Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 42, br. 2, str. 129-141
Promene nekih parametara krvne slike kod zemljoradnika izloženih pesticidima
aUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresaprokes@eunet.rs
Projekat:
Unapređenje kvaliteta traktora i mobilnih sistema u cilju povećanja konkurentnosti, očuvanja zemljišta i životne sredine (MPNTR - 31046)

Ključne reči: zemljoradnici; pesticidi; krv; poremećaj krvne slike
Sažetak
U današnje vreme poljoprivredni zasadi ugroženi su od velikog broja štetočina i biljnih bolesti. Štetočine i biljne bolesti mogu značajno da umanje očekivani rod poljoprivrednih proizvoda. Pored korišćenja čitavog niza drugih raspoloživih agrotehničkih mera, u današnje vreme, korišćenje hemijskih materija – pesticida, smatra se najdelotvornijim načinom borbe protiv biljnih bolesti i štetočina. Uz ostale organe i organske sisteme pesticidi deluju i na matične ćelije u koštanoj srži, na proces sazrevanja krvnih elemenata, i mogu da oštećuju i zrele krvne ćelije u perifernoj krvi. Za uzorak je uzeto 89 zemljoradnika koji se bave proizvodnjom ratarskih kultura – vlasnika, ili zakupaca zemlje, koji tu zemlju samostalno obradjuju. U pogledu dužine dnevne i godišnje izloženosti pesticidima ispitivanih osoba postoje veoma velike razlike. Dnevna dužina izloženosti pesticidima se kretala od 3-12 časova, a godišnja od 2 do 60 dana, što je uglavnom zavisilo od veličine poseda koji su obrađivali. Kod navedenih ispitanika praćeni su sledeći parametri krvne slike: broj crvenih krvnih zrnaca (eritrocitia), udeo pune krvi koji čine crvena krvna zrnca (hematokrit), koncentracija krvne boje (hemoglobina), broj belih krvnih zrnaca (leukocita), deo belih krvnih zranaca odgovornih za odbranu organizma (limfociti) i krvne pločice (trombociti). Cilj rada je bio da se ispita da li pesticidi dovode do poremećaja u praćenim parametrima krvi kod zemljoradnika koji su prilikom obavljanja svog posla bili izloženi delovanju pesticida. Dobijeni rezultati ukazuju da izloženost pesticidima, kakvu je imala ispitivana grupa, nije dovela do oštećenja posmatranih parametara krvne slike.
Reference
*** (2007/2008) Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom. Službeni glasnik RS, br. 120/07 i 93/08
Bugarin, R., Sedlar, A. (2011) Mogućnosti za smanjenje gubitaka usled drifta pri mehanizovanoj zaštiti zasada jabuka. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 37, br. 4, str. 377-386
Bugarin, R., Đukić, N., Sedlar, A. (2010) Uticaj tehnike za aplikaciju pesticida na zagađenje zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 107-116
Đukić, N., Ponjičan, O., Sedlar, A. (2001) Novo u tehnici za zaštitu bilja. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 27, br. 3-4, str. 122-131
Đukić, N., Sedlar, A., Bugarin, R. (2005) Dvostrujne prskalice, zaštita poljoprivrednih kultura i okoline. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 3, str. 98-105
Fait, A., Ferioli, A., Barbieri, F. (1994) Chapter 11 Organotin compounds. Toxicology, 91(1): 77-82
Jocić, N., Savić, M. (2002) Profesionalna ekspozicija pesticidima i efekti na zdravlje. u: Jocić N. [ur.] Profesionalna toksikologija pesticida, Novi Sad: Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, str. 1-32
Martinov, M., Đukić, N., Tešić, M. (2005) Trendovi razvoja poljoprivredne mehanizacije u svetu i primenljivost u domaćim uslovima. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 1-2, str. 1-14
Ružić, D., Poznanović, N. (2009) Opasne materije u poljoprivredi na teritoriji AP Vojvodine. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 3, str. 191-200
Savić, M. (1997) Pesticidi. u: [ur.] Medicina rada II, Beograd: Medicinski fakultet, 808-829
Sedlar, A., ur. (2014) Tehnika aplikacije pesticide. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet
Sedlar, A., Bugarin, R., Đukić, N., Jokić, G., Radić, V., Milovac, Ž. (2011) Preciznost nanošenja insekticida i ekološke prednosti tretiranja semena uljane repice. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 37, br. 4, str. 371-376
Sedlar, A., Bugarin, R., Jokić, G., Radić, V., Turan, J., Milovac, Ž. (2011) Analiza gubitaka aktivne materije pesticida pri zaprašivanju semena suncokreta primenom različitih zaprašivača. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 37, br. 4, str. 363-370
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1602129P
objavljen u SCIndeksu: 10.01.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka