Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 37, br. 4, str. 355-362
Uticaj osobina mineralnih đubriva na protok i ravnomernost površinske distribucije
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresanedmal@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Unapređenje proizvodnje kukuruza i sirka u uslovima stresa (MPNTR - 31073)

Sažetak
U radu su prezentovani rezultati fizičko - mehaničkih osobina za četiri komercijalna mineralna đubriva različitih proizvođača. Utvrđen je granulometrijski sastav, ugao trenja, nasipni ugao i zapreminska masa. Obavljen je test istih đubriva, na protok i ravnomernost poprečne distribucije sa centrifugalnim rasipačem. Utvrđene su značajne razlike u fizičko - mehaničkim osobinama testiranih đubriva.koje se odražavaju na kvalitet izuzimanja i distribuciju granula.Rezultati testa pokazuju da je granulometrijski sastav najuticajniji faktor jer ima dominantan uticaj na ostale fizičko - mehaničke osobine kao i na protok i distribuciju granula. Rezultati testa ukazuju da osnovni pokazatelj kvaliteta izuzimanja i poprečne raspodele granula, koeficijent varijacije ne bi trebao da je veći od 15 %.
Reference
*** (2006) N-Dungung effizient gestolten. DLG Merkblatt, www. DLG-org, 350, 59
Bogdanović, D. (2010) Hemizacija - potrošnja mineralnih đubriva u proizvodnji hrane. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 34, br. 1, str. 32-45
Fulton, J.P., Shearer, S.A., Stombaugh, T.S., Higgins, S.F. (2003) Comparison of variable-rate granular application equipment. St.Joseph, Mich: ASAE, ASAE Paper br. 031125
Macák, M., Nozdrovický, L. (2010) Zavisnost dinamičke čvrstoće mineralnih hraniva i distribucija dimenzija granula na aplikaciju u poljskim uslovima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 3, str. 239-246
Malinović, N., Đević, M., Mehandžić, R., Meši, M. (1996) Pravci razvoja mehanizacije u ratarstvu. Savremena poljoprivredna tehnika, Novi Sad, 22, 6, 364-373
Malinović, N., Meši, M. (2008) Pravci razvoja mehanizacije za racionalniju i ekološku proizvodnju hrane. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 171-180
Martinov, M., Konstantinović, M. (2002) Pravilna raspodela mineralnog hraniva. Revija Agronomska saznanja, (12)6, 12-14
Srivastava, A.K., i dr. (2006) Precision Agriculture. u: Engineering principles of Agricultural Machines, Michigan: ASABE St. Joseph, p. 123-138
Turan, J., Findura, P., Vucelja, D. (2010) Uticaj vlažnosti na ugao nasipanja mineralnog đubriva. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 1, str. 32-38
Turan, J., Findura, P. (2009) Preklapanje prohoda pri raspodeli mineralnog đubriva. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 9-15
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka