Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 10 od 21  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 40, br. 4, str. 199-210
Sečka od drveta kao biogorivo
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresajtodor@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)

Ključne reči: drvna biomasa; sečka; energija; cena
Sažetak
U svetu je opšti trend korišćenja drvne biomase u svrhu dobijanja energije. U težnji da se drvna biomasa pripremi u formi pogodnoj za automatski rad termoenergetskih postrojenja razvijena je tehnologija pripremanja drvne biomase u formi sečke. Cilj ovog rada je da se analiziraju fizičko-hemijske karakteristike sečke od drveta, tehnologija njene proizvodnje, transporta, skladištenja i korišćenja (lanac snabdevanja), kao i da se prikaže kalkulacija njene tržišne vrednosti. U postojećoj tehnologiji u pripremi sečke od drveta postoje adekvatna rešenja za sve činioce u tkz. gorivom lancu (seče, pripreme, transporta, sušenja, skladištenja i doziranja). Ukupna cena sečke od sečke sa svim logističkim troškovima iznosi 10,81 din/kg, što sa usvojenom vrednošću evra od 123 din/evru iznosi 87,89 evra/t. Sa obzirom da se radi o drvnom materijalu niske vlažnosti, zadovoljavajuće toplotne moći i forme pogodne za mehanizovan, tj. automatski rad termoenergetskog postrojenja navedena cena sečke je sa tržišnog aspekta konkurentna i isplativa za korišćenje u svrhu dobijanja energije.
Reference
Alakangas, E. (2008) Properties of solid biofuels and comparison to fossil fuels. Helsinki: VTT, p. 46
Brkić, M., i dr. (2007) Potencijali i mogućnosti briketiranja i peletiranja otpadne biomase na teritoriji pokrajine Vojvodine. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Studija
Brkić, M., Janić, T. (2011) Potencijalne količine biomase za proizvodnju energije u Srbiji. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 37, br. 3, str. 225-234
Danon, G. (2011) Energetika u drvnoj industriji. Beograd: Šumarski fakultet, s. 35
Glavolljić, B., Petrović, S., Savić, R., Radović, S., Jović, D., Sretenović, P., Pajović, L. (2009) Potencijali i mogućnosti komercijalnog korišćenja drvne biomase za proizvodnju energije i ekonomski razvoj opština Nova Varoš, Priboj i Prijepolje. Beograd: Šumarski fakultet, s. 60
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N. (2010) Biomasa - energentski resurs za budućnost. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 167-177
Klass, D.L. (2004) Biomass for Renewable Energy and Fuels. u: Encyclopedia of Energy, Elsevier BV, str. 193-212
Nyboer, J., Bennett, M. (2013) Canadian Wood Products Industry 1990 to 2011. Burnaby: Simon Fraser University, p. 77
Srbija šume (2014) Cenovnik ogrevnog drveta za 2014. godinu
Wolfsmayr, U.J., Rauch, P. (2014) The primary forest fuel supply chain: A literature review. Biomass and Bioenergy, 60: 203-221
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1404199J
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2018.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2013)
Uticaj vlažnosti i sastava biomase na osobine peleta
Janić T., i dr.

Termotehnika (2013)
Potencijali obnovljivih izvora energije u Srbiji
Valent Vladimir, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2010)
Upravljanje sagorevanjem balirane biomase u toplovodnim kotlovskim postrojenjima
Janić Todor, i dr.

prikaži sve [25]