Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 39, br. 2, str. 113-122
Kritična vrednost ugla postavljanja noža pri istosmernom obrtanju rotora rotacione sitnilice
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresaponio@poli.uns.ac.rs
Projekat:
Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (MPNTR - 31046)

Sažetak
U radu je naveden postupak određivanja udaljenosti tačaka noža od trajektorije njegovog vrha i kritična vrednost ugla postavljanja noža pri istosmernom obrtanju rotora rotacione sitnilice. U zavisnosti od promene radne brzine u granicama od 0,43 do 1,08 m/s kritična vrednost ugla postavljanja krila noža u kreće se u granicama 74,47° do 65,17°. Niže vrednosti ugla postavljanja krila noža izračunate su za veće vrednosti radne brzine. Poznavanjem ugla postavljanja krila noža može se odrediti oblast primene već postojećih rotacionih sitnilica, a za nove konstrukcije rotacionih sitnilica postavljanjem noža pod optimalnim uglom može se ostvariti rezanje pri minimalnim vrednostima ugla rezanja što bi dovelo do sniženja vrednosti energije angažovane za obradu rotacionom sitnilicom. Računanjem rastojanja pojedinih tačaka na zadnjem delu noža od tačke ulaska noža na površini zemljišta preduslov je za izračunavanje optimalnog oblika krila noža, sa stanovišta eliminacije nepotrebnog trenja sa zadnjim delom noža o neobrađeno zemljište.
Reference
=Biki ISECENA, R.D., Ponjičan, O., Bajkin, A., Zoranović, M. (2008) Uticaj smera obrtanja rotacione sitnilice na parametre obrade zemljišta. Poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 2, str. 41-47
Asl, J.H., Singh, S. (2009) Optimization and evaluation of rotary tiller blades: Computer solution of mathematical relations. Soil Tillare Res, 106: 1-7
Celik, A., Altikat, S. (2008) Geometrical analysis of the effects of rotary tiller blade path on the distribution of soil slice size. Applied Engineering in Agriculture, 24(4), str. 409-413
Đukić, N. (1983) Energetski bilans agregata za obradu višegodišnjih zasada. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Marković, D., Mančić, J., Đekić, I. (1994) Kompjutersko projektovanje i optimizacija aktivnih radnih organa za obradu zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, 20(3): 114-118
Matjašin, Ju.I., Grinčuk, I.M., Egorov, G.M. (1988) Rasčet i proektirovanie rotacionnyh počvo-obrabatyvajuščih mašin. Moskva: Agropromizdat
Páltik, J., Findura, P., Polc, M. (2003) Stroje pre rastlinnú výrobu, obrábanie pôdy, sejba. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1-241
Ponjičan, O., Bajkin, A., Findura, P., Pristavka, M. (2012) Uticaj smera obrtanja rotora rotacione sitnilice na kvalitet obrade zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 4, str. 317-326
Ponjičan, O. (2009) Analysis of parameters of mini-bed forming machine for production of root vegetables (Analiza parametara mašine za formiranje mini gredica pri proizvodnji korenastog povrća in Serbian). Novi Sad: Faculty of agriculture, Ph.D. Thesis
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A. (2006) Geometrijski pokazatelji rada rotacione sitnilice sa suprotnosmernim obrtanjem radnih organa. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 1-2, str. 29-35
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A. (2008) Brzina rezanja i dužina puta rezanja pri istosmernom obrtanju rotacione sitnilice. Traktori i pogonske mašine, vol. 13, br. 2, str. 34-40
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A., Zoranović, M. (2009) Promena brzine rezanja i dužine puta rezanja kod suprotnosmernog obrtanja rotacione sitnilice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 3, str. 176-184
Radomirović, D., Ponjičan, O., Bajkin, A., Zoranović, M. (2010) Promena debljine plastice pri obradi zemljišta rotacionom sitnilicom s istosmernim obrtanjem rotora. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 3, str. 228-238
Radomirović, D.M., Bajkin, A., Zoranović, M. (2005) Kinematička analiza rotacione sitnilice. Traktori i pogonske mašine, vol. 10, br. 4, str. 131-136
Ros, V., Smith, R.J., Marley, S.J., Erbach, D.C. (1995) Mathematical modeling and computer aided design of the passive tillage tools. Transactions of the ASAE, 38 (3), str. 675-683
Saimbhi, V.S., Wadhwa, D.S., Grewal, P.S. (2004) Development of a Rotary Tiller Blade using Three-dimensional Computer Graphics. Biosystems Engineering, 89(1): 47-58
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 20.01.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka