Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 42, br. 2, str. 73-84
Uticaj radne brzine rotacione sitnilice na optimalni profil noža pri istosmernom obrtanju rotora
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za poljoprivrednu tehniku, Srbija

e-adresadragir@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (MPNTR - 31046)

Sažetak
Optimalni oblik profila noža određen je za vrednosti radnih brzina od 0,43 do 1,08 m/s. Konstrukcioni parametri rotacione sitnilice i parametri obrade zemljišta: poluprečnik rotora (R = 0,25 m), ugaona brzina (w = 16,038 s-1 ) i radna dubina (a = 0,1 m). Optimalni profil oblika noža određen preko parametarskih jednačina trajektorije vrha noža i proizvoljne tačke profila noža. Na profilu noža definisana su rastojanja r na osnovu kojih su određene odgovarajuće koordinate X i Y. Prvi izvod funkcije je tangens ugla između tangente na krivu u izabranoj tački Y(X) i ose X. Vrednost ugla na vrhu noža (a) za ispitivane radne brzine kreće se u granicama 5,24-14,41°. Između radne brzine i promene ugla a postoji praktično linearna zavisnost. Zakretanjem koordinatnog sistema za vrednost ugla a dobija se novi koordinatni sistem uv. Između oblika krivih za optimalni oblika profila noža u zakrenutom koordinatnom sistema uv razlike su minimalne. Kriva promene profila noža može se napisati odgovarajućom jednačinom koja sadrži članove drugog i četvrtog stepena.
Reference
Asl, J.H., Singh, S. (2009) Optimization and evaluation of rotary tiller blades: Computer solution of mathematical relations. Soil Tillare Res, 106: 1-7
Celik, A., Altikat, S. (2008) Geometrical Analysis of the Effects of Rotary Tiller Blade Path on the Distribution of Soil Slice Size. Applied Engineering in Agriculture, 24(4): 409-413
Marković, D., Mančić, J., Đekić, I. (1994) Kompjutersko projektovanje i optimizacija aktivnih radnih organa za obradu zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, 20(3): 114-118
Matjašin, Ju.I., Grinčuk, I.M., Egorov, G.M. (1988) Rasčet i proektipovanie potacionnyh mašin. Moskva: Agropromizdat
Ponjican, O.O., Bajkin, A.M., Dimitrijevic, A., Savin, L.D., Tomic, M.D., Simikic, M.D., Dedovic, N.A., Zoranovic, M. (2011) The effects of working parameters and tillage quality on rotary tiller specific work requirement. African Journal of Agricultural Research, vol. 6, br. 31, str. 6513-6524
Ponjičan, O., Bajkin, A., Findura, P., Pristavka, M. (2012) Uticaj smera obrtanja rotora rotacione sitnilice na kvalitet obrade zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 4, str. 317-326
Ponjičan, O., Radomirović, D., Bajkin, A., Zoranović, M., Ivanišević, M. (2013) Kritična vrednost ugla postavljanja noža pri istosmernom obrtanju rotora rotacione sitnilice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 39, br. 2, str. 113-122
Ponjičan, O., Radomirović, D., Bajkin, A., Zoranović, M., Ivanišević, M. (2014) Kritična vrednost ugla postavljanja nožapri suprotnosmernom obrtanju rotora rotacione sitnilice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 40, br. 2, str. 107-116
Ponjičan, O. (2014) Definisanje optimalnog režima rada rotacione sitnilice u cilju zaštite životne sredine, ekologije i energetske efikasnosti. u: Ekološki i energetski parametri primene poljoprivredne mehanizacije, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 49-122, http://polj.uns.ac.rs/wpcontent/uploads/2014/10/Ekoloski-i-energetski-parametri-primene-poljoprivrednemehanizacije-OBJAVLJENO.pdf
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A. (2015) Optimal profile of rotary tiller knife for conventional rotor rotation direction. u: Proceedings. The Second International Symposium on Agricultural Engineering ISAE, 9th -10th October 2015, Belgrade- Zemun, Serbia
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A. (2015) Optimalni profil noža rotacione sitnilice pri suprotnosmernom obrtanju rotora. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 41, br. 4, str. 231-238
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A. (2006) Geometrijski pokazatelji rada rotacione sitnilice sa suprotnosmernim obrtanjem radnih organa. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 1-2, str. 29-35
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A. (2008) Brzina rezanja i dužina puta rezanja pri istosmernom obrtanju rotacione sitnilice. Traktori i pogonske mašine, vol. 13, br. 2, str. 34-40
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A., Zoranović, M. (2009) Promena brzine rezanja i dužine puta rezanja kod suprotnosmernog obrtanja rotacione sitnilice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 3, str. 176-184
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A., Zoranović, M. (2010) Promena debljine plastice pri obradi zemljišta rotacionom sitnilicom s istosmernim obrtanjem rotora. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 3, str. 228-238
Ros, V., Smith, R.J., Marley, S.J., Erbach, D.C. (1995) Mathematical Modeling and Computer-aided Design of Passive Tillage Tools. Transactions of the ASAE, 38(3): 675-683
Saimbhi, V.S., Wadhwa, D.S., Grewal, P.S. (2004) Development of a Rotary Tiller Blade using Three-dimensional Computer Graphics. Biosystems Engineering, 89(1): 47-58
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1602073R
objavljen u SCIndeksu: 10.01.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka