000 evra i neophodnošću obezbeđenja 746.000 evra obrtnih sredstava, godišnjim prihodima od 5.163.362 evra i troškovima od 2.237.292 evra uz neto sadašnju vrednost projekta od 34.812.840 evra izračunato je da je investicija isplativa i da je treba prihvatiti za realizaciju.
Reference
*** (2013) Statistički godišnjak Srbije
Chen, M., Lund, H., Rosendahl, L.A., Condra, T.J. (2010) Energy efficiency analysis and impact evaluation of the application of thermoelectric power cycle to today’s CHP systems. Applied Energy, 87(4): 1231-1238
Cuiping, L., Chuangzhi, W., Yanyongjie,, Haitao, H. (2004) Chemical elemental characteristics of biomass fuels in China. Biomass and Bioenergy, 27(2): 119-130
Gowrishankar, V., Christina, A., Druckenmiller, H. (2013) Combined heat and power systems. New York: Natural Resources Defense Council, 33
Janić, T., Tica, N., Zekić, V., Janjatović, Z., Igić, S. (2013) Opravdanost izgradnje CHP postrojenja na biomasu u TE-TO Zrenjanin. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 39, br. 4, str. 261-268
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N. (2010) Biomasa - energentski resurs za budućnost. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 167-177
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N., Lazić, R. (2010) Upravljanje sagorevanjem balirane biomase u toplovodnim kotlovskim postrojenjima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 4, str. 366-372
Kelly, S., Pollitt, M. (2010) An assessment of the present and future opportunities for combined heat and power with district heating (CHP-DH) in the United Kingdom. Energy Policy, 38(11): 6936-6945
Lončar, D., Krajačić, G., Vujadinović, M. (2009) Podrška developerima - primeri najbolje prakse za kogeneraciju na drvnu biomasu. Zagreb: Hrvatska banka za obnovu i razvoj, 147
Nussbaumer, T. (2003) Combustion and Co-combustion of Biomass:  Fundamentals, Technologies, and Primary Measures for Emission Reduction †. Energy & Fuels, 17(6): 1510-1521
Schmidt, J., Leduc, J., Dotzauer, E., Kindermann, G., Schmid, E. (2010) Potentials for biomass fired combined heat and power plants considering the spatial distribution of biomass supply and heat demand. Wien, 23
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1404211J
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2018.

Povezani članci